top of page

Rene versus sterile prosedyrer 

Når en steller kroniske sår trenger en ikke jobbe sterilt fordi sårene ikke er sterile. De fleste kroniske sår er kontaminerte med diverse bakterier. Det er vanlig å finne stafylokokker og enterokokker i kroniske sår.

 

En ønsker likevel ikke å påføre pasienten nye bakterier fra for eksempel egen hud. Derfor er det obligatorisk at en alltid bruker vanlige engangshansker (ikke sterile) når en behandler sår. Hanskene fungerer også som en barriere slik at hendene til behandleren ikke blir kontaminert.  En skal også bruke munnbind ved alle sårskift - både ved ren og steril prosedyre. 

 

De fleste bandasjene selges som sterile produkter noe som egentlig ikke er nødvendig for kroniske sår. Det finnes imidlertid også ikke sterile bandasjer på markedet som er rimeligere.

Situasjoner hvor en imidlertid må jobbe sterilt i forbindelse med sårbehandling er ved enkelte kirurgiske prosedyrer hvor en lukker sår med suturer eller utfører hudtransplantasjoner. Dette gjøres som regel først og fremst på en spesialist poliklinikk.

 

Utstyr som trengs for en ren prosedyre

Legg merke til at det kan være behov for noen sterile instrumenter også når man utfører en ren prosedyre. Instrumenter som curetten for debridement, eller saksen som vi klipper bandasjen med, bør være sterilisert. De fleste bandasjene en bruker er sterilt innpakket. Riktignok finnes mange av de vanlige bandasjevariantene også som usterile. Dette er tilstrekkelig for de fleste kroniske sår. Mange synes imidlertid at det er logistisk utfordrende å ha et lager av både usterile og sterile bandasjer av samme type og de fleste velger derfor å ha kun sterile bandasjer på lager. Det er imidlertid en ganske tydelig prisforskjell mellom sterile og usterile bandasjer så en bør vurdere å ha en type usteril bandasje på lager likevel.

Følgende utstyr trengs til et rent sårskift:

 • Kladd til å legge under pasienten/såret

 • Forkle for å beskytte arbeidsklærne til behandleren

 • Vaskesett (trenger strengt tatt ikke være sterilt men de fleste sett selges som sterilisert)

 • Skyllemiddel (trenger ikke være sterilt med mindre en skyller diabetiske fotsår eller sår i kontakt med  ben/sene)

 • Usterile hansker

 • Munnbind

 • Steril saks dersom en vil klippe en steril bandasje

 • Steril ringcurette dersom en reviderer såret

 • Evtl ekstra tupfere dersom en vil tørke (trenger ikke være sterile)

Utstyr som trengs til en steril prosedyre

Ved skift på postoperative sår < 72 timer bør en bruke steril prosedyre. Ved postoperative sår hvor det er implantert et fremmedlegeme (for eksempel en protese eller en stent) mener vi at det bør brukes steril prosedyre så lenge såret har noe sekresjon. Vår anbefaling er strengere enn internasjonale retningslinjer.  Vi anbefaler en strengere holdning fordi det er en tydelig økning i postoperative sårinfeksjoner også i Norge og sterilt sårskift kan være et av tiltakene for å snu denne negative trenden. På slutten av dette kapittelet har vi laget en video om hvordan et steril sårskift skal utføres.

Følgende er listen av utstyr som trengs for et sterilt sårskift:

Sterile hansker

Rene hansker

Munnbind

Sterilt skiftesett

Steril bandasje

Sterile kompresser

Eventuelt natriumklorid til vasking, KUN om nødvendig

Desinfeksjonssprit

Stellefrakk (engangsstellefrakk)

 

 

Prosedyre:

 

 1. Alle leger må ta av legefrakk før oppstart av prosedyren!

 2. Desinfiser hender

 3. Ta på munnbind

 4. Ta på stellefrakk

 5. Pakk ut utstyr (skiftesett, bandasje og eventuelt skyllemiddel)

 6. Pakk ut og legg klar sterile hansker

 7. Desinfiser hender

 8. Ta på rene hansker

 9. Ta av bandasjen til pasienten og kast denne

 10. Ta av rene hansker (som nå er urene)

 11. Desinfiser hender

 12. Ta på sterile hansker

 13. Vask såret kun om nødvendig

 14. Ta på steril bandasje

 15. Ta av sterile hansker

 16. Desinfiser hender

 17. Dokumenter sårskift på signeringsark på trallen (dersom dere har dette)

 18. Dokumenter i journalen til pasienten

bottom of page