top of page

Reklame på nettsiden wounds.no

rett reklamebilde.PNG

Vi har passert 270.000 besøkende på siden (>80% unike brukere) og har over 2600 abonnenter på nyhetsbrevet vårt! Sårbehandling er et nisje område, så dette er veldig gode tall.

Wounds AS kan ikke drives på dugnad og vi er avhengige av eksterne inntekter for å kunne tilby tjenesten kostnadsfritt til brukerne. 

Vi åpner opp for reklame for leverandører av sårprodukter. For å ikke forstyrre leseopplevelsen ønsker vi å begrense reklameavtalene til maksimalt 20 firmaer. Her er det altså «første mann til mølla prinsippet».

Reklame tilbudet er veldig enkelt strukturert og prisen regnes utfra størrelsen av firmaet som har reklame hos oss og antallet relevante produkter de har i porteføljen. ​Vi tilbyr en bred eksponering av reklamen på nettsiden som er synlig hele året og hvor abonnenten står fritt til å endre innholdet i reklamen så ofte en ønsker. Reklamen ligger på flere sider samtidig og vil også være synlig i nyhetsbrev. Dette tilbyr vi til en svært konkurransedyktig pris, som er mye lavere enn en hel sides annonse i et fagtidsskrift. ​

Reklameavtale for firmaer med et bredt utvalg av sårprodukter: 50.000.- per kalenderår ekskl. MVA

 

Reklameavtale for firma med nisjeprodukter/ begrenset utvalg av produkter: 25.000.- per kalenderår ekskl. MVA

 Følgende er inkludert i reklamepakken: ​

  • Fortløpende reklame synlig kontinuerlig i ett år fra kontraktsdato

  • Innholdet i reklamen kan forandres fortløpende. Dette er en fordel for abonnenten i forhold til for eksempel en statisk side i en tidsskrift

  • Reklamen plasseres der den er mest relevant i forhold til det faglige innholdet i kapittelet ut fra innholdet i reklamen

  • Vi tilbyr 2 reklameplasser i avlang størrelse (ca. 900x250 px) som plasseres på nettsidens hovedside og en valgfri side for firma. Innholdet kan være tekst, bilder eller video. Abonnenten velger om det skal være link til annen side

  • 4 reklameplasser i rektangulær utforming (ca.570x380) som Wounds fordeler på sider som er aktuelle for firmaets produkter.

  • 2 nyhetsbrev per år som firmaet selv utformer med tekst/bilde. Wounds legger dette inn i egnet format og sender ut til alle abonnenter av nyhetsbrev på nettsiden.

  • Abonnentens logo på slutten av 5 kapitler som har relevans for firmaets produkter. Valgfri link til firmaets hjemmeside

  • Om abonnenten ønsker andre formater kan vi som regel tilpasse det så lenge størrelsen er tilpasset mobil-og tabletformat.

Juridiske aspekter

Wounds AS drifter en norsk nettside om sårbehandling www.wounds.no. Helsepersonell som fotterapeuter, sykepleiere og leger er vår målgruppe. Nettsiden oppdateres jevnlig slik at den gjenspeiler gjeldende retningslinjer i Norge og internasjonalt. Innholdet er mest praktisk orientert. En stor del av det faglige innholdet er erfaringsbasert og gjenspeiler våre egne erfaringer.

 

Wounds AS forplikter seg til å ha nettsiden online 24/7. I det usannsynlige tilfellet at en teknisk svikt fører til utfall av nettsiden i >24 timer kontakter vi abonnentene og Wounds AS forlenger da reklameavtalen tilsvarende utfallet. Unntaket er hendelser som faller under force majeure klausulen. 

 

Wounds AS forplikter seg til å tilby nettsiden kostnadsfritt til helsepersonell.

 

Abonnenter av reklame står kun ansvarlig for innholdet vi linker til som abonnentene selv har formulert. Abonnentene står ikke ansvarlig for innholdet i hverken tekst eller bilder som Wounds AS selv har publisert på nettsiden.

 

Wounds AS bruker mye tid på retting, oppdatering og dobbelkontroller av innholdet på nettsiden men tar forbehold om eventuelle skrivefeil, feilaktige beskrivelser av produkter/firmaer og feil i det faglige innholdet i teksten. Vi er takknemlige for rask tilbakemelding om abonnenter finner feil på nettsiden.

 

Wounds AS ønsker fortløpende innspill fra abonnentene, både konstruktive ideer, men også oppdateringer om nye produkter eller andre nyheter. Wounds AS har enerett til å bestemme hva som skal legges ut på nettsiden, men vi skal være imøtekommende så langt det lar seg gjøre i forhold til layout og konkurrerende hensyn mellom abonnentene. Vi tilstreber en balanse mellom abonnentens interesser, brukernes leseopplevelse og hvordan det passer inn med det faglige innholdet. 

 

Wounds AS forbeholder seg retten til å kunne ha en negativ omtale om et produkt dersom vår erfaring tilsier det. I tilfeller hvor vi ikke kan uttale oss positivt om et produkt ønsker vi først og fremst en dialog med produsenten/leverandøren og i tillegg prøver å uttale oss på en så objektiv måte som mulig.

 

Wounds AS forbeholder seg retten til å utelate enkelte produkter fra nettsiden hvis vi synes at produktet ikke er relevant for innholdet eller dersom vi ikke er enig i produktets angitte egenskaper.

 

Wounds AS forplikter seg til å svare på alle henvendelser fra abonnentene innen 3-5 virkedager. I ferieperioder kan responstiden i sjeldne tilfeller være noe lengre. Dette vil i så fall opplyses om i mail til annonsøren på forhånd.

 

Force majeure: I tilfelle alvorlige tekniske problem med nettserveren eller alvorlige hendelser av politisk karakter eller naturkatastrofer kan vi ikke holdes ansvarlig for et lengre utfall av nettstedet.

bottom of page