top of page

Et historisk tilbakeblikk 

Hvem er det egentlig som fant opp vakuum behandling av sår? Det er det ingen som vet med sikkerhet. Det finnes historisk belegg for at en allerede for flere hundre år siden brukte kopping på sår. Under koppene er det negativ trykk. Koppene kunne sitte på i noen timer hver dag. Hvor effektiv denne behandlingen var er usikkert men en skulle faktisk forvente en viss stimulerende effekt på tilheling om en hadde en kopp med undertrykk på såret noen timer hver dag.

Figur 1 Kopping er en metode hvor det lages negativt trykk ved hjelp av kopper som varmes opp. Det er noe historisk belegg for at en satt kopper også på kroniske sår, slik at dette sannsynligvis kan ansees som den første form for vakuum behandling av sår. © Berliner Medizinisches Museum

Den første dokumenterte vakuum pumpe for sårbehandling ble utviklet i Tyskland av Dr. E. Klapp i 1907. Det er lite dokumentasjon om hvor utbredt denne behandlingen var. Etter dette ble det veldig stille rundt  vakuum behandling inntil 80-tallet. Da utviklet et forskerteam ved Wakefield Universitet i USA den første kommersielt tilgjengelige pumpen.

Figur 2 Den første vakuumpumpen ble sannsynligvis laget av Dr. E. Klapp i 1907. © Berliner Medizinisches Museum

Figur 3 Den første kommersielt tilgjengelige vakuumpumpen av KCI (Kinetic Concepts Incorporated©) på 80-tallet KCI Medical Inc.

Firmaet KCI (Kinetic Concepts Incorporated) overtok og markedsførte produktet og sikret seg patentene for vakuum behandling av sår ved bruk av svamp/skum. Det dukket selvsagt opp konkurrenter etter hvert. Når sårbehandlerne Katherine Jeter og Mark Chariker kunne påvise at en kompress fungerte like bra som en skum i vakuum bandasjene utviklet BlueSky Medical også vakuum pumper. Fordi de brukte en kompress istedenfor svamp tenkte en at det ville unngå patentkonflikter. Det utviklet seg likevel en intens juridisk konflikt mellom firmaene som varte i over 10 år. 

Figur 4 Dr. Katherine Jeter (venstre) og Dr. Mark Chariker (høyre) ansees som utviklere av en alternativ vakuum bandasje. De brukte en kompress istedenfor svamp i såret. I flere år ble denne metoden også kalt Jeter-Chariker metoden for vakuum behandling. I dag brukes ikke dette begrepet lenger. © Smith & Nephew®

Figur 5 BlueSky Medical lagde de første konkurrerende vakuumpumpene

Hvorvidt følgende virkelig er sant har vi i Wounds AS ikke sikkert belegg for, men ifølge diverse nettsider var det til slutt avgjørende at en fant en artikkel publisert i 1973 av Dr. Nail Bagaoutdinov, en russisk lege som allerede da omtalte bruk av vakuum i sårbehandling ved bruk av en svamp. Dermed hadde ikke KCI® enerett på denne oppfinnelsen og det åpnet opp for at mange firmaer satset på utvikling av vakuum utstyr til sårbehandling.

For de av oss som har drevet med sårbehandling i noen år har det skjedd en veldig utvikling i utformingen av pumpene og hvordan slangen kobles til såret osv. Hvert år kommer det ut noe nytt men prinsippet for hvordan dette virker i selve såret er det samme.

Figur 6 Dr. Nail Bagaoutdinov publiserte i 1973 en artikkel om vakuum behandling av sår i den russiske Afghanistan krigen. Da artikkelen ble "oppdaget" for cirka 30 år siden var den grunnlaget for at ingen av firmaene kunne ha enerett til patentet for vakuum behandling i seg selv. © Berliner Medizinisches Museum

bottom of page