top of page

Annonse

Flexiseal bilde oppdatert.jpg
MASD Tool.jpg

Inkontinens assosiert dermatitt:

Våre anbefalinger for forebygging og behandling.

I forrige kapittel omtalte vi generelt hvilke produktgrupper som finnes for forebygging og behandling av IAD. Mange er forvirret over antallet barriereprodukter som finnes på markedet og er usikre på om alle har like god dokumentasjon. For at helsepersonell lett kan følge retningslinjene trengs det enkle protokoller. Vi har derfor utviklet følgende behandlings protokoller som er våre personlige anbefalinger. Våre protokoller baserer seg utelukkende på 3M sine produkter av følgende grunner: 3M sine produkter har god dokumentasjon og firmaet har hatt fokus på å kjøre bevisstgjøringskampanjer rundt IAD globalt. Også i Norge er 3M den eneste aktøren som reiser rundt og lager kostnadsfrie seminarer og kurs for helsepersonell rundt temaet IAD. Det er liten tvil om at 3M har fortjent en stor anerkjennelse for det arbeidet de har investert i denne helsekomplikasjonen som IAD utgjør.  

Stell av hud ved forebygging av IAD (lav til middels risiko)

 

Her omtales altså inkontinente pasienter som ikke enda har fått IAD. Huden er ikke rød eller skadet på annen måte. Det er ikke alltid så enkelt å bedømme hvilken risikogruppe pasienten befinner seg i. Om pasienten ikke har diare og ikke har hatt IAD tidligere og ikke ligger helt i ro er han/hun sannsynligvis i lav til moderat risiko gruppe. Er du imidlertid usikker hvilken risikogruppe pasienten hører til er det tryggest å rangere pasienten til den høyeste av de aktuelle. Ingen skal kritisere deg for å ha plassert pasienten i en høyere risiko gruppe en pasienten egentlig trenger. Litt ekstra beskyttelse er jo bare bra. 

Inkontinente pasienter som har lav til moderat risiko trenger ikke Cavilon Advanced som barriereprodukt. Her anbefaler vi Cavilon engangskluter med barrierefunksjon som brukes minst en gang daglig og ved alle inkontinens episoder med avføring. Utover det smøres Cavilon barrierkrem to ganger daglig. Påfør et tynt lag med krem. Bruk skånsomme håndbevegelser når du smører kremen på huden, ikke masser det inn.

Figur 1  Vi anbefaler Cavilon engangskluter med barrierefunksjon og Cavilon krem som pleieprodukt til forebygging av IAD hos pasienter i lav til moderat risiko gruppe.

Stell av hud ved forebygging av IAD (høy risiko pasienter)

Merk at vi fortsatt omtaler pasienter som ikke har fått IAD, vi snakker altså fortsatt om forebygging. Eksempler på pasienter som er i høy risiko gruppe for å få en IAD skade er pasienter med diare, spesielt hyppig diare med samtidig urininkontinens. Andre pasientfaktorer som utgjør høy risiko er for eksempel inkontinente pasienter på intensiv avdeling som får sondeernæring eller er alvorlig syke ellers, demente eller immobiliserte pasienter med hyppig inkontinens eller pasienter som har hatt IAD tidligere. Her anbefaler vi bruk av Cavilon Advanced som gir en bedre hudbeskyttelse enn andre barriereprodukter. Når man bruker Cavilon Advanced anbefales det bruk av engangskluter UTEN barrierefunksjon. 3M forklarer dette med at det blir en mer klissete overflate dersom engangsklutene også har barrierefunksjon. Dette er ikke farlig men kan gjør at bleien eller sengetøy/underlaget fester seg litt til huden.

 

Protokollen her er altså bruk av engangsklut uten barrierefunksjon minst en gang daglig og etter hver inkontinens episode med avføring. Cavilon Advanced appliseres x 2 ukentlig. 3M angir at det ikke gir noe økt beskyttelse å påføre det oftere. Cavilon Advanced skal pensles på overalt hvor en forventer kontakt med fuktighet , en pensel dekker et hudareal som tilsvarer cirka et A4 ark. En skal bare pensle over huden en gang ved hver applikasjon, det gir ikke økt beskyttelse med flere lag. Vent cirka 30-60 minutt før man tar på bleie eller legger pasienten på underlag slik at huden ikke er klebrig.

Figur 2 Vi anbefaler bruk av Cavilon kluter uten barrierefunksjon og Cavilon Advanced til forebygging av IAD hos pasienter som er i høy risikogruppe for å utvikle IAD

Stell av hud ved IAD skade

Her snakker vi ikke lenger om forebygging men om behandling av huden hos en pasient som allerede har fått en IAD skade. Merk imidlertid at vår anbefalte protokoll er akkurat den samme som ved forebygging av høy risiko pasienter, altså bruk av Cavilon wipes uten barrierefunksjon og applikasjon av Cavilon Advanced to ganger ukentlig. Om det er åpne sår brukes engangsklutene også på sårflatene for å vaske vekk forurensning. Det samme gjelder Cavilon Advanced, den skal også pensles på de åpne sårflatene. Cavilon Advanced oppfører seg nesten som et tynt, kunstig hudlag og forsegler sårflatene midlertidig. Dette gir ofte en ganske umiddelbar smertelindrende effekt sannsynligvis fordi nerveendene ikke er så eksponerte lenger.

Figur 3 Vi anbefaler bruk av Cavilon kluter uten barrierefunksjon og Cavilon Advanced til behandling av IAD. Dette er altså identisk med protokoll til forebygging av IAD hos høy risiko pasienter.

Stell av hud ved IAD og samtidig mistenkt soppinfeksjon

 

Sopp som candida trives godt i fuktige og varme miljøer. Derfor ser en økt forekomst av soppinfeksjon på huden til pasienter med IAD. Noen ganger er det enkelt å diagnostisere at det foreligger en soppinfeksjon, andre ganger kan det være vanskelig å oppdage. Oftest finnes sopp hvis hudebarrieren allerede er brutt og det finnes overfladiske væskende sår. Om en ser hvitlig slim som danner seg på disse såroverflatene kan det være tegn til sopp. Andre tegn på soppinfeksjon er at huden blir mer hissig rød og væskende og at pasienten opplever økende smerter. Som regel trenger en ikke ta noe dyrkningsprøve. Mistanken alene gir grunnlag for å følge vår anbefalte protokoll. Tidligere brukte vi selv Canesten krem til behandling av sopp ved IAD men vår erfaring er at det tar lang tid (ofte 5-7 dager) før huden blir bedre og soppinfeksjonen trekker seg tilbake. Applikasjon av barriereprodukter er dessuten vanskelig når en har smørt med Canesten krem  og det nytter lite å smøre soppmiddel utenfor et barriereprodukt. Vi anbefaler derfor at en bruker krystallfiolett 0,5% som soppmiddel. I forrige kapittel skrev vi mer om krystallfiolett og dens egenskaper og gjentar det ikke her. Den er FDA godkjent for kortvarig behandling av sopp på huden og eventuelle betenkeligheter mot bruk av krystallfiolett er ikke dokumentert hos mennesker.

Rens huden med engangskluter uten barrierefunksjon først, la det tørke et minutt. Påfør så krystallfiolett 0,5% på alle væskende og rødlige hudområder. Bruk gjerne en tupfer for å applisere dette. OBS! Ikke berør flaskemunnen med den brukte tupferen - ellers vil flasken kunne kontamineres. Vi anbefaler at en heller litt krystallfiolett opp i en engangsvaskesett og dynker tupferen i dette. Bruk hansker når du jobber med krystallfiolett ellers blir fingrene blå i flere dager. OBS! Krystallfiolett farger lett av på tøy og sengetøy og vær forsiktig med flasken slik at den ikke velter. Mange har ødelagt baderomsfliser med dette stoffet da det er vanskelig å fjerne når det først har festet seg! Om et uhell har skjedd og det er kommet litt krystallfiolett på gulvet eller lignende kan en oftest fjerne det med desinfeksjonsprit før det har tørket.

Påfør gjerne krystallfiolett i flere lag slik at huden er godt mettet. Det skal altså også påføres der hvor huden er skadd. La det tørke cirka ett minutt. Merk at en ikke kan påføre mer krystallfiolett i flere dager etter at en har startet behandling med Cavilon Advanced. Vi anbefaler derfor at man venter 2-3 dager før man starter opp med Cavilon Advance dersom en mistenker sopp infeksjon. I de første 2-3 dagene påfører en altså kun krystalfiolett på huden/sårflatene. Utfra vår erfaring holder det med 2-3 dager for å kvitte seg med sopp i de fleste tilfellene. Deretter pensles Cavilon Advanced på (to ganger ukentlig). Til hudrengjøring brukes Cavilon wipes uten barrierefunksjon. 

 

Figur 3 Vi anbefaler bruk av Cavilon kluter uten barrierefunksjon, krystallfiolett 0,5% som soppmiddel og Cavilon Advanced til behandling av IAD. En må vente i 2-3 dager før oppstart med Cavilon Advanced , i den tiden pensler man Krystallfiolett daglig på hudskadene. Når en først har startet med Cavilon Advanced vil Krystallfiolett ikke kunne feste seg. 2-3 dagers behandling med Krystallfiolett er tilstrekkelig for å kvitte seg med soppen i de aller fleste tilfeller.

bottom of page