top of page

Annonse

Cutimed_sorbion_banner_300x250px_mar21.j

Superabsorberende bandasjer

Noen ganger siver det så mye fra et sår/flere sår at vanlige bandasjer ikke klarer å håndtere væskemengden. Dette ser en oftest ved store leggsår hvor det kanskje også er uttalt dermatitt. For å få sekresjonen under kontroll er det alltid viktig med god kompresjonsbehandling. Spesielt i starten må en belage seg på å måtte skifte bandasjen ofte, noen ganger flere ganger daglig. Det kan virke tungvint men allerede etter noen dager ser en at en har klart å snu situasjonen og at sekresjonen avtar (se også kapitelet om venøse sår).

Også noen trykksår (spesielt dype sår over sacrum og seteregionen) kan sive svært mye. Ved slike trykksår må en alltid mistenke at det kan ligge en osteomyelitt (beninfeksjon) under, og det anbefales at en utreder pasienten med en MR undersøkelse.

Ved sterkt sivende sår trenger man en bandasje som trekker væsken til seg og låser den i midten av bandasjen slik at den innerste delen av bandasjen er så tørr som mulig for å unngå fuktskade mot huden.  Moderne barnebleier har denne egenskapen og som en nødløsning kan en faktisk bruke en barnebleie på et sterkt væskende sår inntil en har bestilt en mer egnet bandasje (så sant en ikke trenger en steril bandasje). Vi sier ikke at en skal bruke bleier i sårbehandling, men i situasjoner hvor væskingen er ute av kontroll og en ikke har en god absorberende bandasje tilgjengelig der og da, kan det faktisk være en god nødløsning for et døgn eller to.

Figur 1  En god superabsorberende bandasje skal kunne trekke til seg mange ganger sin egenvekt og samtidig låse denne væsken i kjernen av bandasjen. Her er det brukt Xtrasorb som eksempel.

Gode superabsorberende bandasjer skal kunne absorbere og beholder mye væske, noen av bandasjene kan trekke opptil 40% av sin egenvekt i væske. Vær oppmerksom på at selv om en bandasje klarer å trekke svært mye væske er det ikke sikkert at den klarer å låse væsken i kjernen. Det vil si, hvor mye væske en bandasje klarer å trekke til seg er ikke den eneste faktoren som er avgjørende for om bandasjen er egnet eller ikke.

Av alle produktgruppene er det kanskje de superabsorberende bandasjene som har de mest merkbare produktforskjeller. Vår erfaring er at ingen av de superabsorberende bandasjene oppfører seg likt. Noen beholder væsken bedre enn andre men egner seg kanskje mindre bra under kompresjonsbehandling. Noen låser væsken inn i midten av bandasjen bedre enn andre. Noen har en fasong som gjør det lettere å forme bandasjen rundt en hæl eller en albue for eksempel. Vi kan bare anbefale at en tester forskjellige av disse superabsorberende bandasjene for å finne en personlig favoritt.

Spesielt ved leggsår hvor en trenger kompresjon er det viktig at bandasjen egner seg for bruk under en kompresjonsbandasje. Bandasjen må ikke være for tykk og den må kunne beholde væsken i midten selv om en kompresjonsbandasje trykker på den.

Figur 2   De fleste superabsorberende bandasjene består av 4 eller flere lag. Innerst mot huden er det et beskyttende lag. Etter dette kommer et lag som fungerer som en veke og drar væsken oppover (vertikal wicking layer). I midten av bandasjen ligger kjernen som låser væsken til seg. Ytterst er et beskyttende lag som tillater noe fordampning men som forhindrer at smuss og mikrober kan komme seg inn i bandasjen. Her er det brukt Tegaderm Superabsorbent som et eksempel.

Produktalternativer

Superabsorberende bandasjer

sorbact supera.PNG
Sorbact superabsorbent

Trykk på bilde for å komme til nettside med informasjon
Bilde Sorbion.PNG
Cutimed® Sorbion® Sachet S

Trykk på bilde for å komme til nettside med informasjon
Bilde Sorbion multi.PNG
Cutimed® Sorbion® Sachet Multi Star

Trykk på bilde for å komme til nettside med informasjon
Mextra.PNG
Mextra™ Superabsorbent

Trykk på bilde for å komme til nettside med informasjon
PolyMem.PNG
PolyMem® Max / PolyMem® Max Silver

Trykk på bilde for å komme til nettside med informasjon
tegaderm foam.jpg
Tegaderm™ Foam

Trykk på bilde for å komme til nettside med informasjon
Mesorb.PNG
Mesorb®

Trykk på bilde for å komme til nettside med informasjon
Tegaderm.PNG
Tegaderm™ Superabsorber

Trykk på bilde for å komme til nettside med informasjon
Curea P1.PNG
curea® P1

Trykk på bilde for å komme til nettside med informasjon
Curea P2.PNG
curea® P2

Trykk på bilde for å komme til nettside med informasjon
Curea P1 duo active.PNG
curea® P1 duo active

Trykk på bilde for å komme til nettside med informasjon
Drymax.PNG
DryMax® EXTRA
Xtrasorb.PNG
XTRASORB®
Eclypse.PNG
Eclypse® Super Absorber Dressings
Vliwasorb.JPG
Vliwasorb® Pro 

Trykk på bilde for å lese produktblad
Essity_logo_colour_CMYK.jpg
bottom of page