top of page

Retningslinjer for bruk av foto/film i forbindelse med sårbehandling 

Det juridiske først

Figur 1 Det er strenge regler for bruk av foto eller video tatt av pasienter. Det er viktig at en undersøker hvilken retningslinjer arbeidsgiveren har for bruk av foto/video.

«Et bilde sier mer enn tusen ord» sies det og det stemmer utvilsomt for sårbehandling. Det er viktig å kunne dokumentere godt den behandlingen vi gir. Når vi reviderer ett sår og fjerner nekrose kan pasienten av og til oppfatte det slik at det var behandleren som har laget såret eller forverret det. Det har oppstått pasientklagesaker av den grunn og i slike tilfeller er det helt avgjørende å ha dokumentasjon for å vise at en omfattende sårrevisjon faktisk var indisert. 

I hverdagen er bildedokumentasjon viktig når flere behandlere er involverte i behandlingen. I hjemmesykepleien er det ikke uvanlig at en pasient med sår behandles av mange forskjellige sykepleiere og da er det viktig med en tydelig skriftlig behandlingsplan men også foto dokumentasjon.

En må skille nøye mellom de bildene som tas fordi det er helt nødvendig for medisinsk og juridisk dokumentasjon og de bildene en tar fordi de skal brukes til undervisning eller på kongresser. De bildene som tas fordi en anser det som viktig for behandlingen kan faktisk tas uten pasienten sitt samtykke. De fleste er vel likevel enige om at det skal mye til for at en tvangsfotograferer et sår mot pasienten sin vilje. Selvsagt er det vanlig skikk at en informerer pasienten om at en skal ta et bilde til journalen. Om pasienten ikke ønsker at en skal fotografere såret vil nok de fleste behandlere respektere dette, men da bør det dokumenteres i pasientens journal ("jeg spurte pasienten om å fotografere såret for å legge det som dokumentasjon i hans/hennes journal men pasienten ønsket ikke dette").

Det er noe helt annet med de bildene en tar til sin private samling eller til å bruke i undervisnings- eller sågar forskningsøyemed. Når foto dokumentasjonen ikke brukes eksklusivt til å ha i pasientens journal må pasienten gi sitt skriftlige samtykke! I vedhenget her finnes det en mal for skriftlig samtykke. Pasienten må da informeres tydelig om hva bildene skal brukes til, undervisning internt på arbeidsplassen, kongresser, til forskning eller publikasjoner på internett osv. Pasienten sin identitet bør da holdes så anonym som mulig. Ansiktet til pasienten skal ikke være med på bildet heller ikke andre kroppsregioner som lett kan forbindes med pasientens identitet (obs! arr eller tatoveringer). Om pasienten fotograferes hjemme må en sørge for at interiøret og dekor ikke kan føre til gjenkjenning av pasientens identitet. 

Når det gjelder dokumentasjon med video gjelder det enda strengere regler fordi pasientens identitet også kan identifiseres ved lyd (stemme). Det er ytterst sjeldent behov for juridisk dokumentasjon av sårbehandling med video og i stort sett alle tilfeller krever videoopptak pasientens skriftlige samtykke. Pasienten må informeres nøye om hva filmen skal brukes til før samtykke kan gis. Pasientene på en sårpoliklinikk blir ofte fulgt over lang tid og enkelte kan da føle seg presset til å gi samtykke. Alt dette må vurderes nøye. 

Hos pasienter med kognitiv svikt må det foreligge skriftlige samtykke fra verge for å kunne ta foto/video som ikke er nødvendig for behandlingen av såret.

Bildedokumentasjonen skal tas med kameraer som tilhører arbeidsgiveren og som etter endt arbeidstid er forsvarlig oppbevart (det betyr at utstyret låses inn når det ikke er i bruk). Her "syndes" det mye i Norge og det ble riktig ille etter mobiltelefon kameraene dukket opp. Mange har ikke et kamera tilgjengelig på sin arbeidsplass eller for få kameraer og da er det svært fristende å bruke sin private mobiltelefon til dette.  

De fleste arbeidsgivere har skriftlige retningslinjer som forbyr bruk av private kameraer til dette formålet men lukker ofte et øye fordi en ellers måtte kjøpe inn mye fotoutstyr eller fordi en ikke opplever dette som en alvorlig trussel for pasienten. Om en er nødt til å ta et dokumentasjonsbilde med sin private mobil så skal dette bildet overføres til pasientens journal så snart som mulig og slettes før man går hjem. Man skal altså ikke ta med seg et eneste bilde av sår hjem uten at det foreligger skriftlig samtykke fra pasienten! Husk også at slettede bilder ligger på mobiltelefonen under nylig slettet, så også her må en inn og slette bildet. 

Svært mange private mobiltelefoner til helsearbeidere inneholder pasientsensitiv informasjon og som arbeidstaker må en være klar over at en kan miste jobben dersom en bryter disse reglene. Da hjelper det heller ikke å si at arbeidsgiveren ikke har tilrettelagt godt nok med kameraer på arbeidsplassen med mindre en kan dokumentere dette med gjentatte avviksmeldinger eller andre dokumenter som arbeidstakeren har sendt til arbeidsgiveren for å melde om behovet.

Sosiale media er en relativ ny trussel av pasientens personvern. Noen ganger ser en at en helsearbeider har lagt ut et bilde av et sår fra et akuttmottak, operasjonsstue eller kanskje fra et hjemmebesøk på sine private sosiale medier. Slike bilder har ingenting å gjøre på Facebook, Instagram eller Twitter, selv om en ikke kan identifisere pasienten!

Wounds AS mener at arbeidsgiveren må tilrettelegge for at nok kameraer er tilgjengelige i arbeidssituasjoner som krever bildedokumentasjon. Kameraene må være av fornuftig kvalitet og i dag forventer en minst en 12 Megapixel (MP) oppløsningsevne. Arbeidsgiveren må tilrettelegge det slik at det er enkelt å overføre bildene fra kameraet til pasientjournalen og at kameraene oppbevares forsvarlig når de ikke er i bruk. Arbeidsgiveren må ha skriftlige retningslinjer for håndtering av bildemateriale.

 

Utstyr

I dag har mobiltelefonene såpass god fotokvalitet at flere arbeidsgivere kjøper inn mobiltelefoner som kamera. 

Figur 2 De fleste moderne mobiltelefoner tar i dag nesten like gode bilder som vanlige kameraer.

De fleste nyere modeller av både iphone og android mobiltelefoner har god bildekvalitet. Merk imidlertid at noen av sår applikasjonene (apps) som en kan laste ned ikke fungerer på begge plattformene. Sår applikasjonen +wounddesk for eksempel fungerer per i dag kun på android mobiltelefoner.

Når det tas bilder av sår får en oftest best fargegjengivelse om en tar bildet uten blits men det varierer selvsagt avhengig av eksisterende lyskilde.

En bør tilstrebe å ha en målestokk med på bildet for å kunne vise størrelsen av såret. Det kan være et instrument, f.eks. en pinsett men det mest praktiske (og hygieniske) er en strimle med centimeter mål.  Disse fås ofte gratis av bandasje produsentene, f.eks.  3M®, Smith og Nephew® eller Covidien®. De mest anvendelige har en selvklebende bakflate slik at de midlertidig kan festes til sårkanten mens bildet tas. Med en målestokk i centimeter på bildet kan en enkelt beregne et overslag av sårets areal.

Når bildet er tatt med mobiltelefon eller vanlig kamera må det overføres til pasienten sin journal. Om en har en spesifikk app til sårdokumentasjon, for eksempel dansk pleienet eller +wounddesk fra sveits vil bildene overføres direkte til pasientjournalen. Kun de færreste bruker en slik app i sin kliniske hverdag i Norge og de aller fleste må overføre bildene på annen måte. Her "syndes" det også en del. Noen sender for eksempel bildene fra mobiltelefonen til sin jobb mailboks og overfører de deretter til pasientjournalen. Dette er ikke lovlig da bildene kan komme uvedkommende i hende når de overføres på denne måten. Nye kameraer og smarttelefoner kan overføre bildene via WIFI eller Bluetooth til en PC. Vær klar over at dette heller ikke er lovlig da slike trådløse løsninger ikke er 100% sikre. Den eneste lovlige løsningen er dermed å koble telefonen eller kameraet til en jobb PC og med en kabel overføre bildene direkte til PC-en som journalen kan åpnes i. Bildet skal så føres direkte inn i journalen.

Kroniske sår inneholder alltid bakterier. Følg fornuftige hygieniske regler når du håndterer kameraet eller mobiltelefonen i nærheten av sår. Ikke bruk kontaminerte hansker når bildet tas. Om du har på deg hansker som du har berørt pasientens hud/sår med må du ta av deg hanskene, ta bildet og legge kameraet/mobilen på et rent område. Om du har glemt deg ut så kan de fleste kameraer/mobiler viskes av med et sprit klut. OBS! Ikke berør linsen med spritholdig væske da dette kan ødelegge beskyttelseslaget på linsen.

Spesialkameraer for sår dokumentasjon

De siste årene har det kommet en rekke kameraer skreddersydd til sårbehandling. De fleste av disse kameraene kan automatisk beregne sårarealet. Det er etter hvert kommet rimelige apps til mobiltelefoner som har samme funksjon så en kan spørre seg om det i det hele tatt er et marked for dyre spesialkameraer.

Hovedargumentet for å investere i et slikt kamera er at noen av disse kameraene tillater en trådløs men kryptert (dermed trygg) overføring fra kamera til arbeids PC. Noen av kameraene tar 3D eller stereo bilder som også kan gi automatisk beregning av sårene.

Denne teknologien er bare i sin begynnelse og det er nok lurt å vente litt før en eventuell vurderer investering i et slikt kamera. Spesielt for de som forsker på sår og er avhengig av nøyaktige og raske målinger av sår kan det imidlertid lønne seg å anskaffe seg slik utstyr nå.

Figur 3 Det kommer stadig nye spesial kameraer med software spesielt skreddersydd til sår dokumentasjon. De fleste kan beregne sårarealet automatisk. Noen kan ta 3D bilder av såret. Noen kan overføre bildene trådløst til pasientjournalen.

Eksempel på mal for samtykke til bruk av foto/video

Ved å klikke på pdf linken nedenfor kommer du til Helse Fonna sin mal for samtykke til bruk av foto/video. Dette er bare et eksempel på hvordan et slikt samtykke skjema kan se ut. Merk at pasienten ikke trenger å signere samtykke skjema om bildene bare skal legges i pasientjournalen for å dokumentere behandlingen.

bottom of page