top of page

 Ankel-arm indeks (AAI) 

 - En praktisk veileder 

Figur 1  Ankel-arm indeks (AAI) kan måles med enten automatiske apparater eller med manuell metode med håndholdt doppler. Fremdeles er nok metoden med doppler den mest brukte metoden og den omtales derfor i mer detalj. Visste du at man kan måler AAI med et helt vanlig digital blodtrykksapparat? Les mer om dette i kapittelet nedenfor. 

Til tross for stadig utvikling av nye undersøkelsesmetoder, er måling av ankeltrykk og beregning av ankel-arm indeks (AAI) fortsatt en kjernemetode i utredning av for eksempel pasienter med kroniske sår. Det er noen potensielle feilkilder når en måler AAI slik at resultatene av og til kan være upålitelige.

 

Spesielt hos diabetikere med stive blodkar kan det være vanskelig å få et rett måleresultat slik at enkelte mener at det ikke er nødvendig å måle AAI hos diabetikere. Da har de dessverre ikke forstått hvordan resultatene skal brukes! Selv hos diabetikere med stive kar har måling av AAI en viktig rolle!

Det er også avgjørende å vite AAI når en skal bestemme hvilken kompresjonsbandasje som er aktuell for en pasient med venøse sår eller blandingssår (venøse-arterielle sår). Hvis man måler en AAI <0,8 skal en være forsiktig med kompresjonsbehandling og bruker svakere kompresjon.  ved en AAI < 0,6 er kompresjonsbehandling ofte kontraindisert!  Hos spesielt eldre pasienter bør en aldri starte kompresjonsbehandling uten å måle AAI først!

Tidligere hadde AAI mindre konsekvenser for pasienten enn det som er tilfelle i dag. En målte ofte en lav AAI og henviste pasienten til en karkirurgisk utredning uten at pasienten fikk utført noen annen behandling. En hadde bare åpne operasjonsmetoder til å forbedre sirkulasjonen og det var bare mulig å revaskularisere store kar.

De siste 15 årene spesielt har det imidlertid skjedd en betydelig utvikling av endovaskulære behandlingsmetoder for rekanalisering av arteriene, også de mindre arteriene, og dette har gitt måling av AAI en ny betydning. Det er ofte AAI som i den kliniske hverdagen bestemmer om en pasient skal utføre en angiografi for å se etter muligheter for invasiv behandling av blodårene.

  

Konklusjonen er altså: Mål AAI hos alle sårpasienter!*  Det kan ha store konsekvenser for videre behandling av pasienten!

 

*Det eneste unntaket til denne regelen er pasienter som har smertefulle sår rett over malleolene. I slike tilfeller kan det være umulig å legge på en blodtrykksmansjett uten å påføre pasienten store smerter. Her må en da enten plassere mansjetten høyere på leggen eller bruke en tåtrykkmåler dersom en er så heldig å ha tilgang til dette (se også siste del av denne artikkelen).

De to mest vanlige feil en gjør når man måler AAI er at pasienten ikke ligger flatt i 10 minutt før målingen tas og at en bruker feil mansjett størrelse! Vi ser at på mange arbeidsplasser så finnes det bare en mansjett størrelse og det er den som er festet til apparatet! Uansett hvilken målemetode en bruker - om det er ved hjelp av et enkelt digitalt blodtrykkapparat, et fullautomatisk AAI apparat eller når en bruker doppler - rett mansjett størrelse er avgjørende for å gi korrekt måling ved alle metoder! Dette gjelder selvsagt også når vi måler blodtrykket på overarm for å se om pasienten har hypertensjon. Om en bruker for kort/smal mansjett hos en som har kraftige armer vil det kunne slå ut som om pasienten har alvorlig høyt blodtrykk og kan resultere i at pasienten forordnes blodtrykksmedisin bare fordi vi har valgt feil mansjett størrelse! 

En mansjett som er for smal/ kort vil gi et falsk høyt resultat. En mansjett som er for bred vil oftest gi et falsk lav resultat.

Hvordan bestemmer man hvilken mansjett størrelse en skal velge? Siden det er nær sagt aldri at vi har behov for å måle AAI hos barn forholder vi oss bare til mansjetter for voksne her. "The American Heart Foundation" anbefaler at den optimale cuff størrelsen i mansjetten skal ha cirka 40% av ekstremitetens sirkumferens i bredden og lengden av mansjetten skal være cirka 80% av omkretsen. Det er som regel tilstrekkelig å ha tre mansjett størrelser tilgjengelig for å måle på arm og rundt ankelen.

Standard størrelsene er ofte følgende:  Voksen Liten : 10 cm bredde, Voksen Medium: 13 cm bredde og Voksen Stor: 16 cm bredde. mansjettene er tilsvarende tilpasset i lengde. 

Før en velger mansjett størrelse må en måle omkretsen av overarmen (midt på overarmen) og på ankelen (cirka 7 cm ovenfor ankelen.

Omkrets på 18-23 cm = Str. S

Omkrets på 23-33 cm = Str. M 

Omkrets på 33-45 cm = Str. L 

Om en måler midt mellom to størrelser skal en som regel velge den største mansjetten. For eksempel- om en måler at overarmen har en omkrets på 23 cm skal en velge M istedenfor S. 

Alle gode mansjetter skal ha en markering som viser hvilken siden av mansjetten som skal ligge rett over arterien som vi skal måle. Mange tar ikke hensyn til dette og tror det er likegyldig hvordan mansjetten er plassert på ekstremiteten. Markeringen angir midten av den oppblåsbare cuffen inne i mansjetten.

Mansjetten skal ligge godt inntil huden men ikke strammes for mye ved festing. Samtidig skal den ikke ligge for løs - en mansjett som ikke er festet ordentlig kan gi et falskt forhøyet resultat. 

Igjen, å velge korrekt mansjett størrelse er avgjørende for alle situasjoner hvor vi måler blodtrykk, om det er til vanlig blodtrykksmåling eller AAI ved hjelp av doppler apparat.  Våre arbeidsgivere må sørge for at en har minst tre mansjett størrelser tilgjengelig for voksne på alle arbeidsplassen.

Det er viktig at pasienten er godt avslappet når en foretar blodtrykksmålinger. Dersom pasienten strammer musklaturen må blodtrykksmansjetten blåses kraftigere opp og gir mer smerter ved målingen. Smerter når en måler blodtrykket gir også et høyere blodtrykk.

Fordelen ved å ha en automatisk ankel-arm-indeks måler er at eventuelle smerter som gir høyere blodtrykk ved målingene, gir samme blodtykkspåvirkning på begge målingene. Dersom en måler arm først og pasienten har mye større smerter når en måler ankelblodtrykket, vil det ikke bli rett ratio da trykket generelt er høyere på andre måling pga sterkere smerter. 

wounds abi 4.jpg

Figur 2  Ved alle målemetoder for å måle AAI bruker man en blodtrykkmansjett. Det mest vanlige feil er å bruke feil størrelse på mansjetten. En for smal/kort mansjett vil gi falsk forhøyet resultat!  Feilmarginen kan være betydelig- av og til 30-40 mmHg høyere enn det er i realiteten.  Alle som utfører blodtrykksmålinger må lære seg hvordan man måler omfanget på ekstremiteten og velge rett mansjett størrelse etter det. En må altså ha et måleband tilgjengelig når man skal Bildekilde/Copyright: Riester

wounds ABI 2.jpg

Figur 3  I dette eksempel er det brukt en for smal/ kort mansjett hos en pasient med relativ ødematøse legger.  Målingen fra overarmen viser at pasienten har 140/77 i blodtrykk.  Når vi måler ovenfor ankelen med for liten mansjett er det registrerte blodtrykk 192/113 - altså helt feil!  Vi håper at dette eksempel illustrerer for alle hvor avgjørende det er å bruke rett mansjett størrelse!

wounds abi 3.jpg

Figur 4  Alle mansjetter av god kvalitet skal ha et merke ( ofte en prikk) for å markere det området av mansjetten som skal ligge nærmest den arterien en skal måle. Bildet til høyre viser en overarm hvor forløpet av arteria brachialis er markert med svart tusj - mansjetten skal dras over overarmen slik at markeringen på mansjetten ligger over arteria brachialis. Ovenfor ankelen skal markeringen ligger på fremsiden av nedre legg- cirka over midten av ankelen. 

Måling av AAI ved bruk av et helt vanlig digitalt blodtrykksapparat

Mange er ikke er klar over er at en kan bruke et helt vanlig digitalt blodtrykk måler til å bestemme AAI! 

En kan kjøpe slike blodtrykkapparat for rundt 500 kroner, og de fleste institusjoner har disse uansett tilgjengelig. Med andre ord, det finnes ingen unnskyldning for å ikke kunne ta en AAI - for praktisk alle har tilgang til et slik apparat. Det er imidlertid kvalitetsforskjell mellom de billigste og de litt dyrere apparatene. En må også være oppmerksom på at en kan ha behov for forskjellige størrelser av mansjettene. På de aller fleste apparatene kan en enkelt bytte ut mansjettene.

Fremgangsmåten er veldig enkel- en måler blodtrykket som vanlig på begge armene og deretter på begge leggene hvor mansjetten plasseres over ankel malleolene. Et tastetrykk er nok for å få utført målingen og de systoliske verdiene brukes for å beregne AAI. Pasienten skal ligge rolig i flatt leie i 10 minutter før målingen utføres. Om pasienten sitter oppreist på benken eller ikke har ligget flat mer enn noen få minutter vil en måle falsk høye verdier i ankelnivå. 

Er det virkelig slik at en kan bruke et helt vanlig blodtrykksapparat til dette formål? Er det nøyaktig nok?  Svaret er ja. Det er like nøyaktig som å måle vanlig blodtrykk ellers. Vi har kjørt et lite forsøk hvor vi har sammenlignet AAI verdiene målt på denne måten med AAI verdiene vi fikk ved bruk av doppler.  Resultatene var nesten identisk i alle tilfeller. Faktisk fant vi flere tilfeller hvor målingene var mer nøyaktig enn ved bruk av doppler - spesielt når det var uerfarne kolleger som brukte doppler. Det avgjørende er at en bruker rett mansjett størrelse som beskrevet ovenfor. Ved bruk av feil mansjett størrelse kan man få store avvik på resultatet! 

Hvis det er så enkelt at en bare trenger et billig blodtrykksapparat for å måle AAI, er det behov for en doppler undersøkelse i det hele tatt? Vi vil påstå at bruken av doppler er ikke nødvendig for det fleste brukere. I erfarne hender derimot vil en doppler undersøkelse kunne gi tillegsopplysninger som kan ha noe klinisk konsekvens.  Det kan for eksempel være av klinisk relevans om en har et bedre signal fra arteria tibialis posterior ( den arterien som ligger bak den indre ankelknoken) når såret ligger på innsiden av bakfoten. Slik informasjon kan vi ikke få om vi måler AAI ved hjelp av et digital blodtrykksapparat. Kvaliteten av lyden av arterie signalet kan også gi oss nyttig informasjon om man er litt trent i å skille forskjellige typer puls. Den type tilleggsinformasjon er i realiteten ofte av lite konsekvens for behandlingen. 

wounds ABI 1.jpg

Figur 5 En kan bruke et helt vanlig digitalt blodtrykkapparat for å måle AAI på en enkel og pålitelig måte.

Det avgjørende er at en har rett størrelse på mansjetten og at pasienten ligger flatt i 10 minutter før målingen tas. I dette eksempelet satt pasienten halv oppreist under målingen - det forklarer at hun hadde høyere diastolisk verdi i ankelen (195/88) enn i armen (201/67).  Når vi målte igjen etter 10 minutter flat leie hadde hun 185/82 mmHg i ankelen. 

Hennes AAI blir da 185/201 = 0,9 som betyr at hun sannsynligvis har tilfredsstillende arteriell sirkulasjon. Imidlertid har hun dårlig regulert hypertensjon!

Automatiske apparater

Selv om måling av ankel-arm indeks med doppler er relativt enkelt blir det ofte ikke utført. Noen sier at de har for liten tid til å gjennomføre undersøkelsen mens andre føler seg usikker på hvordan det skal gjøres. Derfor ser en med interesse på automatiserte apparater som forenkler prosessen. Som regel brukes det kun et par minutter på å måle AAI med et slikt apparat. Det mest kjente og utprøvde apparatet på markedet er MESI ABPI. Det måler blodtrykket via oscillometri og volumpletysmografi. Blodtrykket på øvre og nedre ekstremiteter måles samtidig. Den senere tid har det også kommet et nytt produkt på markedet, MESI mTablet som er et trådløst system for måling av AAI og tåtrykk, men som også har mange andre funksjoner.  

Automatiske apparater er enkle i bruk. Alt en trenger å gjøre er å plassere mansjettene med fargekoder på rett ekstremitet. For MESI ABPI skal den røde mansjetten plasseres på overarmen, grønn på høyre ankel og gul på venstre ankel. Når målingen starter tar det bare ett minutt før resultatet er ferdig. Apparatet har et oppladbart batteri slik at man ikke er avhengig av en stikkontakt. 

Ved konvensjonell måling av AAI med doppler skal pasienten helst ligge 10 minutter i ro før en utfører testen. Med automatiske apparater er dette ikke nødvendig.

Hvor nøyaktig er slike apparater? Det er etterhvert kommet en rekke studier som bekrefter at automatiske apparater leverer pålitelige resultater. Som ved konvensjonell AAI måling finnes det alltid noen feilkilder men hos de fleste pasientene fungerer det bra. Vi har testet MESI ABPI i flere uker og sammenlignet målingene med de vi fikk med doppler, oftest var resultatene svært like. En annen fordel med MESI ABPI apparatet er at displayet viser bølgeformen til trykkpulsene, dette gir ytterlige informasjon om for eksempel stive blodkar.

Vår konklusjon er at automatiske apparater leverer raske og pålitelige målinger. Testen lar seg gjennomføre i løpet av 1-2 minutter. Vi er helt overbevist om at med et slikt apparat vil langt flere pasienter bli undersøkt. Eneste ulempen er prisen, fortsatt koster slike apparater nærmere 30.000 kroner. På institusjoner og poliklinikker vil et slikt apparat imidlertid svare seg.

Figur 6  MESI ABPI  er et automatisert apparat som tillater rask og pålitelig måling av ankel-arm indeks på under 2 minutter. Displayet er enkelt og oversiktlig, patologiske verdier markeres med rød farge. Apparatet har oppladbart batteri.

Video 1 Demonstrasjon av MESI ABPI apparat (engelsk).

MESI mTablet som er et nettbrett med trådløse moduler som brukes til måling av AAI, tå/arm indeks og tåtrykk, blodtrykk, SpO2 med mer. Mesi mTablet leveres av Medprax.

MESI tablet.png
MESI-mTABLET-TBI.png

Figur 7  Mesi mTablet er et trådløst system med mange muligheter. Apparatet kan brukes til måling av AAI og tåtrykk hos sårpasienter, men det har også mange andre bruksområder. Trykk på bilde under for å komme til katalogen. 

MESI!0 bilde.PNG

Figur 8 Trykk på bilde over for å komme til en katalog med informasjon om Mesi mTablet.

Et annet automatisk AAI apparat er Microlife sitt WatchBP Office ABI Blodtrykksapparat. Det har vi ikke testet enda. Det markedsføres av Norengros i Norge

Figur 9 Norengros markedsfører Microlife sitt automatiske AAI apparat i Norge. Vi har ikke prøvd dette apparatet enda og skal skrive litt mer om det når vi har gjort egne erfaringer.

Måling av ankel-arm indeks med doppler apparat

Måling av AAI med doppler apparat er fortsatt den mest vanlige målemetoden og alle sårbehandlere bør beherske den.

Figur 10 Måling av ankel-arm indeks (AAI) er en undersøkelsesmetode som bør beherskes av de fleste som behandler sår. Denne målingen er enkel å lære seg og har stor betydning for behandlingsvalget.

Hva trenger en av utstyr til måling av AAI med doppler?

  • Undersøkelses benk som kan legges flatt

  • Blodtrykksmåler, helst den manuelle typen med manuell insufflator*

  • Et ultralyd-doppler apparat

  • Ultralyd gel

  • Kjøkkenfilm (Clingwrap)

  • Papir til å tørke vekk gel fra pasientens hud etter undersøkelsen

*Bredden av mansjetten bør være minst 40% av leggens omkrets der en plasserer mansjetten. Ved ankelen kan vanligvis standard arm-mansjett benyttes men ved måling av ankeltrykk i tykke legger må en av og til bruke en bredere mansjett. Du skal altså helst har flere mansjett bredder tilgjengelig.

Figur 11 Utstyr som er nødvendig for å gjennomføre måling av AAI. Plastfilmen (samme sort som brukes på kjøkkenet) brukes til å dekke huden der trykkmansjetten skal ligge for å unngå unødvendig kontaminasjon av mansjetten.

Figur 12 Det finnes diverse håndholdte doppler apparater tilgjengelig. De mest moderne har fått digitalt display hvor en også kan se pulsen som en kurve. Et doppler apparat koster fra cirka 3000.- kroner og oppover.Målesonde med frekvensen 8 MHz er normalt ideelt for ankeltrykkmålinger. Apparat med målesonde for fosterundersøkelser skal ikke benyttes.

Hvordan utføres undersøkelsen?

1. Pasienten skal hvile i liggende stilling i helst 5-10 minutt før måling.

2. Ha som rutine å måle trykket i armene først. Grunnen til det er at en da får en viss pekepinn på hva slags trykk en kan forvente i ankelnivå. Om en for eksempel måler 160 mmHg i armene har det ikke noe for seg å blåse opp mansjettene til over 200 mmHg når en måler trykket rundt anklene. På den måten kan en spare pasienten for unødvendig ubehag. For å unngå feilkilder skal en bruke samme utstyr på armen som en bruker for å måle ankeltrykk. Armtrykket skal altså også måles med dopplerteknikk. Midtpunktet av mansjetten skal være i hjertehøyde. Dopplersonden kan enten plasseres over arteria radialis eller arteria brachialis (Figur 8). En skal måle i begge armer og bruke den høyeste verdien. Arteriell insuffisiens kan også opptre i overekstremitetene, med redusert blodtrykk i a. brachialis til følge. Dette kan ofte oppdages ved bilateral blodtrykks-måling. En underestimering av armtrykket forårsaker overestimering av AAI!

 

Figur 13 For å måle trykket i armen skal mansjetten legges rett over albue nivå. Doppler sonden kan plasseres på innsiden av albuen (arteria brachialis) eller over innsiden av underarmen (arteria radialis)

3. Legg mansjetten like proksimalt for malleolene (ankelknokene). Mange legger mansjetten for høyt over ankelen hvor musklene begynner og da må mansjetten trykke mer for å klemme av arteriene - det vil si at en får et falsk forhøyet trykk. OBS! Av hygieniske grunner er det fornuftig å legge kjøkkenplast rundt ankelen der en skal måle, gjerne flere runder. Mansjetten skal tross alt brukes på mange andre pasienter i fremtiden. 

4. Sengen/benken justeres slik at midtpunktet av ankelen kommer i hjertehøyde (eventuelt legg en pute under ankelen). 

5. Prøv å palpere pulsen med fingeren, da er det lettere å bestemme seg hvor en skal smøre ultralydgel.

6. Ultralydgel legges på huden der målingen foretas.

7. En skal måle trykket over de to største fotarteriene: arteria dorsalis pedis (ADP) og arteria tibialis posterior (ATP). Den første finner en på utkanten av strekksenen til stortåen (se figur 4), den andre ligger bak mediale malleol. 

 

Mange gjør feil ved å holde målsonden 90 grader på huden, den skal helst holdes i skrå vinkel med ca 40-60 grader mot huden. Unngå å presse hardt mot huden, ved lavt arterietrykk vil arteriene da lett komprimeres! Et annet triks er å holde sonden i kabelen bak selve sonden- da unngår man for mye trykk.

Figur 14 Trykket måles i arteria dorsalis pedis (ADP) over fotryggen og i arteria tibialis posterior (ADP) bak knoken på innsiden av ankelen.

Figur 15 Om en ikke finner et godt signal over fotryggen eller bak ankel knoken kan det lønne seg å lete distalt i foten mellom 1. og 2. tå, se pil! Et annet tips er at en kan holde i kabelen bak målesonden når en måler for å unngå å komprimere arterien.

8. Mansjetten blåses opp til cirka 20 mmHg overdet trykket der arteriesignalet opphører. Hvis signalet ikke opphører over 200 mmHg skyldes dette ofte stive, forkalkede arterier (diabetes), ødem i leggene eller en for smal mansjett! OBS! en bør ikke blåse opp mansjetten over 220 mmHg da dette er veldig smertefult og i verste fall kan det gi vevsskade. I slike tilfeller får en ikke målbar AAI og pasienten må sendes videre til utredning hos karkirurg. Om det er utført karkirurgi i ankelnivå - for eksempel anastomosering av kar - bør en i det hele tatt avstå fra å bruke mansjett over ankelen i det hele tatt og heller få utført en tåtrykksmåling.

 

9. Slipp ut trykket fra mansjetten langsomt ( ca 2 mmHg/sekund) og trykket avleses når en hører jevne arteriesignaler. Det trykket en måler tilsvarer det systoliske blodtrykket i arterien under mansjetten. Det tilsvarer altså ikke det trykket en har der en plasserte dopplersonden eller lenger ned i foten.

11. Om du må gjenta målingen tøm mansjetten helt før du blåser den opp igjen

 

11. Blodtrykket måles så i arteria tibialis posterior med samme metode.

 

Det HØYESTE av de to trykkene benyttes vanligvis til beregning av AAI. Om pasienten har et sår på for eksempel 2. tå vil trykket fra arteria dorsalis pedis være det mest interessante siden den arterien forsyner mesteparten av den tåen. I slike tilfeller anbefaler man at en benytter trykket i den arterien som er mest relevant for det anatomiske området hvor såret er (dette krever selvsagt litt kunnskap i anatomi og om de såkalte angiosonene, altså hvilke områder i foten forsynes av hvilke arterier). 

 

 12. AAI kalkuleres etter følgende formel: 

 

                             Systolisk Ankeltrykk

            AAI =    ________________________     

                              Systolisk Armtrykk

 

Tolkning av AAI

 1. AAI 0,9-1,3: Normalt. Som regel kreves det ikke noen spesielle tiltak.

 2. AAI >1,3: Tyder på inkompressible arterier og tolkes som en ikke pålitelig måling. Om pasienten har sår som ikke vil tilhele eller iskemiske smerter bør disse pasientene henvises til karkirurg/sirkulasjonsfysiolog.

 3. AAI <0,9: Arteriell insuffisiens sannsynlig. Om pasienten har et sår som tilheler og ingen iskemiske smerter kan en avvente situasjonen. Pasienten bør få informasjon om viktigheten av trening i form av å øke blodsirkulasjonen i leggene. Det er altså en grensesone mellom 0,6 og 0,9 hvor en finner forskjellige grader av arteriell sykdom. Pasientene har ikke alltid plager av det. OBS. Om en måler en AAI under 0,8 skal en kun anvende kompresjonsbandasjer som er godkjent for bruk hos pasienter med nedsatt sirkulasjon (f.eks Coban II Lite).

 4. Spesialregler for pasienter med langvarig diabetes: siden blodkarene hos diabetikere ofte er stivere enn normalt får vi som regel et litt høyere trykk enn det som er reelt. Verdien skal derimot ikke forkastes. Verdien skal tolkes slik:  Om en måler en AAI  på for eksempel 0,8 hos en pasient med mangeårig diabetes kan du være helt sikker på at den reelle verdien sannsynligvis er lavere, av og til mye lavere, den kan være 0,5 (kritisk iskemi) for alt du vet. Har du en pasient med diabetisk fotsår og måler en AAI på 0,8 bør pasienten henvises som prioritert pasient til en karundersøkelse.

 5. AAI <0,6: uttalt arteriesykdom. Hvis pasienten har sår og/eller iskemi smerter bør de henvises til en prioritert vurdering hos karkirurg/sirkulasjonsfysiolog. I andre anbefalinger brukes det ofte AAI <0,5 for å definere kritisk iskemi. Vi i Wounds AS mener at en heller bør legge seg på den sikre siden og reagere litt tidligere. Alt for mange pasienter blir henvist for sent til videre behandling.

 

Tips i situasjoner hvor en ikke kan måle AAI fordi pasienten har et smertefult sår over malleolene

 1. Oftest er det ikke tilstrekkelig med smertestillende tabletter om pasienten har et smertefult sår der hvor en skal måle ankeltrykk. En pumper ofte opp mansjetten til over 200 mmHg og hos slike pasienter kan det gi uakseptable smerter. Vi skal ikke be pasienten bite tennene sammen mens vi måler AAI!

 2. Det meste elegante er hvis en i slik situasjon har tilgang til en tåtrykkmåler (se også kapittelet om tåtrykk)

 3. Som en nødløsning kan en måle trykket høyere opp på leggen, dvs plassere mansjetten midt på leggen og lese av på arteriene man finner nedenfor det området (Figur 10). Det er ekstra viktig å ikke blåse opp mansjetten over 220 mmHg her da det er mer smertefullt for pasienten å ha mansjetten høyere opp på leggen. Ved store leggsår kan det til og med være nødvendig å plassere mansjetten over kneet (da trenger man oftest en ekstra bred mansjett).

Figur 16 Om pasienten har et smertefult sår i ankelnivå hvor det vil gi uakseptable smerter om vi blåser opp mansjetten rett over såret kan en legge mansjetten midt på leggen. Her er det ekstra viktig å ikke blåse mansjetten over 220 mmHg i trykk.

Video 2 En video fra NTNU om AAI.  Selv om videoen ikke er fullstendig idet den ikke viser måling av trykket på armen, for eksempel, har den noen gode tips. Undersøkeren sier at en ikke trenger å trykke på huden med proben. Om en har tatt rikelig med gel er det tilstrekkelig at proben bare berører gelen for å få best mulig signal.  En kan også måle signal fra arteria fibularis som ligger foran fibula, dersom en ikke får god signal fra de vanlige arteriene. copyright: Center of assessment in Medical Education, NTNU

Avansert bruk av AAI

Med litt tålmodighet kan en bruke AAI metoden for å kartlegge hvor blodkarene begynner å bli tette. Til dette formålet plasser en mansjetten rett ovenfor kneet, midt på leggen og over ankelen (Figur 11). En måler trykket i arteriene mellom mansjettene. Som regel trenger en minst to størrelser av mansjetter siden låret har større omfang enn leggen eller ankelen. Metoden brukes ikke så mye siden den er tidkrevene og ikke så nøyaktig som en angiografi. Men det kan være nyttig for å bestemme for eksempel nivået for en amputasjon. Er det tilstrekkelig sirkulasjon for å kunne gjøre en amputasjon i leggnivå eller må en amputere ovenfor kneet?

Figur 17 Bruk av AAI til å kartlegge hvor blodkarene begynner å bli tette. copyright Eivind Stranden

 

I Figur A er det målt en lav AAI på låret og bare litt lavere verdier nedenfor kneet. I det tilfelle er det mest sannsynlig at blodkarene er tett i lårnivå eller høyere.

 

I Figur B er det målt  nesten normale verdier ovenfor kneet  men fra midten av leggen og nedover er det påfallende lave AAI verdier. Da er det nærliggende å tro at begynnelsen av de tette årene ligger mellom kneet og midt på leggen.

Literatur

Caruana MFet al. The validity, reliability, reproducibility and extended utility of ankle to brachial pressure index in current vascular surgical practice. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2005;29(5):443-451.

 

Leng GC et al. Use of ankle brachial pressure index to predict cardiovascular events and death: a cohort study. BMJ 1996;313:1440-1443.

 

Newman AB et al. Ankle-Arm Index as a predictor of cardiovascular disease and mortality in the cardiovascular health study. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 1999;19:538-545.

Stranden E. http://www.strteknikk.no/Previous%20products/Stranden%2007%20Ankeltrykk%20med%20skjema.pdf

bottom of page