top of page

Arterielle sår 

Kapitler

arterielt sår 2.PNG
Hovedprinsipper

Her kan du lese om hva som kjennetegner et arterielt sår, og lære mer om de viktigste prinsippene i behandlingen av denne type sår!

wounds arteriell 2.JPG
Klinisk undersøkelse

I dette avsnittet kan du lære mer om de viktigste undersøkelsene en skal gjøre ved utredning av et arterielt sår. Trykk på knappen nedenfor for å lese mer om dette!

arterielt sår 3.PNG
Behandling

Visste du at det viktigste tiltaket i behandlingen av arterielle sår er å kartlegge sirkulasjonen?

Trykk på knappen nedenfor for å lese mer om de ulike behandlingsformene ved arterielle sår.

3M ogo middle.png
bottom of page