top of page

Arbeidsområder

Nettside www.wounds.no

Vår nettside er hovedarbeidsområdet til Wounds AS og det er vårt mål at nettsiden skal være mest mulig oppdatert til enhver tid. Dersom en finner utdaterte linker eller at det medisinske ikke er oppdatert ber vi om en tilbakemelding. Vi redigerer sidene fortløpende.

Undervisning/Kurs

Wounds AS tar på seg konsulent oppdrag for utvikling av kurskonsepter for andre. Vi kan også leies inn for å holde enkelt foredrag eller lage komplette kurs om sårrelaterte emner som går over en eller flere dager. Wounds AS  forholder seg til honorarsatsene satt av legeforeningen for foredrag/forelesere. Se også siden om "hvordan lage kurs" under "meny"-"utdanning".

Forskning

Wounds AS tar konsulent oppdrag for utvikling og gjennomføring av sårrelaterte forkningsprosjekter. 

Produktutvikling

Wounds AS tilbyr konsulent virksomhet for utvikling og godkjenning av sårrelaterte produkter. Vi har for eksempel hatt konsulent oppdrag for godkjenning av sårprodukter i forbindelse med CE merking for det europeiske markedet. Vi kan bistå produktutvikler på alle nivåer av produksjonen, fra utvikling på ide-stadiet til reklamebasert markedsføring.

bottom of page