Hjelpemidler til avlastning 

På alle arbeidsplasser hvor en møter pasienter med trykksår risiko eller har pasienter med trykksår må en ha tilgang på avlastende madrasser, posisjoneringsputer og avlastende ortoser for hæl og albue. Disse hjelpemidlene må være tilgjengelige på dagen, også i helgene. I vårt samfunn i dag kan vi ikke ha det slik at pasienten må vente 3 dager på en dynamisk luftmadrass ved tegn til begynnende trykksår.

Før en velger hvilken madrass som er aktuell for pasienten må man gjøre en vurdering av hvilken risikogruppe pasienten tilhører, se kapittelet om risikoinndeling. 

Vi ser at mange kommunale institusjoner har kommet lengre enn mange av sykehusene, men de fleste helseforetak har nå fått avtaler på plass.

Utvalget av madrassene er nok så uoversiktlig, før en anskaffer seg en madrass må en bruke ganske god tid på å se gjennom spesifikasjonene til de forskjellige madrassene. Vær oppmerksom på at ikke alle dynamiske luftmadrasser er godkjente for behandling av alle grader av trykksår, noen madrasser er bare godkjent for behandling av opptil grad 2 trykksår. Er det feil å kjøpe en madrass som kun er godkjent for behandling av et grad 2 trykksår? Hva hvis såret til samme pasienten forverrer seg og blir et grad 4 trykksår? Da må man anskaffe en ny madrass.

Noen mener at en god dynamisk overmadrass er tilstrekkelig for det fleste situasjoner, også til behandling av grad 4 trykksår. Madrassen skal tross alt ikke erstatte god pleie med regelmessig vending av pasienten. Wounds AS støtter seg til denne filosofien. Det er selvsagt bra hvis de som trenger det får en dynamisk fullmadrass men vi hadde kommet  langt i helse Norge om alle med økt risiko og alle med trykksår hadde hatt tilgang til en dynamisk overmadrass.        

Figur 1  Dynamiske luftmadrasser, posisjoneringsputer og ortoser til avlastning av hæl og albuer skal være lett tilgjengelige på arbeidsplasser hvor en har pasienter med risiko for trykksår.

Hjelpemidler til vending av pasienter

Venderegimer er en annen standard som brukes verden over som forebyggende tiltak mot trykksår. Det er vanlig å snu pasienten hver 2. time og det sier seg selv at dette er et ressurskrevende tiltak. Hos noen pasienter er det absolutt nødvendig at pasienten blir snudd så ofte, mens andre pasienter kan være i en lavere risiko gruppe og da kan en øke intervallene noe.

Glidelaken

Glidelaken kalles også silkelaken eller snulaken. Dette enkle og geniale hjelpemiddelet brukes i dag hos flere tusen pasienter med forskjellig grad av smerter, immobilitet og funksjonshemming.

Glidelaken gjør det enklere for pleiepersonalet å snu pasienten men husk at også pasienter som kan snu seg selv vil ha nytte av et glidelaken.

Glidelaken passer for alle som har problemer med å snu seg i sengen, enten på grunn av smerter eller funksjonshemming. Slagrammede, hofteopererte, kreftpasienter, kvinner med bekkenløsning, nakkeslengskadde, ryggmargsopererte, tunge pasienter og personer med akutte ryggplager, polio og MS er eksempler på pasienter som vil kunne ha stor nytte av et glidelaken.

Knapt noe hjelpemiddel på markedet i dag har så stor kost/nytte verdi som et glidelaken. I mange situasjoner vil et vanlig glidelaken av sateng eller silke være tilstrekkelig. For tyngre pasienter kan det være nyttig med glidesystemer som er mer avanserte.

Glidelaken

Leverandør: Sleep Scandinavia

Glidelaken Arcus Vita AS

Finnes i mange størrelser og også som stretch variant

Leverandør: Arcus Vita AS

Glidelaken Immedia satin sheet

Leverandør: ETAC AS

Immedia GlideCushion Glidematte

Leverandør: ETAC AS

Polstret glidematte. Brukes ved vending i seng. Den plasseres i sengen og pasienten forblir liggende på produktet.


Den innvendige ultralave friksjonen hjelper en pasient med redusert mobilitet til å snu seg i sengen ved egen hjelp. Om nødvendig kan én eller to pleiere hjelpe pasienten med å snu seg.

Immedia 4WayGlide System

Leverandør: ETAC AS

Immedia Twin Sheet

Leverandør ETAC AS

Todelt vendelaken med håndtak. Det er plassert på toppen av en 4WayGlide, eller lignende system. Egnet til å snu tunge pasienter med trykksår, pasienter som er vanskelig å vende og pasienter som har mye smerter ved forflytning. Kan festes til en løfter for å vende pasieten, eller til å holde pasienten i sideleie under pleie i seng.

Immedia MultiGlide Glove

Leverandør ETAC AS

Multifunksjonelt hjelpemiddel for små forflytninger

Immedia Multiglide Glove kan benyttes i mange forskjellige forflytningssituasjoner. Med hansken er det lettere å få hånden mellom pasienten og underlaget. Små reposisjoneringsjusteringer, bevegelser og glatting av laken er eksempler på aktiviteter der hanskene er svært nyttige, og det er mer skånsomt for både pasienten og pleieren. MultiGlide Glove kan også brukes for forebygge trykksår, gjennom å redusere friksjon og skyvkrefter (shear forces).

Please reload

Video 1  Demonstrasjon av glidelaken Immedia satin sheet  (engelsk)

Video 2 Demonstrasjon av Immedia 4WayGlide system (engelsk)

TurnAid

 

Med rett teknikk og spesielt når en er to personer er det som regel enkelt å snu en pasient. I situasjoner hvor en er alene eller hvor en har en tung pleietrengende pasient kan det være nyttig med et hjelpemiddel for snuing. I videoen nedenfor demonstreres TurnAid, et autmatisk system, som tillater enkel vending av en pasient med bare en hjelper. Dette utføres på en trygg og verdig måte for pasienten og det er ingen fysisk belastning for pleieren. 

Video 3 Demonstrasjon av TurnAid - et autmatisk system som illater snuing av pasienten med bare en person. Leverandør i Norge: Varodd AS. Klikk på logoen til levernadøren nedenfor for mer informasjon om produktet.