top of page

Bestilling av medisinske fluelarver og tips for praktisk applikasjon

Det er dessverre ikke lenger mulig å bestille fluelarver direkte i Norge, en må selv importere larvene fra BioMonde som er verdens største produsent av medisinske fluelarver.

Dessverre er den juridiske lovgivningen i Norge vedrørende bruk av fluelarver fortsatt noe tungvint og helsemyndighetene (Statens legemiddelverk) må informeres hver gang en bruker fluelarver på en pasient. Vi i Wounds AS synes dette er unødvendig byråkrati. I andre europeiske land og i USA er det helt ukomplisert å bruke medisinske fluelarver til sårbehandling. Det finnes ingen logisk forklaring på at en skal søke om bruk av larvebehandling når dette er en internasjonal anerkjent behandling. Vi har forståelse for at helsemyndighetene ønsker å føre statistikk over hvor mange behandlinger som blir gjennomført i Norge.

OBS! Om en jobber på en helseinstitusjon og bruker larvebehandling ofte kan avdelingen søke Statens legemiddelverk om bruk av larvebehandling for et helt år.

Her er oppskriften på hvordan du går frem når du vil bestille fluelarver:

1. Først må en bestemme seg for hvor mange larver en trenger. Om en bruker biobags (noe vi anbefaler)  velger man en pose som tilsvarer sårets størrelse. Det er avgjørende at posen kommer i mest mulig kontakt med sårveggen, ta også hensyn til sårets dybde når du velger størrelse på posen. Det er en fordel at randen av posen ligger over sårkantene med cirka en centimeter.

 

Om en virkelig ønsker å bruke frittgående larver regner en cirka 10 larver per kvadratcentimeter sår som en tommelfingerregel. Det vil si at et sår som er 5 cm² i areal trenger cirka 50 larver. Det trenger ikke være helt nøyaktig og det er jo ikke alltid så lett å måle arealet av et større sår. Dessuten klarer en uansett ikke å telle larvene nøyaktig når de legges i såret. Det er imidlertid ikke gunstig å ha for mange larver i ett sår. Det kan føre til mer enn nødvendig irritasjon av sårkantene og økt maserasjon. Vi anbefaler at en begynner litt forsiktig og heller øker antall larver ved 2. runde dersom en ser behov for det.

Figur 1 Utvalget av Biobag størrelsene som er tilgjengelige fra BioMonde. BB står for "Biobag" og tallet bak er antall larver som er i en slik pose. I gul skrift er det angitt størrelsen på posene. I posen som er 10x10 cm er det altså 400 larver! copyright: Biomonde

2. Når du har funnet ut hvilken størrelse/mengde du vil bestille må du fylle ut skjemaet til Statens Legemiddelverk: "Søknad om godkjenningsfritak for legemiddel til mennesker § 2-5". Under legemiddelform skriver du: " levende larver" , Mengde: f.eks. "Biobag 50"  Produsent: "BioMonde". Under indikasjon kan en for eksempel skrive: "Alvorlig trykksår med omfattende nekrose, behov for revisjon ved hjelp av medisinske fluelarver". Skriv gjerne "HASTESAK" med store bokstaver under medisinsk begrunnelse. Resten av skjemaet er enkelt å fylle ut.

Figur 2 Klikk på bildet ovenfor for å komme til skjemaet på nettsiden til Statens legemiddelverk.

3. Det ferdig utfylte skjemaet sendes til Statens Legemiddelverk. Det haster nesten alltid og en kan ikke vente på vanlig postgang. Send derfor skjemaet til Statens Legemiddelverk via e-post:

godkjenningsfritak@legemiddelverket.no

Som regel får en svar samme dag. Om det haster veldig er det tryggest å ringe Statens legemiddelverk etter at skjemaet er sendt for å gjøre de oppmerksom på at det haster. 

4. Når du har fått godkjenning fra Statens legemiddelverk sender du bestilling til BioMonde på e-mail: orders@biomonde.com.

Larvene er ferskvare og det er viktig at det er noen som kan ta imot larvene når de blir levert. Larvene blir som regel levert med kurer (DHL i Norge) og det er helt avgjørende at kureren vet nøyaktig hvor varen skal leveres. På en stor institusjon som et universitetssykehus kan en slik leveranse by på logistiske utfordringer. Det bør stå navn på kontaktperson med telefonnummer på adressen slik at kureren kan si ifra når varen blir levert.

Praktiske tips for applikasjon

         

Om larvene skal brukes samme dag skal de oppbevares på et kjølig rom eller i romtemperatur, de skal ikke legges i kjøleskap. Det hender at vi av og til bestiller 2 poser i samme bestilling for å ha en pose klar til neste applikasjon om 3-4 dager. Dette er ikke noe leverandøren anbefaler fordi de ikke kan garantere at larvene er like "spreke" når de blir brukt 4 dager senere. Vi har bare gode erfaringer med det, forutsetningen er dog at larvene da må oppbevares i kjøleskap men ikke i lavere temperatur enn 4°C. 

De sårene hvor det anvendes larver har ofte mye nekrose og lukter og en anbefaler at en renser såret på vanlig måte før applikasjonen av larvene. Om det er mye nekrose bør en fjerne mest mulig med skarp metode før larvene legges i såret.

Det er veldig viktig med et tykk lag med sårkantbeskyttelse rundt såret for å beskytte mot irritasjon og maserasjon fra det aggressive sårsekretet som larvene skiller ut. Sinkpasta fungerer veldig bra her.

Husk at larvene er ømfintlige, de tåler ikke mye fuktighet. Når de er i såret jobber de egentlig opp-ned hvor hodeenden er ned i såret og "halen" er mot utsiden og fungerer som en snorkel. Det er avgjørende at det er tilstrekkelig med oksygen under bandasjen for at larvene kan overleve. Sekundærbandasjen som legges over bioposen må altså ikke være for lufttett. Skumbandasjer er oftest for tette og anbefales ikke som sekundærbandasje her. Det beste er luftige kompresser som er lett fuktet med saltvann. 

 

Det er mulig å legge en kompresjonsbandasje over sekundærbandasjen. Da er det lurt å bruke 2 lag med vattpolstring under kompresjonsbandasjen for å skire at det blir luftig nok under kompresjonsbandasjen. Ikke legg kompresjonsbandasjen tettere enn med 50% overlapp for å sikre at oksygen kommer gjennom.

 

Larvene liker heller ikke tørre sår og ved tørre nekroser anbefaler en at disse fuktes godt med saltvann før larvene appliseres.

Larvene er veldig ømfintlige for trykk og ved sår i trykkutsatte områder er det viktig å sørge for avlastning. Om det gjelder et trykksår på setet er det altså viktig at en posisjonerer pasienten slik at det ikke kommer trykk på seteregionen men det er jo noe en uansett skal gjøre ved behandling av trykksår i den regionen. Når det gjelder sår under fotsålen eller hælen må en prøve å bygge en avlastende ring med for eksempel Haplafilt rundt bandasjen. Ved sår under fotsålen som behandles med larver må pasienten kunne avlaste helt så lenge larveterapien foregår.

Husk at det er lov å brette og rulle bioposen slik at den tilpasses sårets fasong på best måte, bare en ikke klemmer posen for hardt.  

Produsenten anbefaler at en skifter ytterbandasjen daglig. Der det er praktisk mulig er det lurt å gjøre dette for å unngå luktutvikling og minimere irritasjon av sårkantene. Bioposen med larvene røres ikke ved sårskift, en bytter kun kompressen. Legg på en ny, lett fuktet kompress ved sårskift. Det er ikke alltid mulig å skifte daglig, i de fleste tilfeller går det fint å skifte hver 2. dag, unntaket er sår som siver mye. Vær oppmerksom på at larveterapi ofte fører til en vesentlig økning av sekresjonen, dette sees spesielt etter 2. dag av behandlingen. Det kan være såpass stor sekresjon at det drypper gjennom ytterbandasjen noe pasienten selvsagt ikke setter pris på, bytt derfor ytterbandasjen senest etter 2. dag.

Vi  bruker larvene som regel i 4 dager før det appliseres nye. Av og til er det nok med en enkelt behandling men en ser ofte at det er behov for 2 behandlinger. Biobager med larver skal legges i 2 plastposer som er knyttet hver for seg og behandles som infeksiøst restavfall.

Nedenfor er en kort film fra produsenten BioMonde om bruk av biobag. På slutten av denne siden er det også en enkel bruksanvisning fra produsenten. Den er foreløpig bare på engelsk. Vi omtaler kun bruk av biobager siden det er den metoden vi anbefaler for de fleste behandlinger.

Video 1 Bruk av biobag. copyright: Biomonde

Figur 3 Trinnvis bruksanvisning i bilder for applikasjon av biobag. copyright: Biomonde

bottom of page