top of page

Maligne sår

Kapitler

maligne sår 9.PNG
Hudkreft

De mest vanlige maligne hudsår er basalcellekarsinom og plateepitel karsinom. Visste du at malignt melanom også kan gi sår? Les mer om de mest vanlige maligne hudsårene ved å trykke på linken under.

wounds brystkreft.PNG
Sår relatert til brystkreft

Brystkreftrelaterte sår er ofte en utfordring på grunn av smerter, mye sekresjon og sjenerende lukt. Les mer om disse sårene her.

 

Bilde: Creative Commons Attribution 4.0, Wikimedia

bottom of page