top of page

Enkelt om håndhygiene 

Riktig håndhygiene er et av de viktigste enkelttiltakene for å bryte smittekjeden.

I noen situasjoner bruker en håndvask med såpe og vann etterfulgt av spritbasert hånddesinfeksjon. I andre tilfeller foretrekker en kun desinfeksjon med sprit.

Husk at helsearbeidere som jobber med pasienter ikke skal bruke ringer/smykker/klokker eller neglelakk på jobb.

Figur 1 Selv om de fleste helsearbeidere vet at klokker og smykker på hånden utgjør en stor smittekilde ser en dessverre fremdeles slike situasjoner som på bildet over.

Merk at det er kommet alkoholfrie alternativer til hånddesinfeksjon. Dette er aktuelt for de som ikke tåler spritbaserte produkter eller har fått tørr hud/eksem på grunn av disse. Benytt håndkrem regelmessig for å unngå rue og sprukne hender.

 

 

Når skal vi utføre håndhygiene?

 

 • før vi gjør rent arbeid

 

 • før vi henter og tar i rent, desinfisert og sterilt utstyr

 

 • før vi håndterer mat

 

 • før og etter hver gang vi har fysisk kontakt med pasienter

 • mellom ny prosedyre på samme pasient

 

 • før vi tar på engangshansker

 

 • før og etter at vi har stelt pasienter, redd senger eller gjort andre prosedyrer

 

 • etter at vi har vært på toalettet eller pusset nesen

 

 • etter at vi har berørt urent utstyr som bekken og temperaturmål

 

 • etter at vi har brukt hansker fordi en ikke kan være 100% sikker at det ikke var hull i hansken eller at ikke håndleddene har blitt kontaminert under arbeidet

 

Vi skiller mellom håndvask med såpe og vann og hånddesinfeksjon med sprit. Bruk av sprit er det som brukes mest i hverdagen mens det ved synlig smuss eller etter toalettbesøk er håndvask med såpe som skal utføres.

Når skal vi utføre håndvask?

 • Håndvask har til hensikt å fjerne synlig smuss fra hendene. God håndvask kan gi en mikrobereduksjon på inntil 99 %

 

 • Fukt hendene med vann og såpe fra dispenser

 

 • Fordel såpen godt over hele håndflaten og håndleddene

 

 • Pass på at tommel, fingertupper, området mellom fingrene, håndflaten og håndryggen blir dekket av såpe

 • Gni hendene i minst 30 sekunder, helst i 60

 

 • Skyll av såpen under rennende lunkent vann

 • Tørk huden grundig og forsiktig med engangs tørkepapir

 

 • Steng kranen med det brukte papiret, eller bruk albuen. Dette hindrer at hendene påføres "nye" mikroorganismer

Figur 2 Husk også å vaske håndleddene

Når skal vi bruke hånddesinfeksjon?

Figur 3 Spritbasert hånddesinfeksjon er mest brukt dersom hendene ikke er synlig forurenset. Produktene tåles som regel bra og er tilsatt stoffer som gjør huden myk etter bruk av produktet. Merk imidlertid at det er kommet alternativer til spritbaserte produkter for de som har mer ømfintlig hud. Antibac har en produktserie som inneholder PHMB istedenfor sprit. 

 • Hånddesinfeksjon med alkoholbasert desinfeksjonsmiddel er det foretrukne førstevalget for håndhygiene. Det må utføres mellom alle pasientbehandlinger og før hver ren prosedyre

 

 • Hendene må være tørre og frie for synlig smuss dersom en skal benytte hånddesinfeksjon

 

 • Bruk så mye desinfeksjonsmiddel at alle flater blir fuktige, minimum 3 milliliter

 

 • Gni hendene til huden blir tørr igjen, i minst 15 sekunder, helst i 30

 

 • Pass på at tommel, fingertupper, huden mellom fingrene og håndryggen blir dekket

 

 • Etter flere år med regelmessig bruk av desinfeksjonsmidler kan en få tørr hud. I den siste tiden er det kommet en rekke alternativer til spritbaserte midler. Disse inneholder PHMB som bakteriedrepende stoff

bottom of page