top of page

Hovedprinsipper trykksår 

 

  • Det aller viktigste prinsippet er at vi som helsearbeidere tenker på forebygging av trykksår i hverdagen

 

  • Dessverre får fortsatt alt for mange pasienter i Norge trykksår

 

  • De fleste av pasientene får trykksårene på en institusjon

 

  • Mange er ikke klar over at også rød hud over ett benfremspring klassifiseres som trykksår dersom det ikke blekner ved fingertrykk

 

  • Når en registrer et trykksår første gang skal det meldes som avvik

 

  • Det viktigste behandlingstiltaket er umiddelbar avlastning

 

  • Nesten alle trykksår er dypere enn en tror

 

  • Dersom der et blottlagt ben i ett trykksår foreligger det en osteomyelitt inntil det motsatte er bevist

 

  • Ernæring og god hudpleie er viktig for forebygging av trykksår

 

  • Når en først har fått et trykksår skal man få en spesialmadrass som er godkjent for behandling av trykksår. Dette har pasienten krav på!

bottom of page