top of page

Hjelpemidler til avlastning 

På alle arbeidsplasser hvor en møter pasienter med trykksår risiko eller har pasienter med trykksår må en ha tilgang på avlastende madrasser, posisjoneringsputer og avlastende ortoser for hæl og albue. Disse hjelpemidlene må være tilgjengelige på dagen, også i helgene. I vårt samfunn i dag kan vi ikke ha det slik at pasienten må vente 3 dager på en dynamisk luftmadrass ved tegn til begynnende trykksår.

Før en velger hvilken madrass som er aktuell for pasienten må man gjøre en vurdering av hvilken risikogruppe pasienten tilhører, se kapittelet om risikoinndeling. 

Vi ser at mange kommunale institusjoner har kommet lengre enn mange av sykehusene, men de fleste helseforetak har nå fått avtaler på plass.

Utvalget av madrassene er nok så uoversiktlig, før en anskaffer seg en madrass må en bruke ganske god tid på å se gjennom spesifikasjonene til de forskjellige madrassene. Vær oppmerksom på at ikke alle dynamiske luftmadrasser er godkjente for behandling av alle grader av trykksår, noen madrasser er bare godkjent for behandling av opptil grad 2 trykksår. Er det feil å kjøpe en madrass som kun er godkjent for behandling av et grad 2 trykksår? Hva hvis såret til samme pasienten forverrer seg og blir et grad 4 trykksår? Da må man anskaffe en ny madrass.

Noen mener at en god dynamisk overmadrass er tilstrekkelig for det fleste situasjoner, også til behandling av grad 4 trykksår. Madrassen skal tross alt ikke erstatte god pleie med regelmessig vending av pasienten. Wounds AS støtter seg til denne filosofien. Det er selvsagt bra hvis de som trenger det får en dynamisk fullmadrass men vi hadde kommet  langt i helse Norge om alle med økt risiko og alle med trykksår hadde hatt tilgang til en dynamisk overmadrass.        

Figur 1  Dynamiske luftmadrasser, posisjoneringsputer og ortoser til avlastning av hæl og albuer skal være lett tilgjengelige på arbeidsplasser hvor en har pasienter med risiko for trykksår.

Hjelpemidler til vending av pasienter

Venderegimer er en annen standard som brukes verden over som forebyggende tiltak mot trykksår. Det er vanlig å snu pasienten hver 2. time og det sier seg selv at dette er et ressurskrevende tiltak. Hos noen pasienter er det absolutt nødvendig at pasienten blir snudd så ofte, mens andre pasienter kan være i en lavere risiko gruppe og da kan en øke intervallene noe.

Glidelaken

Glidelaken kalles også silkelaken eller snulaken. Dette enkle og geniale hjelpemiddelet brukes i dag hos flere tusen pasienter med forskjellig grad av smerter, immobilitet og funksjonshemming.

Glidelaken gjør det enklere for pleiepersonalet å snu pasienten men husk at også pasienter som kan snu seg selv vil ha nytte av et glidelaken.

Glidelaken passer for alle som har problemer med å snu seg i sengen, enten på grunn av smerter eller funksjonshemming. Slagrammede, hofteopererte, kreftpasienter, kvinner med bekkenløsning, nakkeslengskadde, ryggmargsopererte, tunge pasienter og personer med akutte ryggplager, polio og MS er eksempler på pasienter som vil kunne ha stor nytte av et glidelaken.

Knapt noe hjelpemiddel på markedet i dag har så stor kost/nytte verdi som et glidelaken. I mange situasjoner vil et vanlig glidelaken av sateng eller silke være tilstrekkelig. For tyngre pasienter kan det være nyttig med glidesystemer som er mer avanserte.

Glidelaken

Leverandør: Sleep Scandinavia

Sleep Scandinavia

Glidelaken Arcus Vita AS

Finnes i mange størrelser og også som stretch variant

Leverandør: Arcus Vita AS

Arcus Vita

Glidelaken Immedia satin sheet

Leverandør: ETAC AS

ETAC

Immedia GlideCushion Glidematte

Leverandør: ETAC AS

Polstret glidematte. Brukes ved vending i seng. Den plasseres i sengen og pasienten forblir liggende på produktet.


Den innvendige ultralave friksjonen hjelper en pasient med redusert mobilitet til å snu seg i sengen ved egen hjelp. Om nødvendig kan én eller to pleiere hjelpe pasienten med å snu seg.

ETAC

Immedia 4WayGlide System

Leverandør: ETAC AS

ETAC

Immedia Twin Sheet

Leverandør ETAC AS

Todelt vendelaken med håndtak. Det er plassert på toppen av en 4WayGlide, eller lignende system. Egnet til å snu tunge pasienter med trykksår, pasienter som er vanskelig å vende og pasienter som har mye smerter ved forflytning. Kan festes til en løfter for å vende pasieten, eller til å holde pasienten i sideleie under pleie i seng.

ETAC

Immedia MultiGlide Glove

Leverandør ETAC AS

Multifunksjonelt hjelpemiddel for små forflytninger

Immedia Multiglide Glove kan benyttes i mange forskjellige forflytningssituasjoner. Med hansken er det lettere å få hånden mellom pasienten og underlaget. Små reposisjoneringsjusteringer, bevegelser og glatting av laken er eksempler på aktiviteter der hanskene er svært nyttige, og det er mer skånsomt for både pasienten og pleieren. MultiGlide Glove kan også brukes for forebygge trykksår, gjennom å redusere friksjon og skyvkrefter (shear forces).

ETAC

Video 1  Demonstrasjon av glidelaken Immedia satin sheet  (engelsk)

Video 2 Demonstrasjon av Immedia 4WayGlide system (engelsk)

TurnAid

 

Med rett teknikk og spesielt når en er to personer er det som regel enkelt å snu en pasient. I situasjoner hvor en er alene eller hvor en har en tung pleietrengende pasient kan det være nyttig med et hjelpemiddel for snuing. I videoen nedenfor demonstreres TurnAid, et autmatisk system, som tillater enkel vending av en pasient med bare en hjelper. Dette utføres på en trygg og verdig måte for pasienten og det er ingen fysisk belastning for pleieren. 

Video 3 Demonstrasjon av TurnAid - et autmatisk system som illater snuing av pasienten med bare en person. Leverandør i Norge: Varodd AS. Klikk på logoen til levernadøren nedenfor for mer informasjon om produktet.  

Madrasser

De fleste blir overveldet og forvirret over utvalget av madrasstyper. Wounds AS presenter her en oversikt over de madrassene som er tilgjengelige i Norge. OBS! Ved utskriving fra institusjon til hjemmet er det avgjørende at en har sørget for at den rette madrass typen er bestilt og levert til hjemmet! Her er linken for å søke om hjelpemidler hos NAV- trykk på NAV logoen nedenfor for å komme til deres nettside

Figur 2  Trykk på NAV logoen ovenfor for å komme til NAV sin nettside som omhandler søknad for trykkavlastende madrasser  ( https://www.nav.no/no/Person/Hjelpemidler/Hvordan+soke)

Madrassgrupper

Når en velger en madrass må en først vite hvilken risiko kategori pasienten tilhører. Til dette brukes oftest en skala, for eksempel modifisert Norton skala eller Braden skala (se kapittelet om risikoinndeling). Deretter må en bestemme om en kun trenger en overmadrass eller om det skal være en komplett madrass. Det finnes mange madrassgrupper men de mest vanlige er følgende:

 

Skum overmadrasser (lav til middels risiko pasienter)

Statiske luft overmadrasser (lav til middels risiko pasienter)

Dynamiske luft overmadrasser (middels til høy risiko pasienter)

Dynamiske luft helmadrasser (middels til høy risiko pasienter)

Vær oppmerksom på at det er ganske store forskjeller mellom madrasser i samme kategori. For eksempel betyr en dynamisk helmadrass ikke nødvendigvis at den er godkjent til bruk på alle typer trykksår.  Madrasser fra seriøse produsenter spesifiserer nøyaktig hvilken indikasjonen madrasstypen har. Legg merke til at det også er forskjell på hvor mye vekt madrassen tåler og hvilket støynivå pumpen avgir. Noen madrasser finnes bare i en størrelse, andre produsenter tilbyr diverse størrelser.

Figur 3 Spesifikasjoner til en type dynamisk luft helmadrass. I dette eksempelet er det angitt at denne madrassen er godkjent for forebygging og behandling av trykksår opptil kategori 2 trykksår.

En grei oversikt over de mest vanlige produktene finnes også på hjelpemiddeldatabasen.no. Klikk på bildet nedenfor for å komme til deres nettside: 

Figur 4 NAV sin hjelpemiddeldatabase har en oversikt over de mest vanlige hjelpemidler som brukes til trykkavlastning. Klikk på bildet for å komme til deres nettside (http://www.hjelpemiddeldatabasen.no)

Ingen risiko: Vanlige madrasser

Pasienter som ikke er i risikogruppen for å få trykksår kan benytte vanlige madrasser. Dette gjelder da spesielt yngre pasienter, som er mobile, velernærte og som ikke har noen nevrologiske utfall eller har hatt trykksår før.  

Lav risiko: Trykkavlastende skum overmadrass

En skumbasert overmadrass er kanskje det enkleste og rimeligste tiltaket hos pasienter med lav risiko for trykksår. Det finnes flere leverandører og hvilke som finnes tilgjengelig på institusjoner er ofte avhengig av anbud. OBS! Madrassen som er under en overmadrass må også være av god kvalitet.

Rhombo care overmadrass

Leverandør: etac.no

etac.no

Safe gul/rosa overmadrass

Leverandør : Medema Norge

Medema Norge

Middels risiko: Statisk luftmadrass (overmadrass)

 

En statisk luftmadrass består av luftfylte kamre. De finnes med manuell eller automatisk pumpe. I motsetning til en dynamisk luftmadrass holdes trykket i madrassen konstant. Statiske luftmadrasser legges som regel oppå den eksisterende madrassen.

Vær oppmerksom på at det er ganske store forskjeller mellom de statiske luftmadrassene som finnes. Det er viktig å ha satt seg litt inn i de forskjellige madrassene før en bestemmer seg for å kjøpe. Noen har mange kamre som ansees som bedre for optimal trykkfordeling. Noen er delt inn i 3 eller flere soner slik at en kan ha forskjellig trykk i forskjellige kroppsregioner.

 

Noen madrasser må ha pumpen tilkoblet hele tiden, andre har ikke pumpen tilkoblet kontinuerlig. En anser det som tryggest når pumpen er tilkoblet og i tillegg monitorerer trykket i madrassen slik at trykket holdes konstant hele tiden. Før eller senere vil det gå hull på en slik madrass, ikke sjeldent pga sikkerhetsnåler, sakser eller andre skarpe gjenstander. Noen madrasser kan repareres enkelt, andre kan ikke lappes.

Sof*Care statisk luftmadrass

Leverandør: Medema AS

Medema

CuraCell serien. Stort utvalg av statiske luftmadrasser

Leverandør: Care of Sweden AS

Care of Sweden

ToppAir statisk luftmadrass 

Leverandør: SOFIES

SOFIES

CureCell SAM

Leverandør: PULS AS

PULS

Carebed statisk luftmadrass

Leverandør: Invacare AS

Infacare AS

ROHO Dry Flotation

Leverandør: ETAC AS

ETAC AS

Rhombo Fill

Leverandør: ETAC AS

ETAC AS

SofCare SC840

Leverandør: Medema Norge AS

Medema Norge

Middels til høy risiko: Dynamiske luft overmadrasser

 

I motsetning til de statiske luftmadrassene jobber pumpen ved de dynamiske madrassene i en rytme slik at trykkfordeling varierer hele tiden. Dynamiske madrasser ansees for å gi den beste avlastningen av alle madrasstyper.

Skal en bruke en dynamisk overmadrass eller en dynamisk helmadrass? Senest her vil de fleste bli forvirret over hva en skal velge. 

Selv om en dynamisk helmadrass med luft ansees som gullstandard kan en dynamisk luftovermadrass av god kvalitet gi nesten samme trykkavlastning om den brukes korrekt og kombineres med andre gode trykkavlastende tiltak (ingen madrass erstatter god pleie!). De dynamiske luft overmadrassene er som regel rimeligere i innkjøp enn hele luftmadrasser.

På sykehjem og i kommunal omsorg kan dynamiske luftovermadrasser tilfredsstille de fleste behov.  Selvsagt vil det alltid være tilfeller hvor en må vurdere en mer avansert madrass løsning. Om en er usikker på om en dynamisk overmadrass er tilstrekkelig anbefaler vi at en snakker med en ergoterapeut eller med en hjelpemiddelrepresentant fra NAV!

OptiCell 2 er alternerende, som betyr at den har en vekselstrykkfunksjon, trykket i annenhver celle veksler mellom to ulike faste posisjoner hvert 12. minutt. Kan også benyttes som en statisk overmadrass hvor luften i cellene holdes konstant. Leverandør Luhma Care

Luhma Care

Hill-Rom P280 dynamisk overmadrass

Leverandør: Togemo

Togemo

AirFlex® dynamisk overmadrass

Leverandør: Bergen Medikal AS

Bergen Medikal

NoDec® Airstream dynamisk overmadrass

Leverandør: Bergen Medikal AS

Bergen Medikal

MicroAir 50 CE

Leverandør: INVACARE

INVACARE

CuroCell® overmadrasser (Nova, Nova CX13, 3CX13)

Leverandør: PULS AS

PULS

EOLE dynamisk overmadrass (kan også brukes som helmadrass)

Leverandør: Medema

Medema

Talley PULSAIR Choice® dynamisk overmadrass

Leverandør: ETAC

ETAC

Talley QUATTRO OVERLAY® dynamisk overmadrass

Leverandør: ETAC

ETAC

Høy risiko: Dynamiske fullmadrasser

 

Når vi snakker om dynamiske luftmadrasser mener vi her hele madrasser eller fullmadrasser, altså ikke bare dynamiske overmadrasser. Dynamiske luftmadrasser ansees som gullstandard for pasienter med høy risiko for å få sår eller for de som allerede har sår.

 

Igjen, som ved alle andre madrasstyper er utvalget stort og produktene varierer en god del. Bare fordi det dreier seg om en dynamisk helmadrass betyr ikke det at den er godkjent for alle alvorlighetsgrader av trykksår. Noen dynamiske helmadrasser er for eksempel bare godkjent for bruk til forebygging og behandling av trykksår opptil grad 2. Antall celler, pumpe rytmer, alarmfunksjoner, type trekk og mulighet for CPR nødventil (en ventil for rask tømming av madrassen om hjerte-lunge redning skulle være nødvendig) er noen av spesifikasjonene som varierer. Noen madrasser har en automatikk som justerer trykket etter pasienten. Dersom pasienten gjør stillingsendringer, justerer madrassen automatisk trykket. Noen dynamiske madrasser har en spesiell sone rundt hælene som skal gi ekstra trykkavlastning der. Noen madrasser tilbyr også en innstilling som gjør madrassen midlertidig hard ved stell og forflytning.

Det er også forskjeller i støynivå fra pumpen, noe som ikke er helt uvesentlig. Pasienten (og pårørende eller helsepersonell) kan oppleve støy fra pumpen som ganske sjenerende. De stilleste pumpene har et lydnivå som ligger litt over 20dB.

OptiCell 3. Denne madrassen er en av våre utvalgte i listen over topp 30 sårprodukter! Den har god funksjonalitet, passer til de fleste pasienter og har en stillegående pumpe. Cellene i fotenden kan fjernes hos pasienter med for eksempel trykksår på hælen. Madrassen har en svært fornuftig pris.

Leverandør: Luhma Care AS

Luhma Care

Alpha Response™ dynamisk fullmadrass (finnes også som overmadrass)

Leverandør: ArjoHuntleigh

ArjoHuntleigh

Auto Logic™ 200 fullmadrass

Leverandør: ArjoHuntleigh

ArjoHuntleigh

Nimbus™ fullmadrass

Leverandør: ArjoHuntleigh

ArjoHunteligh

Nimbus™ profesjonell fullmadrass

Leverandør: ArjoHuntleigh

ArjoHuntleigh

Eole DC dynamisk fullmadrass

Leverandør: Medema

Medema

QUATTRO Plus dynamisk fullmadrass

Leverandør : ETAC

ETAC

QUATTRO Acute dynamisk fullmadrass

Leverandør:  ETAC

ETAC

QUATTRO AUTOcura dynamisk fullmadrass

Leverandør: ETAC

ETAC

QUATTRO Sentinel dynamisk fullmadrass

Beregnet for brukere som veier opptil 370kg!

Leverandør ETAC

ETAC

SOFTAIR Excellence dynamisk fullmadrass

Leverandør: Invacare

Invacare

CuroCell Cirrus 2.0

Leverandør: Puls

PULS

CuroCell Auto 420

Leverandør: Puls

PULS

Curocell UNO

Leverandør: Puls

PULS

CuroCell® 3 Nova CX19

Leverandør: Care of Sweden

Care of Sweden

CuroCell® 4 AD

Leverandør: Care of Sweden

Care of Sweden

Curo Cell Cirrus® 2-0

Leverandør: Care of Sweden

Care of Sweden

CuroCell UNO®

Leverandør: Care of Sweden

Care of Sweden

APM serien

Leverandør: MedArt AS

MedArt

ASX serien

Leverandør: MedArt AS

MedArt

NoDec® serien  

Leverandør: Bergen Medikal AS

Bergen Medikal

AirFlex® serien

Leverandør Bergen Medikal AS

Bergen Medikal

Carital Optima Dynamisk luftmadrass

Leverandør: Luhma Care AS

Luhma Care

Hill-Rom Duo 2

Leverandør: Togemo AS

TOGEMO

Hill-Rom ClinAktiv

Leverandør: Togemo AS

TOGEMO

SLK III  Dynamisk helmadrass

Leverandør: Varodd AS

Varodd

SLK Pain & Therapy

Levernadør: Varodd AS

Varodd

OptiCell 4

Leverandør: Luhma Care AS

Luhma Care

Pro-CARE auto

Leverandør: Medeq Group AS

Medeq

 

Lokale trykkavlastende hjelpemidler

Med lokale trykkavlastende hjelpemidler menes puter og ortoser som avlaster trykkutsatte punkter. Begrepet ortose forvirrer mange helsearbeidere. Ordet ortose brukes veldig bredt og det omfatter mange hjelpemidler som festes til kroppen for å støtte eller beskytte.

Utvalget av lokale trykkavlastende hjelpemidler er stort og kan virke uoversiktlig. Vi presenter her et utvalg av hjelpemidler som alle bør kjenne til.

 

 

Posisjoneringsputer

 

Selv om en ved bruk av vanlige puter kan leire pasienten i en tilfredsstillende stilling kan resultatet være noe uforutsigbart fordi konsistensen og kvaliteten av putene kan variere mye. For pasienter i høy risiko gruppen for utvikling av trykksår og de som allerede har sår anbefaler vi derfor innkjøp av spesielle posisjoneringsputer. Her er det spesielt 3 leverandører som skiller seg ut med et stort sortiment av produkter hvorav Togemo AS kanskje har det største utvalget. Leverandørene er oftest behjelpelige med å gi opplæring til pleiepersonalet.

Hæl (og ankel) trykkavlastning

Trykk mot hælregionen er såpass vanlig at vi anbefaler at alle institusjoner og kommunale helseenheter har trykkavlastende hjelpemidler for hælregionen tilgjengelig. Med tilgjengelig mener vi ikke at de kan bestilles men at de ligger på lageret klare til bruk! Hos de fleste pasienter er det IKKE tilstrekkelig å avlaste hælen med puter. Gullstandarden her er en hælortose som er åpen i hælen slik at det gir maksimal trykkavlastning.

Disse finnes i flere varianter og som med alt annet av trykkavlastende hjelpemidler fører utvalget til forvirring hos helsepersonell. Hva skal en velge?

En god hælavlastende ortose bør ha mulighet for regulering av hvor stort område av hælen som ligger fritt. Materialet må være mykt og størrelsen må passe godt i forhold til pasientens sko størrelse.

Curera® multipute

Leverandør: Care of Sweden

Care of Sweden

Fitleg hælavlastningspute

Leverandør: Togemo

Togemo

Hellbo™  hæl- albuebeskytter

Elastisk strømpe med uttagbar gelplate (kun forebygging)

Leverandør: Camp

Camp

Hælbeskytter kun forebygging

Leverandør: GYMO AS

GYMO

Hælbeskytter kun forebygging

Leverandør: Luhma Care

Luhma Care

Hælavlaster/frilegger

Leverandør: Medema

Medema

Hælbeskytter Molly

Leverandør: Puls og Care of Sweden

PULS

Wima-labben®

Leverandør Wima AS

Wima

Wima-legglabben®

Leverandør: Wima AS

Wima

CareWave® hælbeskytter

Leverandør: Togemo

Togemo

DeRoyal M3040 avlastningspute

Leverandør: AlfaCare

AlfaCare

DeRoyal M70

Leverandør: AlfaCare

AlfaCare

Sundo hælbeskytter

Leverandør: Norengros

Norengros

Decuheel®

Leverandør: Norengros

Norengros

Repose hælbeskytter

Leverandør: RDH AS

Norengros

HeelLift®

Leverandør: ETAC

ETAC

Roho® hælpute

Leverandør: ETAC

ETAC

Prevalon® hæl beskytter

Den har også mulighet for tilpasning av en kile for å forhindre rotasjon av foten noe som er bra for trykkavlastning av malleolene

Leverandør:  KvinTo AS 

KvinTo

Lassekudden®

Leverandør: Gymo

GYMO

DeRoyal AB4300

En gåsko til avlastning av hælsår, kan også brukes i sengen

Leverandør: AlfaCare

Alfacare

SBI Wheel Walker åpen hæl

Leverandør: Camp

CAMP

Video 4 Eksempel på bruk av Curera avlastningspute ( svensk)

Video 5 Eksempel på bruk av Curera hælbeskytter Molly (svensk)

Albueortoser

Merk, mange av de mindre hælbeskytterne kan også brukes som albuebeskyttere.

Lanapelle albuebeskytter

(saueskinn)

Leverandør: Lanapelle

Lanapelle

Wima albuebeskytter

Leverandør: Wima

Wima

Albue beskytter

Leverandør: Hegne AS

Hegne

Vitility albue- hælbeskytter

Leverandør: Vitent

Vitent

Andre avlastningsmidler

For alle avlastningsbehov finnes det et hjelpemiddel. Noen leverandører har et bredt utvalg av produkter. PartnerMed er leverandør for DermaSaver produktene i Norge. DermaSaver har løsninger for polstring av de fleste kroppsområder.

Figur 5 Avlastningserien fra Dermasaver som distribueres av PartnerMed i Norge tilbyr et bredt sortiment av polstrende hjelpemidler også på utfordrende plasser. Klikk på logoen eller bildet for å komme til deres nettside.

Produkter i saueskinn

Spesialbehandlet saueskinn har gode polstrende egenskaper og reduserer skjæringskrefter. Noen pasienter foretrekker følelsen av saueskinn mot huden og da finnes det flere gode produkter på markedet. Tendenz Velvære AS er leverandør for Lanapelle produktene som er av høy kvalitet.

Figur 6 Det er langt fra gammeldags å bruke saueskinn produkter til avlastning. Om kvaliteten av produktene er god gir saueskinn minst like god avlastning som mange syntestiske produkter.

bottom of page