top of page

IPC behandling av pasienter med venøs insuffisiens

oppdatert 06.12.22

IPC står for Intermittent Pneumatic Compression (vekseltrykk kompresjon med luftfylte mansjetter).

Mange forbinder IPC behandling først og fremst med behandling av lymfødem. Det finnes imidlertid mange pasienter med venøse leggsår eller venøs insuffisiens som burde få tilgang til denne behandlingen. Andre indikasjoner er behandling etter blodpropp (DVT), lammelse, idrettsskader og også ved iskemi. 

IPC behandling foregår ved at man legger en oppblåsbar mansjett på ekstremiteten og kobler den til en pumpe. Mansjetten fylles langsom fra nederst til øverst og på den måten påvirker den muskulaturen/venepumpen og fjerner ødem ved direkte kompresjon. Det finnes mange forskjellige pumper på markedet. De har forskjellige inflate/deflate sekvenser samt behandlingstrykk.  På noen IPC pumper kan behandlings trykk stilles inn, på andre er behandlings trykket fastsatt. De tilhørende mansjettene finnes i forskjellige lengder ( kne, lår, bukser, arm ,jakke) men også antall av kamre i mansjettene er forskjellig alt fra 1 kammer til 12 kammer mansjetter. 

IPC er aktuelt i tilfeller hvor underekstremitetene er så ødematøse at kompresjonsbehandling med andre metoder er vanskelig. Det er ikke uvanlig at en starter opp med IPC for å gradvis få underekstremiteten til å bli slankere, slik at man etter hvert kan gå over til vanlige kompresjonsbandasjer eller strømper. Mellom IPC behandlinger må pasienten selvsagt bruke en annen form for kompresjon.

Behandlingen startes ofte av spesialisthelsetjenesten og involverer oppfølging av fysioterapeut  eller manuell terapeut med spesialutdanning innen IPC behandling. De fleste helseforetak har IPC pumper tilgjengelige som utleie hjelpemiddel.  Det er imidlertid store forskjell hvor en bor i landet i forhold til om en har tilbud for IPC behandling i nærheten av der en bor. 

Før oppstarten av behandlingen må en ta mål av omkretsen på ankelen, leggen og låret (største omkrets) samt lengden fra tåroten til lysken. I noen tilfeller er det nok med en legg mansjett men ofte anbefales en mansjett som går fra fot til høyt opp på låret. Mansjetten må passe godt og en velger rett mansjett type.  Ideelt sett bør en fysioterapeut med erfaring i IPC behandling ta målene hos pasienten og følge opp behandlingen. 

Det er vanlig å starte opp med behandlingen gradvis, for eksempel 1 time daglig, senere kan det trappes opp til f.eks x 2 daglig. Hos pasienter med kjent hjertesvikt, nyresvikt eller dårlig lungefunksjon er det tryggest å legge pasienten inn på sykehus når en starter opp behandlingen. Store mengder væske kan presses ut av underekstremiteten og dette kan føre til en overbelastning av hjertet. Om avdelingen ikke er vant med IPC behandling har vi opplevd motvilje med å ta imot en slik pasient.  La oss for eksempel si at vi har en pasient med kroniske sår, lymfødem og kjent kronisk hjertesvikt.  Vi har prøvd god kompresjonsbehandling men det har ikke vært tilstrekkelig for å få sårene til å bli bedre.  Vi ønsker å starte med IPC behandling.  Hvilken sengepost skal vi henvise pasienten til for oppstart med IPC behandling? En medisinsk kardiologisk avdeling hadde vært bra for å overvåke hjertesvikten mens vi starter opp med IPC. Men vi får tilbakemelding at pasienten ikke kan være der fordi en ikke er kjent med IPC behandling.  Fra kirurgisk avdeling får vi beskjed om at de har noe erfaring med IPC men at dette ikke er en kirurgisk diagnose og de kan ikke ta imot pasienten. De fleste steder i Norge er det fortsatt vanskelig å finne en sykehusavdeling som tilbyr oppstart med IPC behandling.

Flere lymfødemterapeuter tilbyr IPC behandling på klinikkene sine.  Da er det for eksempel vanlig at pasienter får 1-2 behandlinger i uken hos terapeuten. Dette er selvsagt litt tungvint for pasienten. Mange pasienter vil foretrekke å få behandling hjemme. I så fall kan en lymfødemterapeut bestille ustyret fra det tilhørende helseforetak og følge pasienten opp under behandlingen. Det er tross alt ikke alle pasienter som trenger innleggelse for å komme i gang med IPC behandling.  Om en starter forsiktig og med lavere trykk og kortere behandlingstider er IPC vanligvis veldig trygg.  

På nettsiden til den norske lymfødem- og lipødemforbund finnes en liste over fysioterapeuter med spesialisering innen kompresjonsbehandling. Om en er usikker hvordan en kan komme i gang med IPC der en bor er det lurt å ta kontakt med en slik fysioterapeut i sitt nærområde. Klikk på bildet nedenfor for å komme til den listen

wounds lymfødem.JPG

Figur 2 Lenke til den norske lymfødem og lipødem forbund hvor en blant annet finner en oppdatert liste over fysioterapeuter med spesialisering på kompresjon inkludert IPC behandling. Klikk på bildet for å komme dit.  image copyright: NLLF

bottom of page