top of page

Indikasjoner og kontraindikasjoner for bruk av NPWT

Kontraindikasjoner:

 • Urene eller infiserte sår: det er fare for alvorlig infeksjon dersom en bruker vakuum over et sår som har høy bakteriell belastning eller til og med er infisert. I verste fall kan det føre til en systemisk infeksjon med sepsis (blodforgiftning)

 

 • Sår med ubehandlet osteomyelitt: her gjelder samme prinsipp som over. Det vil være fare for utvikling av sepsis dersom en legger vakuum på en ubehandlet osteomyelitt. Utfordringen her er at en ikke alltid vet om det kan være en osteomyelitt. Her gjelder tommelfinger regelen: "om du kan palpere eller sondere ben i såret foreligger det en osteomyelitt inntil det motsatte er bevist". Spesielt ved behandling av grad 4 trykksår på setet og bekkenområdet må en være meget forsiktig med vakuum behandling. Aller helst burde enn ha tatt røntgen/MR på forhånd for å utelukke beninfeksjon før man starter med NPWT. Vær også forsiktig ved dype diabetiske sår som ikke har bedret seg over lengre tid til tross for tilsynelatende god avlastning og sårbehandling. Ikke sjeldent ligger det en osteomyelitt bak. 

 

 • Sår i nærheten av store blodkar: det trengs ingen omfattende forklaring på hvorfor dette neppe er en god ide. Suget fra vakuumet kan teoretisk skade veggen til et nærliggende blodkar og dette kan føre til en stor, ukontrollert blødning. I de aller fleste sår trenger en ikke bekymre seg for blødningsfare men ved dype sår i lysken, knehasen armhulen osv bør en vite avstanden fra store kar til sårhulen.

 

 • Over fistler til indre organer: om en legger vakuum over slike fistler kan det føre til vevskade i indre organ som kan føre til blødning eller andre komplikasjoner. Vakuum behandling er uansett ikke noe god behandling for fistler da en ofte ikke får mediumet (kompress eller svamp) inn i hele fistelen. Som vi allerede har lært innledningsvis er det helt avgjørende at mediumet berører hele såret!

 

 

 • Maligne sår: siden vakuum fører til en unaturlig rask celledeling tenker en at også kreftcellene vil kunne formere seg i økt tempo om en benytter NPWT på disse. I en palliativ situasjon har en imidlertid brukt vakuum av og til for å berge noe av livskvaliteten pasienten har igjen. Et eksempel kan være et brystkreft sår som siver mye, hvor en bruker NPWT for å holde sekresjon under kontroll. Men det går flere år før vi i vår praksis ser behov for NPWT hos en kreftpasient og i de aller fleste tilfeller bør en også hos pasienter i en palliativ situasjon heller bruke moderne bandasjer, f.eks. nyere hyperabsorberende bandasjer.

 

 

Relative kontraindikasjoner

 

 • Pasienter som ikke kan, eller ikke ønsker å samarbeide: NPWT krever oftest at pasienten kan følge med underveis om pumpen er slått på, om pumpen er fulladet eller om en av alarmene på pumpen lyser. Dessuten koster (iallfall de store pumpene) oftest et 5- eller 6- sifret beløp og tåler ikke å bli slengt rundt.  Det finnes historier hvor vakuum behandling ble initiert hos rusavhengige pasienter bare for å oppdage at pumpen ble lagt ut til salgs. Med de nye engangspumpene er det tryggere å starte opp behandlingen til denne gruppen av pasienter. Det er ikke direkte kontraindisert å bruke NPWT hos pasienter med kognitiv svikt men det krever et ekstra godt nettverk av hjelpere som kan sjekke pasienten og utstyret regelmessig. Vi har hatt tilfeller hvor vi fant det nødvendig å bruke NPWT hos en kognitivt redusert pasient men hvor bandasjen stadig vekk ble fjernet av pasienten. Løsningen ble da en gips rundt hele vakuum bandasjen der (mini) pumpen også ble gipset inn, se også kapittelet om "tips og triks" under "meny"-"vakumbehandling".

 

 • Sår i kontakt med åpne ledd eller innvendige leddproteser: vi har dårlig erfaring med å bruke NPWT over slike sår! Dette er en kontraindikasjon en ikke vil se i de fleste retningslinjer og det er en erfaring som baserer seg på vår langvarige og utbredte bruk av NPWT. Det er en overhengende fare for at det kan samle seg en økt konsentrasjon av bakterier i såret som til slutt fører til kontaminasjon av hele protesen! Vår teori er at det samler seg et reservoar med sårvæske i lommer som ikke dreneres fordi vakuum mediumet (kompress eller svamp) ikke når i alle "krinkelkroker" av såret. Det gir opphav til  lommer hvor bakterier trives ekstra godt, et fenomen vi i Wounds AS har valgt å kalle "pooling". Vi håper at dette er et begrep som vil feste seg i sår terminologien fordi den understreker et viktig prinsipp i NPWT behandling. Om en bruker NPWT ved slike sår bør en helst gjøre det under samtidig antibiotika dekning og under nøye observasjon med hyppige sårskift. Vi anbefaler også at en ved hvert skift skyller grundig med antimikrobielle midler (OBS! Prontosan er ikke godkjent for bruk i nærheten av brusk!).

 

 • Blottlagt sene/ben: Det er ikke absolutt kontraindisert å legge NPWT bandasjer over blottlagt sene eller ben men det krever spesial kompetanse for å unngå skade på strukturene. Når kompressen eller svampen ligger direkte på strukturene kan de suge disse tørre og føre til en irreversibel og alvorlig vevsnekrose. Som regel må en legge et beskyttende lag mellom mediumet og de eksponerte strukturene. Det finnes også spesielle skånsomme svamper som ikke gir like høy sugekraft. Ofte er det vanskelig å få til granulasjon over en sene og det spørs om en skal prøve det i det hele tatt.

Indikasjoner for bruk av NPWT 

 

 • Dype sår hvor en naturlig granuleringsprosess vil ta meget lang tid

 

 • Sår som står stille, dvs. bruke NPWT til å "kick-starte" tilhelingen, for eksempel venøse leggsår

 

 • Som midlertidig lukning av sår før man evtl. bruker andre plastikkirurgiske teknikker for endelig lukning

 

 • Til forberedelse av sårsengen før man transplanterer hud

 

 • Etter at en har lagt på delhudstransplantat

 

 • Som redning i tilsynelatende "håpløse situasjoner", for eksempel for å forsøke å redde en amputasjonsstump hvor det har tilkommet nekrose

 

 • Som ekstremitetsreddende tiltak ved massive bløtvevsskader (krigsskader, bilulykker osv.)

 

 • Til midlertidig lukning av buken (abdominal vakuum)

 • Til etterbehandling av lukkede kirurgiske sår, for eksempel etter hofte- eller kneprotese kirurgi, bryst operasjoner eller etter keisersnitt

 • OBS! Etterhvert som bruken av NPWT sprer seg ser vi at noen behandlere kanskje blir overivrig og prøver vakuum terapi på sår som egentlig burde lukkes med annen metode, f.eks. med en muskel-hud lapp. Dette ser vi spesielt i ortopedisk kirurgi. 

Figur 1 Eksempel på et dypt traumatisk sår hvor den naturlige tilhelingsprosessen sannsynligvis vil ta flere måneder. Bruk av NPWT kan forkorte granulasjonsfasen betydelig. Forventet bruk av NPWT her: 3-6 uker.

Figur 2 Amputasjonsstump av høyre legg etter revisjon på grunn av nekrose utvikling. Denne amputasjonsstumpen kan reddes ved rett bruk av NPWT. Forventet bruk av NPWT her: 3-6 uker.

Figur 3 Kombinasjonssår (både arterielt og venøst) hvor tilheling har stoppet opp. NPWT kan her brukes til å sette i gang videre tilheling. OBS! Belegget på overflaten tyder på mulig biofilm. Såret må revideres grundig før opstart med NPWT. Forventet behandlingstid med NPWT: 2-3 uker. Husk at pasienten trenger kompresjonsbehandling over NPWT også!

Figur 4 Stort trykksår grad 3 over trochanter regionen. Et trykksår av denne størrelsen vil ta lang tid å tilhele og her bør en overveie bruk av NPWT for å få såret til å granulere raskere. Såret må selvsagt revideres grundig på forhånd. Forventet bruk av NPWT her: 3 uker

bottom of page