Larveterapi

Kapitler

FAQ Larveterapi

Mens det utføres cirka 40.000 sårbehandlinger med fluelarver i Europa årlig er denne behandlingsformen fortsatt lite utbredt i Norge. Her tar vi opp de mest vanlige spørsmålene rundt temaet larveterapi.

Bestilling av larver og praktiske tips til applikasjon

Visste du at du må søke Statens legemiddelverk i Norge før du bruker fluelarver? Her gir vi deg informasjon, skritt for skritt om hvordan en bestiller larvene og praktiske råd for applikasjon i såret.

Please reload

Kontakt

Besøksadresse

© Copyright 2016 WOUNDS AS 

Email: post@wounds.no

Postadresse: Postboks 1233, 5406 Stord

Heiane 31

5412 Stord