top of page

Ernæring ved sårbehandling 

Prinsipper og utredning av ernæringsbehov

I dette kapittelet presenterer vi generelle prinsipper om ernæring av sårpasienter. I tillegg omtaler vi de viktigste undersøkelsene som BMI, screeningverktøy og blodprøver.

wounds ern 45.PNG

Proteiner, karbohydrater og fett

Vet du hvor mange gram protein og hvor mange kalorier en pasient med trykksår trenger? Om du ikke vet svaret på dette spørsmålet må du lese dette kapittelet.  

wounds ern 47.PNG

Væskebehov, Vitaminer og mineraler

Hvilke vitaminer er viktige for sårtilheling? Skal en anbefale sinktilskudd til alle sårpasienter? Hvor mye væske trenger en pasient med kroniske sår egentlig? Få svar på alle disse spørsmålene her.

wounds ern 48.PNG

Næringstilskudd

Visste du at de aller fleste pasienter med sår bør få næringstilskudd?  Vi har laget en kortfattet oversikt over de mest vanlige næringstilskuddene og hvordan de doseres. Les mer ved å klikke på bilde til venstre.

wounds food 28.PNG

Matvaretabellen

Matvaretabellen er et veldig nyttig verktøy for å beregne hva en pasient får i seg av proteiner, fett og karbohydrater. Matvarenes innhold av energi og næringsstoffer er målt i den tilstand de vanligvis finnes i butikken, men tabellen gir også næringsinnhold for et utvalg tilberedte matvarer og retter. Alle tabellverdiene gjelder innhold i 100 g spiselig vare. Matvaretabellen må oppdateres kontinuerlig ettersom nye matvarer lanseres hvert år samtidig som ingredienser og produksjonsmetoder endres i matvarer.

wounds nyhetsbrev proteiner 2.JPG

Refusjon av næringstilskudd

Visste du at sår som diagnose ikke gir rett til refusjon av næringstilskudd på blå resept? Les mer her for å fylle ut rekvisisjon på rett måte slik at de pasientene som trenger det får innvilget søknad om stønad til næringstilskudd.

wounds ern 50.PNG
wounds food 33.PNG

Klikk på bildet ovenfor for helsedirektoratet sin hjemmeside hvor en kan leste ned en pdf med de nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring.

bottom of page