top of page

Bruk av trombocyttkonsentrat

Blod inneholder røde blodlegemer (erytrocytter), hvite blodlegemer (leukocytter), blodplater (trombocytter) og plasma. Blodplatene har to hovedfunksjoner. Den ene oppgaven er å bidra i koagulasjonsprosessen for å kunne stoppe blødninger. Den andre oppgaven er å stimulere tilheling ved vevskader. Trombocyttene har mange forskjellige vekstfaktorer på seg som bidrar til å sette reparasjonsprosessene i gang. Ved å "filtrere" ut blodplatene fra pasientens blod kan en bruke disse til å fremskynde tilheling av kroniske og akutte sår. I fremtiden vil det kanskje være mulig å fremstille flere av disse vekstfaktorene på syntetisk vis. I dag er teknologien enda ikke kommet så langt og vi må benytte oss av pasientens eget blod til å lage et konsentrat av trombocytter som en plasserer i såret. 

En kan ikke bare tappe blod fra pasienten og appliserer dette i såret, det vil ikke gi noen nytte i det hele tatt og kan til og med forårsake infeksjon. For å kunne stimulere såret må en lage et produkt av pasientens eget blod som inneholder nesten bare trombocytter, altså et konsentrat. Dette oppnås ved å sentrifugere pasientens blod i en høyhastighets sentrifuge i noen minutter. I den tiden skiller blodet seg i forskjellige lag, et av disse lagene inneholder trombocyttkonsentrat. Vi bruker ofte det engelske begrepet PRP når vi omtaler trombocyttkonsentrat. PRP står for platelet-rich-plasma. Platelet er det engelske ord for blodplater.

Merk at trombocyttene må være pasienten sine egne (autologe), vi kan altså ikke bruke blod fra andre mennesker til dette formålet.

Marcus Gürgen var en av de første legene som innførte bruk av PRP til sårbehandling i Norge for over 15 år siden på sårpoliklinikken ved Flekkefjord sykehus. Den gang var det ansett som en relativt eksotisk behandlingsform. Mye har skjedd siden da. I dag tilbys PRP behandling av sår ved flere sårpoliklinikker i landet. I tillegg brukes det mye PRP injeksjoner til behandling av muskel-skjelett lidelser og ikke minst til kosmetiske behandlinger. 

Klikk på lenkene nedenfor for å lese mer om PRP. Det øverste kapittelet omhandler de forskjellige metodene en kan bruke for å fremstille trombocyttkonsentrat til behandling av sår. Det neste kapittelet inneholder ofte stilte spørsmål om PRP og tilhørende svar. Vi anbefaler deg å lese dette kapittelet først om du har lite erfaring ved bruk av PRP.  helt på slutt har vi et kapittel med nyttige tips og triks rundt tema PRP behandling.

Hvordan fremstilles trombocyttkonsentrat? Hvilke metoder er tilgjengelig i Norge?
wounds 3C patch 4.jpg

Les mer her om hvilke PRP systemer en kan velge mellom og hvordan disse brukes

Spørsmål og svar om trombocyttkonsentrat
wounds 3C Patch 2.jpg

I dette kapittelet har vi samlet de mest vanlige spørsmålene om temaet trombocyttkonsentrat. Om du har lite erfaring ved bruk av PRP anbefaler vi deg til å lese dette kapittel først.

Tips og triks ved bruk av trombocyttkonsentrat
wounds kontaktlag prp 3.jpg

I dette kapittelet har vi samlet noen nyttige tips og triks rundt tema PRP behandling

bottom of page