Annonse

Cutimed_sorbion_banner_300x250px_mar21.j

Superabsorberende bandasjer

Noen ganger siver det så mye fra et sår/flere sår at vanlige bandasjer ikke klarer å håndtere væskemengden. Dette ser en oftest ved store leggsår hvor det kanskje også er uttalt dermatitt. For å få sekresjonen under kontroll er det alltid viktig med god kompresjonsbehandling. Spesielt i starten må en belage seg på å måtte skifte bandasjen ofte, noen ganger flere ganger daglig. Det kan virke tungvint men allerede etter noen dager ser en at en har klart å snu situasjonen og at sekresjonen avtar (se også kapitelet om venøse sår).

Også noen trykksår (spesielt dype sår over sacrum og seteregionen) kan sive svært mye. Ved slike trykksår må en alltid mistenke at det kan ligge en osteomyelitt (beninfeksjon) under, og det anbefales at en utreder pasienten med en MR undersøkelse.

Ved sterkt sivende sår trenger man en bandasje som trekker væsken til seg og låser den i midten av bandasjen slik at den innerste delen av bandasjen er så tørr som mulig for å unngå fuktskade mot huden.  Moderne barnebleier har denne egenskapen og som en nødløsning kan en faktisk bruke en barnebleie på et sterkt væskende sår inntil en har bestilt en mer egnet bandasje (så sant en ikke trenger en steril bandasje). Vi sier ikke at en skal bruke bleier i sårbehandling, men i situasjoner hvor væskingen er ute av kontroll og en ikke har en god absorberende bandasje tilgjengelig der og da, kan det faktisk være en god nødløsning for et døgn eller to.

Figur 1  En god superabsorberende bandasje skal kunne trekke til seg mange ganger sin egenvekt og samtidig låse denne væsken i kjernen av bandasjen. Her er det brukt Xtrasorb som eksempel.

Gode superabsorberende bandasjer skal kunne absorbere og beholder mye væske, noen av bandasjene kan trekke opptil 40% av sin egenvekt i væske. Vær oppmerksom på at selv om en bandasje klarer å trekke svært mye væske er det ikke sikkert at den klarer å låse væsken i kjernen. Det vil si, hvor mye væske en bandasje klarer å trekke til seg er ikke den eneste faktoren som er avgjørende for om bandasjen er egnet eller ikke.

Av alle produktgruppene er det kanskje de superabsorberende bandasjene som har de mest merkbare produktforskjeller. Vår erfaring er at ingen av de superabsorberende bandasjene oppfører seg likt. Noen beholder væsken bedre enn andre men egner seg kanskje mindre bra under kompresjonsbehandling. Noen låser væsken inn i midten av bandasjen bedre enn andre. Noen har en fasong som gjør det lettere å forme bandasjen rundt en hæl eller en albue for eksempel. Vi kan bare anbefale at en tester forskjellige av disse superabsorberende bandasjene for å finne en personlig favoritt.

Spesielt ved leggsår hvor en trenger kompresjon er det viktig at bandasjen egner seg for bruk under en kompresjonsbandasje. Bandasjen må ikke være for tykk og den må kunne beholde væsken i midten selv om en kompresjonsbandasje trykker på den.

Figur 2   De fleste superabsorberende bandasjene består av 4 eller flere lag. Innerst mot huden er det et beskyttende lag. Etter dette kommer et lag som fungerer som en veke og drar væsken oppover (vertikal wicking layer). I midten av bandasjen ligger kjernen som låser væsken til seg. Ytterst er et beskyttende lag som tillater noe fordampning men som forhindrer at smuss og mikrober kan komme seg inn i bandasjen. Her er det brukt Tegaderm Superabsorbent som et eksempel.

Produktalternativer

Superabsorberende bandasjer

Sorbact.PNG
Sorbact superabsorbent

Sorbact er en superabsorberende bandasje som egner seg på sår med moderat til høy sekresjon. Bandasjen er antibakteriell og soppbindende. Denne bandasjen kan også brukes under kompresjon. ​ 

JBR08250_02_Cutimed Sorbion Sachet XL_in
Cutimed Sorbion

Superabsorberende bandasje til sterkt væskende sår. Kommer i ulike størrelser og utforminger, som for eksempel Cutimed Sorbion Multi Star til albue, innimellom tær, knehase.

Cutimed Sorbion XL til store leggsår, store trykksår, væskende sår over thorax og abdomen. Cutimed Sorbion Drainage for ha rundt dren, slanger, sonder etc.  

En meget allergivennlig bandasje uten klebere eller bindemiddel. Fungerer optimalt under kompresjon, ekspanderer flatt, ingen klumpdannelse og holder seg myk.

Mextra.PNG
Mextra™ Superabsorbent

Ligner i utseende på Mesorb® og lages av samme produsent, men er en mer avansert superabsorberende bandasje som klarer å absorbere mer og låser væsken bedre i midten av bandasjen. Den er også tynnere enn Mesorb og egner seg under kompresjonsbehandling. 

PolyMem.PNG
PolyMem® Max / PolyMem® Max Silver

Ikke heftende bandasje med høy absorpsjonsevne. Inneholder også glyserin og surfactant som bidrar til rensing av såret. Egner seg under kompresjonsbehandling. 

tegaderm foam.jpg
Tegaderm™ Foam

Superabsorberende skumbandasje som finnes med og uten limekant. Varianten med limekant finnes i flere fasonger som gjør den lettere å applisere på vanskelige steder. Finnes også som rull. Egner seg under kompresjonsbehandling. 

Mesorb.PNG
Mesorb®

En enkel superabsorberende bandasje som klarer å absorbere relativt mye men som ikke er like bra på å holde fuktigheten borte fra huden som de mer moderne variantene av superabsorberende bandasjer. Den er likevel nyttig ved sivende sår hvor vi uansett må bytte flere ganger daglig og hvor det ikke ville vært kostnadseffektivt å bruke en dyrere variant. Mesorb er ikke ideell for behandling under kompresjonsbandasjer. 

Tegaderm.PNG
Tegaderm™ Superabsorber

Relativt tynn superabsorberende bandasje. Egner seg også under kompresjonsbehandling. 

Curea P1.PNG
curea® P1

Superabsorberende bandasje som anbefales til bruk primært i den første fasen av sårtilheling (eksudasjonsfasen).

Egner seg under kompresjon. 

Curea P2.PNG
curea® P2

Superabsorberende bandasje som anbefales til bruk i granulasjonsfasen av et sår. Egner seg under kompresjon 

Curea P1 duo active.PNG
curea® P1 duo active

Superabsorberende bandasje med unike egenskaper. En velger side avhengig av hvilken virkning en ønsker. Om en legger den hvite siden mot såret gir den lukt reduksjon. Om en legger den grå (kull siden) mot såret har den en bedre antibakteriell effekt. 

Drymax.PNG
DryMax® EXTRA

Steril, relativt tynn superabsorberende bandasje som egner seg godt under kompresjonsbehandling. Finnes i mange størrelser helt opp til 37x56cm! 

Xtrasorb.PNG
XTRASORB®

Ligner i utseende og egenskaper på Mextra® og Tegaderm™ Superabsorber.  Finnes også som XTRASORB® HCS (klebende kanter) og XTRASORB® Foam. 

Eclypse.PNG
Eclypse® Super Absorber Dressings

En unik superabsorberende bandasje som kommer i praktiske fasonger for store problematiske sårområder. Eclypse® Boot er for eksempel godt formet for å dekke store deler av leggen og egner seg meget godt ved store væskende legg sår. Eclypse® Contour er en variant med irregulær fasong som passer til andre problematiske områder, for eksempel under armhulen. Produsenten har også standard fasonger til for eksempel sacrum.

 

Eclypse® egner seg utmerket under kompresjonsbehandling.

Vliwasorb.PNG
Vliwasorb®

En myk og smidig superabsorberende bandasje som egner seg godt under kompresjonsbehandling

 

Kan absorbere 20x sin egen vekt

 

Finnes fra 10x10cm til 20x30 cm

Sorbion.PNG
sorbion® sachet/sorbion® sachet multistar

Superabsorberende bandasje som også egner seg bra under kompresjonsbehandling. Uten limkant

Finnes i størrelser på 7,5x7,5 cm til 45x25 cm (Cutimed Sorbion Sachet XL) . Den siste størrelsen egner seg også bra for store leggsår / Høyabsorberende bandasje som har en unik fasong som egner seg godt for hæler, albuer osv.

Essity_logo_colour_CMYK.jpg