top of page

Om Wounds AS

Wounds AS skal være en undervisningsportal for sykepleiere, fotterapeuter, leger og leverandører.  Innholdet skal være lett forståelig og mest mulig praktisk orientert. Vi ønsker at nettsiden skal kunne fungere som et oppslagsverk og som en metodebok. Hovedfokuset er på vanlige kroniske sår. Vi prøver å holde språket enkelt men uten at det skal virke populærvitenskapelig. Wounds AS ønsker ikke å tynge ned teksten med unødvendige referanser men skal selvsagt bruke referanser der det er nødvendig. Om en imidlertid ønsker seg et mer akademisk format med mer teoretisk innhold finnes det flere gode nettsider på engelsk som dekker det behovet (se også under "linker" i hovedmenyen). Vår nettside er mest praktisk rettet.

Mye av sårbehandling er forbausende lite evidens basert. Mange anbefalinger på vår nettside baserer seg på egne erfaringer og det er ikke alltid vitenskapelig belegg. Noe av innholdet vil en kunne sette spørsmålstegn ved, og vi er svært takknemlige for konstruktive tilbakemeldinger.

Sårbehandling er et stort område og det er umulig å holde seg oppdatert på alle fronter innen dette feltet. Vi ønsker derfor at lesere tar kontakt med oss dersom noen av sidene er utdaterte eller bør oppgraderes.   Lesere er også velkommen til å sende oss innlegg som kan publiseres på nettsiden. Vi ønsker oss at wounds.no blir en levende portal som engasjerer og som er til hjelp i det daglige arbeidet.

Vi har valgt Facebook som sosialt media. Vi ber om at leserinnleggene/diskusjonene på Wounds AS sine sider holder seg faglig orientert uten noe form for diskriminasjon. Husk at det er ulovlig å legge ut pasientbilder uten samtykke fra pasienten eller dens verge.

Wounds AS kan ikke lages på dugnad. Det krever en betydelig innsats for å etablere og drifte nettsiden, spesielt hvis den skal jevnlig oppdateres. Vi benytter reklame på våre sider for å kunne finansiere nettstedet slik at det kan være tilgjengelig og gratis til brukerne.      

Isabella Stokka Landmark

er sykepleier på kirurgisk avdeling og sårsykepleier. Hun har vært med i flere forskningsprosjekter innenfor sårbehandling, holder foredrag om samme tema og har en stilling som koordinator for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring. 

Anne Catherine Skaar

er overlege i anestesi og har lang erfaring med anestesi til sårpasienter inkludert brannskader. Hun underviser anestesi- og intensivsykepleiere på høyskolen og er en erfaren foredragsholder.

Bodo Günther

er spesialist i ortopedi og har jobbet med avansert sårbehandling i over 20 år. Han er involvert i flere forskningsprosjekter og holder foredrag om sårbehandling i inn- og utland og har en undervisningsstilling på høyskolen. Han er i styret for Norsk interessefagruppe for sårheling (NIFS).

Please reload

Disclaimer

Undervisningsmateriale som tekst og powerpoint presentasjoner kan fritt lastes ned under forutsetning av at Wounds AS sin logo beholdes på alt som lastes ned og distribueres. Om en for eksempel ønsker å bruke alle eller noen slides fra en av våre powerpoint presentasjoner skal Wounds AS sitt logo være synlig på bildene.  

Noen av bildene og fotografiene i teksten har copyright fra andre kilder, disse er tydelig merket med original kilden og kan ikke kopieres uten tillatelse fra opprinnelig eier.

Noen av anbefalingene på wounds.no er erfaringbasert uten noe vitenskapelig belegg. Noen av produktene som omtales er ikke engang godkjent for bruk i sår (off-label bruk av et produkt). I tilfeller der vi omtaler et slikt produkt gjør vi alltid oppmerksom på det og det skal ikke oppfattes av leserne som en retningslinje Wounds AS nødvendigvis anbefaler. Et eksempel, det er ikke uvanlig i mange land inkludert Norge at en bruker Emla krem som lokalbedøvelse i sår før rengjøring. Emla krem er imidlertid ikke godkjent for bruk i åpne sår. Når vi omtaler Emla krem, og til og med skriver at vi selv har erfaringer med det, skal det ikke oppfattes som en oppfordring til brukerne om å nødvendigvis gjøre det samme. Om en som bruker anvender et slikt produkt står en selv ansvarlig for å ha lest pakningsvedlegget og at en forholder seg til det anbefalte helt uavhengig av hva en har lest på vår nettside om sårbehandling. Dersom en bruker produkter utenfor indikasjonsområdet er dette på eget ansvar.

Wounds AS er delvis finansiert av firmaer via reklame. Det lar seg ikke unngå å gi produktomtaler med bilder om en skal kunne gi en komplett oversikt over hva som finnes av sårbehandlingsmidler. Noe av teksten om produktene i en slik liste er ofte hentet fra distributør eller firma, dette er ikke reklame, men omtale av produktene. Der hvor vi fremhever et produkt foran et annet er det ut fra vår egen erfaring, leverandørene har ikke anledning til å fremheve sitt produkt uten at dette er tydelig merket som reklame. Vi ønsker at reklamen også skal ha en pedagogisk virkning og prøver å bruke reklame som passer til tekstens innhold. Reklamen som ligger på Wounds AS representerer imidlertid ikke nødvendigvis Wounds AS sine meninger og Wounds AS står ikke ansvarlig for innholdet i reklamen.

Wounds AS forbeholder seg alle rettigheter til å stoppe en reklame om vi finner innholdet upassende for vår nettside eller hvis det dreier seg om et produkt vi mener ikke har ønsket virkning. Wounds AS forbeholder seg retten til å stenge ut brukere fra våre sosiale medier (Facebook) om vi synes innleggene er støtende eller diskriminerende.

bottom of page