Arterielle sår 

Kapitler

Hovedprinsipper

Her kan du lese om hva som kjennetegner et arterielt sår, og lære mer om de viktigste prinsippene i behandlingen av denne type sår!

Klinisk undersøkelse

I dette avsnittet kan du lære mer om de viktigste undersøkelsene en skal gjøre ved utredning av et arterielt sår. Trykk på knappen nedenfor for å lese mer om dette!

Behandling

Visste du at det viktigste tiltaket i behandlingen av arterielle sår er å kartlegge sirkulasjonen?

Trykk på knappen nedenfor for å lese mer om de ulike behandlingsformene ved arterielle sår.

Please reload