Væsketilførsel

 

Sårene tilheler raskere når væskebalansen er optimalisert. Å gi tilstrekkelig væske er viktig for elektrolytt balansen og for å sikre nok volum i blodet og dermed sirkulasjonen og oksygeneringen av vevet. Samtidig er det selvsagt viktig å forhindre overhydrering, det kan føre til ødem i vevet som igjen gir nedsatt næringstilførsel og nedsatt oksygenering av huden.

Hvor mye væske trenger pasienten? 

 

Som en tommelfingeregel sier man at kroppen trenger 1 ml væske/kcal energi som forbrennes, med et minimum væskebehov av 1500 ml/døgn. I helsedirektoratet sin nasjonale faglige retningslinje for forebygging og behandling av underernæring anbefales det 30 ml/kg i væskeinntak. Vi må også ta hensyn til hjertestatus, nyrefunksjon, væske tap ved for eksempel diaré og sår som har stor sekresjon. Noen venøse leggsår og også trykksår kan gir flere hundre milliliter sekret per døgn. Pasienter som ligger på dynamiske luftmadrasser har økt fordampning og det anbefales at man øker væskeinntak med 10-15 ml /kg kroppsvekt over den daglige anbefaling.

 

Når det gjelder væskebalanse av sårpasienter brukes ofte trykksårpasientene som referanse siden disse pasientene har sår med relativt stor overflate og som regel mye sekresjon. Jacobs har utviklet en protokoll som vi synes er ganske praktisk i den kliniske hverdagen

Tabell 3 Anbefalinger for væskebehov for pasienter med trykksår (Jacobs,1999). Tabellen kan selvsagt også anvendes på andre typer sår, for eksempel venøse sår som siver mye. Om man har en pasient med trykksår grad 3 som veier 70 kg blir det estimerte væskebehovet 2100-2800 ml/døgn! Om pasienten ligger på en dynamisk luftmadrass kan væskebehovet være enda høyere. Husk at en må ta hensyn til evtuell nyresvikt eller hjertesvikt og justerer ned væskemengden i de tilfellene.

TIPS! Ved sår som siver mye er det ofte behov for daglig bandasjeskift, spesielt i starten av behandlingen. Husk at en kan veie bandasjen som fjernes for å få et estimat over hvor mye væske såret har gitt fra seg.  Samme metode benyttes til vurdering av urinproduksjon hos nyfødte hvor bleien veies.

 

Vitaminer og mineraler 

Vitamin A (retinol)

 

Vitamin A spiller en rolle i immunforsvaret og anses som spesielt viktig ved allerede eksisterende infeksjoner. Vitamin A er viktig for fibroblast funksjonen og collagen strukturene og er også derfor viktig for sårtilheling. Den styrker elastisiteten i huden og en mener derfor at vitamin A tilskudd kan være viktig blant annet for pasienter som behandles over lang tid med kortison preparater. En vet at kortison svekker huden og at vitamin A tilskudd i noen grad kan motvirke disse bivirkningene.

Hvor mye vitamin A trenger en pasient med kroniske sår?

 

WHO anbefaler et daglig inntak av 900 ug per dag for voksne menn og 700 ug for voksne kvinner. Matvarer rike på vitamin A er lever, fiskeolje (tran), melk, egg, mørke grønne og oransje grønnsaker som gulrøtter, spinat, broccoli og squash.

 

Vitamin A er fettløselig og blir ikke skilt ut fra nyrene i store mengder. Derfor kan pasientene overdoseres med vitamin A. Dette er spesielt kritisk hos gravide da forhøyet vitamin A gir fosterskader. Animalske kilder for vitamin A (retinol) er cirka 6 ganger mer potent enn fra grønnsaker (carotener). Også pasienter med proteinmangel, nyresvikt eller leversvikt kan få hypervitaminose A og vitamin A toksisitet ved langvarig vitaminbehandling.

 

Som næringstilskudd finnes vitamin A i Norge i hovedsak i tran og i multivitamin tabletter. En anbefaler at en holder seg til doseringene angitt i disse produktene og at en ikke overstiger dette. Ved store skader gir man unntaksvis større doser. Noen anbefaler for eksempel intravenøs administrasjon av 10.000-15.000 IU av vitamin A over ca en uke hos alvorlig skadde pasienter. Behandlingen med så store doser er forbeholdt behandlingen av spesialister på sykehus nivå.

Det varierer dessverre hvordan vitamin A innholdet i tilskuddet er angitt på pakningen og det er en forskjell om det gjelder retinoid vitamin A eller caretenoid vitamin A. Noen angir mengden i internasjonale enheter (IE) andre i mikrogram (ug). En må derfor se nøye på innholdslisten til de forskjellige preparatene.

 

Som kosttilskudd finnes det ikke bare Vitamin A preparater alene. Vitamin A finnes i tran produkter eller multivitamin produkter. 

 

OBS! mange pasienter blander sammen forskjellige mulitvitamin produkter uten at de er klar over at de faktisk kan overdosere seg med de fettløselige vitaminene. Det er derfor viktig at en ser nøye over  mengden vitaminer preparatene inneholder. Om en for eksempel tar tran bør en ikke bruke multivitamin produkter som også inneholder vitamin A, D og E.

 

Ved graviditet skal det totale vitamin A inntaket ikke stige over 8000 IE/dag pga risiko for fosterskader. Dette inkluderer det en får i kosten, i praksis vil det si at en kan ta tran i tillegg til kost, men ikke andre tilskudd. 

 

Ved parenteral ernæring (intravenøs ernæring) finnes multivitamintilskudd som kan gis intravenøst. Noen alternativer av vitamin A tilskudd finnes i listen nedenfor.

Møllers tran

5 ml inneholder 250 ug vitamin A som er cirka 1/3 av den daglige anbefalte dosen for voksne. OBS! En kan imidlertid ikke ta tre ganger så mye tran som anbefalt. Det blir da overdosering av vitamin D som også finnes i tran. 5 ml tran inneholder nemlig 10 ug vitamin D og 10 mg vitamin E som ikke skal overstiges som daglig mengde.

 

Hos de fleste pasienter med kroniske sår som spiser normalt vil det holde med tran som tilskudd av vitamin A.

Baxter Cernevit

PULVER TIL INFUSJONS-/INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning: 

Multivitamin preparat som også inneholder vitamin A (retinol)

Hvert hetteglass inneh.: Retinolpalmitat (vitamin A1) tilsv. retinol 3500 IE, kolekalsiferol 220 IE (vitaminD1), α-tokoferol 11 (vitamin E),2 IE tilsv. dl-α-tokoferol 10,2 mg, askorbinsyre 125 mg (vitamin C), tiamin (B1-vitamin) 3,51 mg tilsv. kokarboksylasetetrahydrat 5,8 mg, riboflavin (B2-vitamin) 4,14 mg tilsv. riboflavinnatriumfosfatdihydrat 5,67 mg, pyridoksin (vitamin B6) 4,53 mg tilsv. pyridoksinhydroklorid 5,5 mg, cyanokobalamin (vitamin B12) 0,006 mg, folsyre 0,414 mg, pantotensyre (vitamin B5)17,25 mg tilsv. dekspantenol 16,15 mg, biotin 0,069 mg, nikotinamid (vitamin B3) 46 mg, glysin, glykokolsyre, soyalecitin, natriumhydroksid, saltsyre.

Baxter Vitalipid Adult

1 ml inneh.: Retinol. palmit. aeqv. retinol. 99 µg (vit. A 330 IE), phytomenadion. 15 µg (vit. K1) ergocalciferol. 0,5 µg (vit. D2 20 IE), dl-α-tocopherol. 0,91 mg (vit. E 1 IE), soiae ol. purif. 100 mg, lecithin. purif. e vitello ovi 12 mg, glycerol. anhydr. 22 mg, natr. hydroxid. q.s., aqua ad iniect. ad 1 ml. Osmolalitet: Ca. 300 mosmol/kg vann. pH ca. 8. Dette brukes som tilskudd i parenterale injeksjonsvæsker når pasienten får total parenteral ernæring. 

Please reload

Vitamin C

 

Vitamin C er et avgjørende vitamin i sårtilheling. Sjømenn som ikke hadde tilgang til frukt og grønnsaker i lengre perioder utviklet sjørbuk med åpne sår som ikke tilhelet før inntaket av vitamin C var sikret igjen. Den gangen visste man selvsagt ingenting om vitamin C men en forstod etter hvert at det var en sammenheng mellom kost og utvikling av denne sykdommen.

 

Vitamin C spiller en rolle i kollagen syntesen. Den spiller også en rolle i hvordan cellene reagerer på stress.  Ved vitamin C mangel kan en av og til se at gamle sår residiverer på grunn av degenerasjon av vevet rundt cellene.

 

 

Hvor mye Vitamin C trenger pasienten?

 

WHO anbefaler et daglig inntak av 90 mg vitamin C for voksne menn og 75 mg for voksne kvinner. Hvis man spiser en vanlig balansert diett med frukt og grønnsaker dekker en lett det daglige behovet av vitamin C. Ved undersøkelse av eldre pasienter finner en derimot ofte lave vitamin C verdier i blodet. Dette gjelder spesielt røykere. Også ved langtidsopphold på institusjon som sykehus eller sykehjem måles det ofte lave vitamin C verdier hos eldre.

 

Vitamin C er vannløselig og blir skilt ut gjennom nyrene. Hos de fleste pasienter er det derfor lite fare for bivirkninger om en gir vitamin C tilskudd. Hos pasienter med alvorlig nyresvikt eller kjent nyresten skal en være mer forsiktig.

 

Når det gjelder anbefalinger for vitamin C tilskudd, varierer anbefalingene litt avhengig av forfatter og hva slags sårpasienter en omtaler. Dickerson anbefaler 500-1000 mg daglig hos sårpasienter generelt. Leverson et al. anbefaler 1000-2000 mg vitamin C hos brannskadde pasienter og mener at dosering hos pasienter med omfattende brannskader bør ligge nærmere 2000 mg daglig!

 

I våre anbefalinger støtter vi oss igjen på Jacobs protokoll som er basert på pasienter med trykksår men som selvsagt kan overføres til pasienter med andre typer sår. Tommelfinger regelen er: "Alle" pasienter med kroniske sår bør få minst 250 mg tilskudd med vitamin C, pasienter med større sår bør få høyere doser.

Tabell 1 Anbefalinger for vitamin C tilskudd for pasienter med trykksår (Jacobs 1999).

Nedenfor er en liste av de mest vanlige vitamin C produktene i Norge. Det finnes flere andre tilbydere av vitamin C som selges både i vanlige matbutikker, helsekostbutikker og apotek.

Nycoplus C-vitamin

Tyggetabletter 250 mg

Colett C Max

 Tyggetabletter 200 mg

Sunkost  Ester C

Tyggetabletter 500 mg og 1000 mg

Biopharma C Vitamin

Tyggetabletter 750 mg