Sår med Pseudomonas aeruginosa 

Figur 1  Sår som er kolonisert med Pseudomonas aeruginosa har ofte en karakteristisk grønn farge og en noe søtlig lukt. Merk at en ikke alltid ser den klassiske grønne fargen men ofte vil en kunne se et slimete belegg som også er typisk for denne bakterien (nederste bildet). Dette belegget er biofilm - Pseudomonas bakterien er flink til å lage tykke biofilmer innen kort tid.

Pseudomonas aeruginosa er en klassisk opportunist som liker seg i varme og fuktige miljøer. Pseudomonas stammene er ofte resistente mot en rekke antibiotika og også mot noen desinfeksjonsmidler. Om en har et sår som gror fint hvor en får oppvekst av mindre mengder pseudomonas trenger det i seg selv ikke nødvendigvis gi grunn til bekymring annet enn at en skal være nøyaktig med hygiene for å unngå smitte til andre pasienter, se også kapittelet om hygiene. Det vil imidlertid ansees som fornuftig å prøve og redusere pseudomonas koloniseringen til et minimum. Dette oppnås ved å sørge for at det ikke er fuktige bandasjer (hyppigere skift, evtl. hyperabsorberende bandasjer) debridement av såret om nødvendig og eventuell skylling med antimikrobielle midler (superoksidert vann, midler med lav pH, se også kapittelet om skyllemidler).

Om en imidlertid behandler et sår som ikke gror som forventet og en påviser pseudomonas, eller om det er tegn på kritisk kolonisering med pseudomonas (se figur 1) må en aktivt behandle pseudomonas infeksjonen. Om pasienten har systemiske tegn på infeksjon (for eksempel feber) er det indikasjon for antibiotika behandling. Selv om pseudomonas påvises i såret kan det være flere bakterietyper som er ansvarlige for infeksjonen og en må ofte bruke et bredspektet antibiotikum.

Bruk av Optima Hudvask og Optima Hudbalsam ph4

Lokalt i såret anvender en midler med lav pH for å eliminere pseudomonas, den trives ikke i syrlige miljøer. Tradisjonelt har en brukt eddik til dette formålet, se også avsnittet nedenfor om eddik.

Produktserien fra Optima Produkter AS er et moderne alternativ til behandling med eddik. Til behandling av pseudomonas i sår egner Optima Hudvask pluss og Optima Hudbalsam ph4 seg spesielt godt. Begge produktene inneholder eddiksyre men også andre organiske syrer som er effektive til å gjenskape den naturlige bakterielle balansen i såret. Produktene tåles godt av pasientene og kun i noen få tilfeller vil den lave pH-en forårsake smerter ved påføring.

Fordelen ved å bruke Optima pH4 i såret fremfor å behandle med eddik er at produktet ligger i såret hele tiden. Når en behandler såret med vanlig eddik bruker man oftest eddik omslag som får ligge 10-20 minutter. En forventer en bedre bakteriehemmende effekt om produktet med lav pH kan ligge i såret hele tiden.

De første 10 dagene er det viktig å påføre Optima produktene daglig for å holde pH-nivået i såret lavt. Dette er helt avgjørende. En er altså nødt til å skifte på såret minst en gang daglig for å eliminere pseudomonas bakteriene. Når en har fjernet bandasjen kan en skylle over såret med kroppstemperert vann først. Eventuell nekrose, fibrin debrideres på vanlig måte. Deretter vasker en over såret og omliggende hud med Optima hudvask pluss. Dette trenger ikke skylles av men sårkantene skal tørkes og beskyttes med barrierefilm. En påfører så et lag med Optima pH4 over hele sårflaten. Som sekundærbandasje benyttes gjerne en polyuretanskum bandasje men valg av bandasje er først og fremst avhengig av sekresjonsmengden fra såret.

Pseudomonas aeruginosa vil først trekke seg ut av såret etter cirka 7-10 dager. Behandlingen krever altså litt tålmodighet og innsats. Fortsett med behandlingen i totalt 14 dager minimum for å unngå tilbakefall med samme bakteriene.

Ofte finnes pseudomonas i sår som siver mye fra før. Selve infeksjonen med pseudomonas gjør ofte at såret siver enda mer og det blir en vond sirkel. Kompresjonsbehandling kan være en avgjørende del av behandlingen for å få såret under kontroll!

serie optima rett.PNG

Figur 2 Produktserien fra Optima Produkter AS har lav nok pH til å behandle sår med Pseudomonas aeruginosa. Såret vaskes først med Optima Hudvask pluss og behandles etterpå med Optima Hudbalsam pH4. Behandlingen må gjentas daglig over minst 10 dager.

Bruk av  Eddik

 

Tradisjonelt har eddik vært brukt til å behandle sår med Pseudomonas aeruginosa. På apoteket selges det destillert eddik til bruk i sårbehandling. På for eksempel en brannskadeavdeling hvor en har kritisk syke pasienter er det selvsagt mest korrekt å bruke denne type eddikløsning.

For de fleste sår kan en ellers bruke klar eddik som er kjøpt i matbutikken. Da er det imidlertid viktig at en velger den klare varianten og ikke de fargede variantene. Det skal være ren eddik og ikke en vineddik eller eplesider eddik med diverse tilsetninger. Om en har betenkeligheter med å bruke en eddik kjøpt på matbutikk trenger en bare å tenke på at det også er allment godkjent å bruke springvann til å skylle kroniske sår med. 

Figur 3 Vanlig klar mateddik kan brukes til behandling av Pseudomonas aeruginosa i sår. OBS! Vanlig eddik er for sterk og må tynnes ut for at det ikke skal være smertefult for pasienten.

Daglig behandling med 3,5 -5 % eddik omslag i cirka 7-10 dager vil i de fleste tilfeller fjerne pseudomonas fra sårene. Omslagene bør ligge i minimum 10 minutter, helst 20 minutter. I situasjoner hvor det er tegn til infeksjon med pseudomonas kan det være behov for behandling flere ganger daglig (ved uttalte infeksjonstegn må en også vurdere bruk av antibiotika enten i tablettform eller intravenøs).

Eddik som kjøpes i norske butikker er ofte 7 %, dvs den må tynnes ut (Wounds AS anbefaler blanding med 0,9 % natriumklorid). Noen butikker fører fortsatt eddik konsentrat som er 35 % i styrke. Den må under ingen omstendigheter påføres såret ufortynnet da den uten tvil vil være smertefull for pasienten og dessuten skadelig for såret!

Wounds AS anbefaler at en først prøver en 3,5% eddik løsning for å se om pasienten opplever det som smertefullt. Om pasienten tolerer det godt kan man i neste omgang anvende en 5% eddik konsentrasjon.   Nedenfor er oppskriften for tilblanding av eddik til bruk i sår:

Tabell 1 Om en har 7 % eddik som utgangspunkt må man altså blande den med 5 deler eddik og 2 deler vann (0,9% Nacl) for å få en 5% eddik blanding. m man har en eddikløsning som utgangspunkt må man blande 1 del eddik med 6 deler vann for å få en 5% eddik blanding.

Bandasjevalg ved infeksjon med pseudomonas

Pseudomonas bakteriene trives best i varme og fuktige omgivelser. For å dempe bakteriene skal en prøve å holde såret så tørrt som mulig. Ofte har sår med pseudomonas økt sekresjon og en trenger en superabsorberende bandasje. I starten av behandlingen anbefaler vi en superabsorberende bandasje med sølv som antibakteriell virkning. Når pseudomonas infeksjonen trekker seg tilbake kan man gå over til en vanlig superabsorberende bandasje. Behandlingen med eddik produkter er avgjørende og dette må gjentas minst daglig - det betyr at bandasjene også må byttes daglig mens eddik behandlingen pågår (ofte 7-10 dager). Etter det kan en øke skiftintervallene.