top of page

Om refusjon av ortopediske fotsenger, spesialsko og ortopedisk sydde sko

Det er forholdsvis rigide regler for dekning av ortopediske fotsenger/sko. For pasienter med varige feilstillinger, revmatiske sykdommer, nerveskader, nedsatt arteriell sirkulasjon eller diabetes er det imidlertid ikke vanskelig å få fotsenger og spesialskotøy dekket av HELFO.  Forutsetningen er at en har fylt ut rekvisisjonen korrekt.  

wounds ortopediske sko.jpg

Figur 1 Folketrygdloven § 10-7 stadfester hvem som har rett til stønad til diverse hjelpemidler, herunder også fotsenger, spesialsko og håndsydde ortopediske sko. Pasienter med kroniske sår på føttene eller pasienter som er i en høy risiko gruppe for å utvikle sår har oftest rett på slike hjelpemidler.  Som alltid med slike regelverk gjelder det å sette seg litt inn i det, men det er mindre innviklet enn en tror. image copyrights: istock

Følgende punkt er viktig å vite om rekvisisjon av fotsenger/sko/ ortopediske hjelpemidler

 • Den første rekvisisjonen må fylles ut av en spesialist innen revmatologi, ortopedi, rehabiliteringsmedisin, nevrologi eller indremedisin. Karkirurgi står merkelig nok ikke på den listen, karkirurgene ser tross alt en god del pasienter med sår på føttene. I en fremtidig revisjon av regelverket håper vi at karkirurgene også er inkludert.  Rekvisisjonen kan også fylles ut av sykehuslege med fullmakt, det vil si leger i spesialisering på de relevante avdelingene.  

 • Oftest må pasienten henvises til en sykehuspoliklinikk innenfor en av de relevante spesialitetene.  Alternativt kan en få utstedt en slik rekvisisjon hos privat spesialist hos for eksempel Volvat, Aleris eller andre private aktører, men her er konsultasjonsgebyrene adskillig høyere.

 • På sykehusene finnes rekvisisjons skjemaet i journalsystemet. I DIPS for eksempel, kan en fylle ut og sende skjemaet elektronisk. En kan også fylle ut skjemaet direkte på NAV sine sider:

       https://www.nav.no/fyllut/nav100710

 • På rekvisisjonen kan en velge om den skal gjelde i 5 eller 10 år.  Om en tror at tilstanden er stabil i lang tid fremover krysser en av for 10 år. Om en tror tilstanden vil forandre seg underveis, slik at en vil revurdere etter noen år hva slags hjelpemidler pasienten trenger, krysser en av for 5 år.

 • Siden 2021 har NAV innført at fastlegen kan fornye rekvisisjonen etter 5 eller 10 år, uten behov for ny vurdering hos spesialist. Dette er en gledelig forandring med mindre byråkrati og letter presset på spesialisthelsetjenesten. Det finnes per i dag (mars 2023) ingen spesialskjema fastlegen benytter til dette. Det holder med en vanlig legeerklæring om at pasienten har behov for fornyelse av rekvisisjonen. Fastlegen kan kreve honorar som ved konsultasjon uten at pasienten nødvendigvis kommer til konsultasjonen. Noen ganger kan det være vanskelig for fastlegen å vurdere om behovet for hjelpemiddelet er til stede. I noen tilfeller kan det være naturlig å gjøre dette under en konsultasjon, andre ganger kan det gjøres administrativt dersom en kjenner pasientens tilstand godt. Du kan lese mer om dette i forskriften til Folketrygdlovens §10-07i, §3, pkt 3: "Hvis det er fastslått at medlemmets medisinske tilstand og behovet for hjelpemiddel er uendret, kan medlemmets fastlege forlenge gyldighetstiden med inntil fem år for en fullmakt gitt av en godkjent rekvirent. Hvis rekvirenten opprinnelig har gitt fullmakt for en periode på inntil ti år kan fastlegen forlenge gyldighetstiden med inntil ti år."

 • Merk at fotsenger og sko har en betydelig egenandel. For voksne er prisene følgende (2023): Fotsenger har en egenandel på 230 kroner per fotseng, altså 460 kroner for et par. Prefabrikerte spesialsko har en egenandel på mellom 665-865 kroner per par.  Ortopedisk sydd fottøy har en egenandel på 665 kroner. Hos de fleste ortopediske ingeniørene koster konsultasjonen rundt 400 kroner som kommer i tillegg til egenandelen. Egenandelen til fotsenger/sko inngår ikke i frikort ordningen!

 • Første gang pasienten får støtte til sko dekkes 4 par sko det kalenderåret. Etter det kan en få støtte til 2 par sko per kalenderår. Hvis behovet plutselig endrer seg på grunn av medisinske årsaker ( for eksempel amputasjon av en stortå eller lignende) kan en får støtte til 4 nye par sko. Barn i vekst og personer som har en funksjonsforstyrrelse som gjør at de sliter litt mer på skoene enn normalt, kan få støtte til mer enn to par per kalenderår. 

 • I noen tilfeller vil pasienten kunne få tilpasset sko som han/hun har kjøpt selv i vanlig handel. Her gjelder samme begrensing i antall som for ortopediske sko

 • Om en velger prefabrikerte spesialsko må en også krysse av for fotsenger på skjemaet. Om en søker om ortopedisk sydde sko er fotsenger automatisk inkludert i søknaden.

 • Hvis forskjellen på benas lengde er mer enn 2 centimeter, kan man søke om refusjon for oppbygging av sko. Her er det oppbyggingen som dekkes, ikke selve skoen. Ved benlengdeforskjeller under 2 centimeter i kombinasjon med annen vesentlig redusert funksjon, som for eksempel ved CP (cerebral parese), kan det likevel søkes om denne typen tilpasning.

 • Vanligvis refunderes ikke fotsenger/sko for plattfot. NAV reagerer negativ på ordet plattfot selv om pasienten har diabetes, nedsatt sirkulasjon, nevrologisk sykdom eller annen tilstand som øker risiko for utvikling av sår. Det beste er altså å unngå å bruke ordet plattfot i søknaden i det hele tatt. Det er tryggere å skrive "ervervet deformitet".  De fleste av sårpasientene har en stiv eller såkalt rigid plattfot. Det vil si at plattfoten ikke nøytraliserer seg når pasienten ikke belaster foten. Disse har rett på refusjon. Dersom en velger å skrive plattfot på rekvisisjonen er det viktig å spesifisere at det dreier seg om en rigid plattfot! 

 • IKKE skriv «innleggsåle» på rekvisisjon nå du mener fotseng! Det er ikke samme sak! Innleggsåler dekkes i de fleste tilfeller ikke av NAV!

 • Merk at det kan ta noen uker før fotsengene/skoene er ferdige og kan leveres. I mellomtiden er det viktig at en bruker andre midlertidige avlastningsmetoder.

 • Spesielt hos pasienter med allerede eksisterende sår er det ofte nødvendig med en justering av fotsengen eller skoen etter den er blitt levert for å optimalisere avlastningen. Det ideelle er at ortopediingeniøren er på sårpoliklinikken samtidig med sårsykepleier/lege for å vurdere om resultatet er god nok. Dessverre har ikke alle sårpoliklinikker en slik samarbeidsordning med ortopediverksteder.   Det er viktig at pasienten og behandler er klar over at det ikke er noen garanti at første utkast av en foteseng eller sko er god nok, hos noen pasienter trengs det 2-3 korrigeringer før hjelpemiddelet er optimalt.

 • I dag er det ofte slik at pasienten er hos ortopediingeniøren for å ta mål. Etter produktene er ferdiglaget sendes de til pasienten i posten. Systemet fanger altså ikke nødvendigvis opp om produktene passer godt, om pasienten er fornøyd med de eller om pasienten bruker de i det hele tatt. Vi skulle ønske at det var obligatorisk med en oppfølgings kontroll hos ortopediingeniør, men per i dag er det altså ikke slik. 

 • Veldig mange pasienter skaffer seg noen par ortopediske fotsenger/sko første året, men går ikke tilbake neste år for å fornye de. Her finnes det heller ikke noe godt system i Norge for å fange opp disse pasientene. En kunne tenkt seg at ortopediverkstedene kunne sende en hyggelig påminnelse til pasientene hvert år men det er faktisk ikke lov under markedsføringsloven. Det betyr at alle som behandler pasienten må huske å regelmessig minne de på å bestille nye fotsenger/sko. 

ortopediske hjelemidler skjema.png

Figur 2 Selv om regelverket for refusjon av ortopediske hjelpemidler er litt komplisert er skjemaet ganske enkelt å fylle ut.  På sykehuset kan skjemaet fylles ut av sårsykepleier på sårpoliklinikken og sende den for godkjenning til ansvarlig lege.  Punkt 2.4 virker kanskje litt vanskelig å besvare- her skal en beskriver hvordan funksjonsforstyrrelsen påvirker pasientens even til å utføre daglige aktiviteter. Dette felt er egentlig ikke så relevant for sårpasienter som skal få fotsenger/ sko.  Skjemaet er tiltenkt alle slags ortopediske hjelpemidler og feltet passer best for pasienter som trenger en ortose.  Når det gjelder sårprofylakse/ såravlastning holder det å skrive kort at hjelpemiddelet trengs for akkurat sårførebygging eller for å avlaste et eksisterende sår slik at den kan tilhelet  Og så må en bekrefte at pasienten har behov for hjelpemiddelet i minst 2-3 år. 

Noen begrep som er nyttige når vi fyller ut skjemaet:

Innleggsåler

Dette er prefabrikerte skoinnlegg som kommer i forskjellige størrelser. Som regel er det en oppbygging under midten av foten. Disse egner seg ved mindre deformiteter og plager i føttene, som for eksempel plattfot, plantar fascitt og hallux valgus. Hos pasienter med etablerte sår og større deformiteter er disse oftest ikke tilstrekkelig. Innleggsåler dekkes IKKE av NAV.  IKKE skriv «innleggsåler» i søknaden om du mener «fotsenger»!

 

Individuell tilpassete fotsenger

Disse fotsengene lages oftest av en avstøpning av pasientens fot, Hensikten med fotsenger er å korrigere feilstillinger i fot og ankel og/eller omfordele trykket under foten, for eksempel for å avlaste områder der det gjør vondt eller som er utsatt for sår. 

 

Spesialsko

Spesialsko er fabrikkmessig fremstilte sko (prefabrikerte sko) som er laget over lester med økt volum og bredde og med forsterket hælkappe. Skoene kan tilpasses fotsenger og ortoser og vil kunne tilpasses pasientens behov. De fleste av pasientene vi ser på en sårpoliklinikk får slike sko, et mindre utvalg trenger ortopedisk sydd fottøy. Om en krysser av fot spesialsko må en også krysser av for fotsenger!

Ortopedisk sydd fottøy

Ortopedisk sydd fottøy blir individuelt produsert etter pasienten sine mål. Skoen har en innebygget fotseng med nødvendige avlastinger og korrigeringer. Her trenger en ikke rekvirere fotsenger separat! Ortopedisk sydd fottøy vil være aktuelt ved større deformiteter med høye krav til plass og stabilitet, som store feilstillinger i fot og ankel, store hevelser, eller ved problemer med sår som følge av diabetes eller reumatiske sykdommer.

Rullesåler på sko

Ved for eksempel stive ledd i ankel eller fot, kan det være behov for å bygge om sko med såkalte rullesåler. De gjør at man ikke har det samme behovet for å sparke ifra, noe som avlaster stive ledd og gjør det mulig å gå bedre. Det samme gjelder ved kroniske leddlidelser i ankel eller fot, for eksempel i stortåen.

Sko med større høyde og/eller bredde rundt tåkappen

Ved feilstillinger i fotenden kan det ofte være behov for mer bredde og høyde i det område av skoen som heter tåkappen.

Følgende av ortopediske verkstedene har avtale med HELFO (2023)

Flere av leverandørene har i tillegg underavdelinger:

Atterås AS

Møllendalsveien 1, 5009 Bergen, tlf.: 93 68 60 00, e-post: post@atteraas.no

Barnetekniske AS

Ingvald Ludvigsens gate 20, 3027 Drammen, tlf.: 32 82 3018, e-post: post@barnetekniske.no

Blatchford Ortopedi AS

Skibåsen 42 B, 4636 Kristiansand, tlf: 38 02 32 00, e-post: post@blatchford.no

BT Ortopedi AS

Ingeniør Rybergs gate 114, 3027 Drammen, tlf. 32 80 93 93, e-post: post@bto.no

Drevelin AS

Møllendalsveien 8, 5009 Bergen, tlf.: 55 20 64 64, e-post: drevelin@drevelin.no

Drevelin Ortopedi Sør AS

Kongsgård Allé 53, 4632 Kristiansand, tlf.: 40 00 48 08, e-post: drevelin@drevelinsor.no

Hamar Ortopediske AS

Torggata 1, 2317 Hamar, tlf.: 62 51 19 50, e-post: post@hamar-ortopediske.no

Moss Ortopediske Klinikk AS

Prinsens gate 9, 1530 Moss, tlf.: 69 25 00 35, e-post: post@moss-ok.no

Norsk Ortopedisk Fottøy AS

Oslogata 4, 1610 Fredrikstad, tlf: 69 30 00 10, e-post: post@nof-as.no

Norsk Teknisk Ortopedi AS

Postboks 10, 2313 Ottestad, tlf.: 62 57 44 44, e-post: nto@ortonor.no

OCH Ortopedi AS

Innspurten 9, 0663 Oslo, tlf.: 23 28 82 00, e-post: post@och.no

Ortopediteknikk A/S

Ryensvingen 6, 0680 Oslo, tlf.: 23 03 56 00, e-post: ryen@ortopediteknikk.no

Ortoteket AS

Bussedalen 3, 3616 Kongsberg, tlf.: 48 43 61 00, e-post: post@ortoteket.no

Sophies Minde Ortopedi AS

Brynsveien 14, 0667 Oslo, tlf.: 22 04 53 60, e-post: post@sophiesminde.no

Teknomed AS

Skolmar 13, 3232 Sandefjord, tlf.: 33 45 45 33, e-post: info@teknomed.no

Trøndelag Ortopediske Verksted AS

Professor Brochs gate 8C, 7030 Trondheim, tlf.: 73 84 56 30, e-post: post@tov.no

ØSTO Ortopedisenter AS

Gartnerveien 10, 2312 Ottestad, tlf.: 62 57 39 00, e-post: post@osto.no

Video 1 Denne videoen ( kun på engelsk) viser hvor mye arbeid det ligger bak en håndlaget ortopedisk sko.

bottom of page