Vurdering av brannskader

For å beskrive en brannskade må man ta med hva brannskaden er forårsaket av,  hvor mange prosent av huden som er affisert (omfanget), hvor dyp skaden er (gradering), hvilken del av kroppen som er affisert og om luftveiene er påvirket av sot eller varme.

Omfanget av en brannskade

Når en skal estimere størrelsen av en brannskade brukes 9 prosent regelen for voksne. Dette er viktig å vite hvor stor del av kroppsoverflaten som er skadet for å vurdere væskebehovet og alvorlighetsgraden.

Det er viktig at en undersøker hele hudoverflaten til pasienten, gjerne i et godt oppvarmet rom for å unngå at pasienten blir nedkjølt, det betyr at alle klær må fjernes og en må undersøke hele pasienten. 

Når en estimerer skaden ved hjelp av 9 prosent regelen skal en bare ta med 2. og 3. grads skader.

1. grads forbrenning tas altså ikke med her.

Beregning av brannskadens omfang etter 9 prosent regelen (voksne og barn over 11 år)

 • Hele hodet 9%

 • Hele armen 9% (x 2)

 • Hele benet 18% (x 2)

 • Hele brystkassen og buken 18%

 • Hele ryggen 18%

 • Kjønnsorganene 1%

For barn under 11 år utgjør hodet en større del av kroppsoverflaten og​ en regner hodet alene som 18% av arealet for de minste. Føttene teller 14% i motsetning til 18% hos voksne. For å estimere skadet areal nøye hos barn kan en bruke tabell modifisert fra Lund og Bowder tilpasset ulike aldersgrupper, men dette kan gjøres på sykehus, for å vurdere areal ute kan en bruke barnets håndflate som mål, arealet av håndflaten (ikke inkludert fingrene) utgjør ca 1% av kroppsoverflaten. 

Figur 1 9 prosent regelen brukes for å estimere prosentandel hud som er skadet. Husk at hodet til småbarn er mye større i relasjon til resten av kroppen enn hos eldre barn og voksne. Hos småbarn utgjør hele hodet 18% av kroppens areal!

Når det gjelder vurdering av alvorlighetsgraden etter % areal som er skadet kan en bruke følgende som retningslinje for 2. grads brannskader.

 • Barn

  • Mindre alvorlig: Under 10% av huden er skadet

  • Moderat:10-15% av huden er skadet

  • Alvorlig: Mer enn 15% av huden er skadet

 • Voksne

  • Mindre alvorlig: Under 15% av huden er skadet

  • Moderat: 15-30% av huden er skadet

  • Alvorlig: Mer enn 30% av huden er skadet

For 3. grads brannskader gjelder følgende:

 • Barn

  • Mindre alvorlig: Under 2 % av hudoverflaten​

  • Moderat: 2-10%

  • Alvorlig: Mer enn 10%

 • Voksne​

  • Mindre alvorlig: Under 2%​

  • Moderat: 2-10%

  • Alvorlig: Mer enn 10%

Bern med mer enn 5% skade skal innlegges sykehus​

Følgende brannskader oppfattes alltid som moderate eller alvorlige:

 • I ansikt, på hender, føtter eller i skrittet

 • Skader som strekker seg over et større ledd

 • Sirkulære brannskader (omslutter en arm eller et bein evt overkropp)

                                                                       Annonse

Gradering av brannskader:

Grad 1:

Ved grad 1 brannskade er det kun overhuden (epidermis) som er skadet. Det viser seg som intensiv rubor og smerter. Huden er tørr og uten blemmer. Fremdeles god kapillærfylning. 

Figur 2 Brannskade grad 1. Inntakt hud.

Grad 2:

Grad 2 deles ytterligere inn i grad 2a og 2b, ikke alle er klar over dette, tidligere omtalte en det bare som grad 2.

Grad 2a: Hele epidermis og øvre del av dermis er skadet. Sårene er ofte røde, fuktige og smertefulle, og som oftest er det også blemmer tilstede. Sirkulasjonen er fremdeles normal med intakt kapillærfylning. Grad 2a brannskade gror som oftest i løpet av 2-3 uker.

Grad 2b: er en dypere skade, her er en større del av dermis/hele dermis skadet. Sirkulasjonen er nedsatt, men tilstede. Grad 2b trenger ikke å være smertefull, så det kan være vanskelig å skille grad 2b fra 3. grads skade. Hovedskille er at 2b oftest er fuktig og sirkulasjonen er forsinket, men tilstede. Merk at det kan være områder med 3. grads forbrenning i områder hvor det ellers er mest 2. grads forbrenning. Dette kan være lett å overse. Ved revurdering av såret etter noen dager vil de områdene med dypere skade ofte ha demarkert seg mer tydelig. En 2. gradsskade med infeksjon kan bli en 3. gradsskade. Derfor er det viktig i størst mulig grad å holde skaden så ren som mulig. 

Figur 3 Brannskade grad 2. Her er område uttalt hissig og det er tilkommet blemmer. 

Grad 3:

Hele huden, både epidermis og dermis er skadet ved grad 3 brannskade. 

Man ser ofte en blanding av 2.og 3. grad hos disse pasientene. Huden er ofte blek/brunaktig eller svart, med læraktig hud. Området med 3. grad er følelsesløst, og en har ingen kapillærfylning.

Pasienter med 3. grads brannskade trenger akutt innleggelse ved sykehus.

På bildet nedenfor er det ikke vanskelig å se at det dreier seg om en 3. grads forbrenning. Noen ganger er det ikke så åpenbart. Hvis du er usikker om det kan være mer enn en 2. grads skade henvis pasienten til legevakten/sykehus for en vurdering. 

Figur 4 Brannskade grad 3. Pilene viser på hvitlige tørre områder hvor pasienten ikke hadde følelse som bekrefter at alle hudlagene er skadet. Merk at det er veldig vanlig at hudskaden består av en blanding av grad 2 og grad 3 og at en derfor må se nøye etter for å finne de områdene som kan være 3. grad. Ved en slik forbrenning som på dette bildet er det viktig at en konfererer med brannskadeavdelingen. Mye av fingeren inklusive leddområdene er affisert noe som kan resultere i alvorlige kontrakturer noen uker/måneder senere om det ikke behandles korrekt.

Bilde video brannskade.PNG

Figur 5 Trykk på bilde over for å komme til en video fra norsk helse informatikk om gradering av brannskader.

 • White Instagram Icon

Kontakt

Besøksadresse

© Copyright 2016 WOUNDS AS 

Email: post@wounds.no

Postadresse: Postboks 1233, 5406 Stord

Heiane 31

5412 Stord