top of page

Bandasjevalg diabetiske fotsår

Oppdatert 26.03.2020

 

Det finnes ikke skreddersydde bandasjer til diabetiske fotsår. Hva en vil legge på såret bestemmes først og fremst av 3 faktorer: a) hvor mye såret væsker b) hvor dypt såret er og c) om det foreligger tegn til økt bakteriell belastning.  

Den eneste bandasjetypen en ikke anbefaler til behandling av diabetiske fotsår er hydrokolloid bandasjer. Disse er meget tette og puster lite. En ser økt fare for infeksjon ved bruk av disse bandasjene. Om såret er overfladisk (< 0,5 cm dypt) trenger en som regel ikke noe som fyller sårhulen. Om såret siver lite holder det oftest med en vanlig skumbandasje. Ved mer sekresjon trenger man en superabsorberende bandasje.

Om såret er > 0,5 cm dypt bør en legge noe i såret for å fylle det før en absorberende sekundær bandasje blir lagt på. Fyllmassen kan være alt fra gel til hydrofiber/alginater, skum som er permeabelt på begge sider eller spesial kompresser. Sekundær bandasjen bør ha gode absorberende egenskaper. Om det siver mye bør bandasjen ha superabsorberende egenskaper, ved kun moderat sekresjon kan man bruke en vanlig skumbandasje.

Om en mistenker økt bakteriell belastning ved diabetiske fotsår skal en ha lav terskel for å bruke antibakterielle midler (ikke antibiotika!). Her kan en bruke sølvholdige midler enten i pasta form, som netting eller som skumbandasje. Jodholdige produkter er også et godt alternativ. Disse finnes i flere varianter. Noen produkter inneholder andre antibakterielle midler som for eksempel bismut.

Diabetiske sår har en tendens til å få masererte hudkanter. Dette skyldes at sårene kan sive en del, men også at det ofte finnes en kant av fortykket hud rundt såret som lett trekker til seg fuktighet. En bør tilstrebe å få dette gradvis under kontroll. En av tiltakene er regelmessig fjerning av fortykket hud rundt sårkanten. Vi bruker ofte ringcurette til dette.

Etter fjerning av fortykket hud rundt såret bør en legge på en fuktighets barriere. Tidligere var det vanlig å bruke 40% sinkpasta til dette. Det fungerer bra med sink og en kan heller ikke si at det er gammeldags å bruke sink men kanskje litt upraktisk. Sinkpasta gjør for eksempel at bandasjen hefter dårligere mot huden. De fleste har gått over til å bruke barrierefilm som kan pensles eller sprayes på huden omkring såret. Den er usynlig og tillater godt innsyn til hudkantene hele tiden. Produktene påføres ved hvert sårskift.

Wounds AS sine anbefalinger for bandasjevalg ved behandling av diabetiske fotsår

Diabetiske fotsår kan være krevende sår som ved valg av feil bandasje raskt kan utvikle seg i feil retning med alvorlige følger. Vi synes derfor at det er viktig at en presenterer enkle men sikre bandasjeløsninger som de fleste behandlere lett kan følge. Skal en bruke en hydrogel, hydrofiber, alginat eller skum bandasje? Dersom en mistenker at det foreligger økt bakteriell belastning, skal en bruke hydrofiber/alginater med sølv, et sølvholdig kontaktlag eller en skum med sølv? Eller skal en bruke et jodholdig produkt? Det blir raskt veldig forvirrende.

Vi vil derfor komme med noen forslag for enkle løsninger som er forståelige for de fleste.

Hvilke bandasjer er et sikkert valg? Bandasjer hvor en ikke kan gjøre mye galt?

Her ønsker vi å trekke frem noen produkter som vi selv har gode erfaringer med. Det er selvsagt mange andre bandasjetyper en kan komme i mål med, men noen bandasjer er mer "sikre" enn andre. Det er ikke tilfeldig at alle produktene på vår liste har noen antibakterielle egenskaper, veldig ofte har diabetiske fotsår en bakteriell ubalanse og produkter som reduserer den mikrobielle belastningen er gunstig her.

1. Polymem®

Om vi skal peke ut en skumbandasje som passer for "alle" diabetiske sår ville vi nok svart Polymem®. Med et begrenset utvalg av Polymem® produkter kan en behandle til og med de mest utfordrende diabetiske sår. Standard varianten av Polymem® passer på overfladiske sår med lite til moderat sekresjon. Ved mye sekresjon velger en Polymem® MAX varianten. Om en trenger en bandasje som fyller dypere sår (>0,5 cm dybde) bruker en Polymem® WIC i såret. Ved tegn til økt bakteriell belastning finnes alle de tre variantene med tilsatt sølv.

Fordi Polymem® har gode rensende egenskaper som bidrar til autolyse effekten i såret ser en ofte i starten av behandlingen at såret væsker mer, det er en ønsket effekt men krever at en skifter litt oftere i starten og at en bruker god sårkantbeskyttelse.

Figur 1  Polymem® skumbandasjer egner seg godt til behandling av de fleste diabetiske fotsår. På grunn av den rensende effekten ser en ofte økt sekresjon i starten av behandlingen med Polymem®. Det er derfor lurt å bytte litt oftere den første uken.

2. Sorbact®

Sorbact® inneholder ikke noen kjemisk aktive virkestoffer. Istedet brukes et fysisk prinsipp for å binde bakterier og sopp til bandasjen. Den finnes blant annet som gaze til sårfyll materiale, som kompress og som skumbandasje. Sorbact® er et trygt valg for de fleste typer diabetiske fotsår.

Figur 2 Sorbact® kommer i mange varianter. For behandling av diabetiske fotsår synes vi særlig at Sorbact® gauze og kompress er nyttig.

3. Kerlix®

Kerlix® er fortsatt relativt ukjent i Norge. Om en har brukt Smith & Nepwhew® sitt vakuum system tidligere har en imidlertid brukt denne bandasjen, det er Kerlix® som ble brukt som fyllmateriale istedenfor skum på den tiden.

Vi har i cirka 10 år brukt Kerlix som primærbandasje på mange forskjellige typer sår inkludert mange diabetiske fotsår med gode resultater.

Kerlix® inneholder 0,2% PHMB og har antibakterielle egenskaper. Europeiske retningslinjer setter 0,1%PHMB som maksimal konsentrasjon for sårprodukter og vi vet foreløpig ikke om produktet vil videreføres slik den er i dag.  Vi har tatt kontakt med produsenten for å sjekke opp i dette.

 

Kerlix er lett å tilpasse til sårets fasong. Om såret er veldig tørt kan bandasjen fuktes med litt saltvann, eller brukes tørt. Den flusser noe opp og bør derfor ikke brukes i dype sår hvor en ikke kan garantere at en får ut alle bandasjerestene. Den trenger en sekundærbandasje.

Figur 3 Kerlix® finnes som kompresser eller på rull. Den kan klippes til for å tilpasse sårets fasong. Den kan brukes tørt eller fuktes med saltvann.

4. Bandasjer med sølv

Helt siden de første Acticoat® bandasjene kom på markedet for snart 20 år siden har vi brukt sølv bandasjer til behandling av diabetiske sår og vi anser dem som et trygt valg. Selvsagt trengs det ikke en sølvholdig bandasje om såret er rent og granulerende, men der hvor det mistenkes en bakteriell overbelastning er de et godt bandasje valg. Enten kan en bruke et sølvholdig kontaktlag (for eksempel Acticoat®, Acticoat Flex® eller fylle sårhulen med en hydrofiber/alginat tilsatt sølv ( for eksempel Aquacel Ag®). Om såret siver mye kan en legge inn hydrofiber/alginat tørt, om såret fremstår som tørt kan bandasjene fuktes litt. Et annet alternativ er sølvholdig paste som Askina Calgitrol®

Generell oversikt over produktgrupper som egner seg til behandling av diabetiske fotsår

Sårkantbeskyttelse

Figur 4 Produkter til sårkantbeskyttelse. SH Sinkpasta, Klinion® Sink 40%, Cavilon® No Sting Barrier, Cutimed® Protect , No-Sting Skin-Prep®, Silesse™Sting Free Barrier, LBF No Sting Barrier, Peri-Prep® Sensitive, Opsite® Spray, Aldanex®

Bandasjer til overfladiske diabetiske sår uten tegn til økt bakteriell belastning

Figur 5 bandasjevalg diabetiske fotsår.PNG

Figur 5  Skum bandasjer er mye brukt ved behandling av overfladiske diabetiske fotsår hvor det ikke er tegn til økt bakteriell belastning. Dette er et sikkert valg og en kan ikke gjør store feil ved å velge en skumbandasje. Obs! En skumbandasje i seg selv gir ikke nok trykkavlastning, det trengs andre avlastende tiltak i tillegg!

Noen produkt alternativer: Allevyn®, Allevyn® Life, Aquacel® Foam, Askina® Foam, Biatain® Foam, Mepilex® border flex,Mepilex® lite, Permafoam® Comfort, Suprasorb P®, Tegaderm® Foam, Tielle® Foam, Kendall™ Foam Dressing, Versiva®, Kliniderm® Foam Silicone, Polymem®

figur 6 diabetiske fotsår bandasjevalg.PNG

Figur 6  Hydrogeler kan brukes som fyllmasse for dypere (>0,5cm dybde) diabetiske sår. Om såret siver mye er slike geler ikke egnet. Hydrogeler trenger en sekundærbandasje som legges over. Ofte brukes det en skumbandasje. Produktalternativer: Duoderm® Hydrogel, Intrasite® Gel, Askina® Gel, Nu-Gel®, Purilon® Gel, Suprasorb® G, Tegaderm® Hydrogel, Cutimed® Gel, Aquaform® , Prontosan® Gel , Prontosan® Gel X

Bandasjer som forebygging mot infeksjon eller ved infeksjonstegn

Figur 7 Sølvholdig Paste. Disse produktene egner seg på overfladiske sår hvor en mistenker økt bakteriell belastning men kan også brukes som antibakteriell fyllmasse i dypere sår. Noen produktalternativer: Askina Calgitrol® 

figur 8 bandasjevalg diabetiske fotsår.PNG

Figur 8 Gel med antibakteriell virkning. Granudacyn® wound gel, Optima pH Hudbalsam, Prontosan® Gel, Prontosan® Gel X, 

figur 9 bandasjevalg diabetiske fotsår.PNG

Figur 9 Sårkontaktlag med antibakteriell virkning. De fleste av disse inneholder sølv som antibakterielt middel mens noen inneholder jod. Xeroform® skiller seg ut fra de andre siden den inneholder bismut. Sårkontaktlag kan brukes i overfladiske og dype sår men trenger alltid en sekundær bandasje.

Produktalternativer: Physiotulle® Ag, Acticoat® Flex 3, Acticoat Flex® 7, Acticoat® , Acticoat® 7 Atrauman® Ag, Betadine®, KerraContact® Ag, Mepilex® Transfer Ag, Oxyzyme®, Iodozyme®, Braunovidon® , Xeroform®

Figur 10 diabetiske fotsår bandasjevalg.PNG

Figur 10  Skumbandasjer med sølv. Disse egner seg for bruk ved overfladiske diabetiske fotsår hvor en har tegn på økt bakteriell belastning. Polymem® WIC egner seg også som fyllmasse i dypere sår.

Produktalternativer: Allevyn® Ag, Aquacel® Ag Foam, Biatain® Ag, Mepilex® Ag, Polymem® WIC Silver, Polymem® Silver, Polymem® MAX Silver

figur 11 bandasjevalg diabetiske fotsår.PNG

Figur 11 Hydrofiber- og Alginat Bandasjer med sølv. Disse egner seg som fyllmasse ved dypere sår (> 0,5 cm dyp). Når såret har økt sekresjon kan disse fiber bandasjene legges tørt inn i såret. Om såret er ganske tørt, kan en fukte bandasjene med noen dråper sterilt vann. Vi synes at hydrofiber/ alginat bandasjene oppfører seg veldig likt og har derfor samlet de i samme gruppe. Legg merke til at noen fiber bandasjer kan ligge lengre i såret enn andre. Noen produktalternativer: Aquacel® Ag, Aquacel® Ag Extra, Aquacel® Ag+ Ekstra, Durafiber® Ag, Tegaderm®, Biatain® Alginate Ag, Exufiber® Ag+, Tegaderm®  Alginate Ag, Silvercel®, Suprasorb A®  Ag, Algicell® Ag, Algisite® Ag, Askina Calgitrol® Ag,  Sorbsan® Silver

Figur 12  Jodholdige produkter. Jodprodukter brukes med samme indikasjon som sølvholdige produkter, altså i sår med økt bakteriell belastning. Produktene finnes som jod- impregnerte netting, paste eller pulver.
Produktalternativer: Inadine®, Braunovidon® Salvegaze, Iso-Betadine®, Iodoflex®, Povitulle®, Iodosorb®, Braunol® Gel, Betadine® Gel, Iodosorb® Pulver

Figur 13 Andre antibakterielle bandasjer uten sølv. De fleste av disse inneholder PHMB (Polyhexamethylen Biguanid) som antibakterielt middel.  IodoFoam® er en skum tilsatt jod mens Sorbact® produkter inneholder DACC ( Dialkycarbamoyl Chloride) som antibakterielt middel.

Produkt alternativer: Kerlix®,(kompress +PHMB ), Suprasorb® P X (skum +PHMB, IodoFoam® (skum +Jod), Telfa® ( pad + PHMB), Celludress® PHMB, Sorbact® Produkter ( inneholder DACC)

Figur 14 Honningprodukter brukes som alternativer til andre antibakterielle produkter. De finnes som gel, paste, plater og alginater impregnert med honning. Når en bruker honningprodukter i diabetiske fotsår må en følge nøye med (spesielt i starten) fordi såret pleier å sive mer etter oppstart som igjen kan føre til ganske omfattende masserasjon om en ikke bytter bandasjen oftere. En må beskytte sårkantene ekstra godt når en bruker honning.

Produktalternativer:

Medihoney® Antibacterial Honey Tulle Dressing, Actilite®, Melladerm® Plus Tulle, L-Mesitran® Net,

Medihoney® Antibacterial Honey Gel Sheet, Activon® Tulle, Manukadress-IG®, Manukadress® -IG MAX , Medihoney® Antibacterial Medical Honey, Medihoney® Antibacterial Wound Gel, Activon®, Mesitran® Ointment, Mesitran® Ointment S, ManukaDress-T®, Melladerm® Plus, Medihoney® Antibacterial Honey Apinate Dressing, Algivon®, Medihoney® HCS, L-Mesitran® Hydro, L-Mesitran® Hydro Border, Melloxy®, Surgihoney®

Bandasjer med høy absorpsjonsevne

Figur 15 Ved mye sekresjon kan det være aktuelt med en superabsorberende bandasje. Diabetiske fotsår er ofte ikke store og noen av de superabsorberende bandasjene kan være litt stive for bruk i fotområdet.  

Produktalternativer:

Mextra™ Superabsorbent, Tegaderm™ Superabsorber, Xtrasorb®, Polymem® MaxPolymem® Max Silver, Tegaderm™ Foam, Curea® P1, Curea® P2, Curea® P1 Duo Active, Dry Max® Extra, Sorbion® Sachet S, Sorbion® Sachet Multistar,  Vliwasorb®

CONVATEC PRIMARY_LOGO_STACKED_WITH_STRAPLINE_RGB.jpg
Logo.PNG
bottom of page