top of page

Hovedprinsipper diabetiske fotsår

 

  • Undersøk alltid begge føttene!

  • Det viktigste er å finne en god måte å avlaste såret på. Dessverre er det mange som behandler diabetiske fotsår som ikke har forstått at avlastning er det aller viktigste

  • Vi gjentar dette en gang til slik at alle får det med seg: det første en må tenke på når en ser et diabetisk fotsår er hvordan en skal avlaste det

  • Ta ankel-arm indeks. Om pasienten har en AAI <0,8 og et diabetisk fotsår skal pasienten henvises til karkirurgisk utredning!

  • Gjør en monofilament undersøkelse av føttene. Om pasienten har sensorisk nevropati er det viktig med god informasjon til pasienten og at pasienten følger ekstra nøye med føttene

  • De aller fleste pasienter med diabetiske fotsår trenger en henvisning til ortopedisk verksted/ortopedi ingeniør for tilpasning av fotsenger (innleggsåler) eller spesialsko

  • Om en sonderer ben i et diabetisk fotsår foreligger det mistanke om osteomyelitt inntil det motsatte er bevist. Pasienten må henvises til røntgen eller MR

  • Det er sjeldent med tørr nekrose i diabetiske fotsår. Som regel skjuler det seg puss under tørre skorper. I motsetning til arterielle sår har en lav terskel for sårrevisjon ved diabetiske fotsår

  • Pasienter med diabetiske fotsår skal behandles på spesialistpoliklinikk (enten sårpoliklinikk eller tverrfaglig diabetesfot-team på sykehus). Ved tegn til infeksjon i såret bør pasienten henvises som ØH samme dag. "Snillere" diabetiske fotsår bør tilsees på spesialistpoliklinikk innen 1 uke etter vår mening (Wounds AS)

  • Husk at det kan foreligge en alvorlig infeksjon under såret uten at det er synlig. Hos pasienter med diabetes kan vanlige infeksjonstegn som rødme og varme mangle selv om det foreligger en alvorlig infeksjon.

bottom of page