top of page

Produkter til sår med økt bakteriell belastning

I situasjoner hvor en mistenker en økt forekomst av bakterier i såret eller sågar manifest infeksjon velger en oftest en bandasje som har antibakteriell effekt. Legg merke til at dette ikke er det samme som antibiotika!  Det er kontraindisert å bruke antibiotika i kroniske sår på grunn av høy fare for resistensutvikling.

Følgende grupper med antibakteriell virkning brukes i sårbandasjer

Polyhexanid (også kjent under navn Polyhexamethylen Biguanid -PHMB, eller Polyaminopropyl Biguanid - PAPB)

Octenilin

Super oksidert vann

Jodprodukter

Sølvprodukter

Honningprodukter

Eddikprodukter og andre produkter med lav pH

Dialkylcarbamoyl Chloride

Bismut tribromophenat

Natrium Fusidat (Fucidin)

Skyllemidler med antibakteriell virkning

granudacyn-web.jpg
Granudacyn®
optima.PNG
Optima Hudvask
prontosan.PNG
Prontosan®
octenilin.PNG
Octenilin®
puracyn.PNG
Puracyn®
primocyn.PNG
Primocyn®
cosmocil.PNG
Cosmocyl CQ

Antimikrobielle bandasjer uten sølv

Bilde Sorbact.PNG
Sorbact® Produkter
kerlix.PNG
KERLIX® AMD
thumbnail_Nytt Suprasorb_X_PHMB_LEFT (1).jpg
Suprasorb® X +PHMB

Trykk på bilde for å lese produktblad
celludress.PNG
CelluDress® PHMB
telfa.PNG
TELFA®
xeroform.PNG
XEROFORM®

Antimikrobielle bandasjer med sølv

Sølvbandasjer er en ikke enhetlig gruppe. Det kan være skumbandasjer, hydrofiber bandasjer, alginater, gel eller paster som frigir sølv i såret.

Det finnes også forskjellige sølvforbindelser som brukes i disse produktene. De mest vanlige er sølv-sulfadiazin, sølvnitrat og mer moderne varianter som avgir frie sølv ioner. Sølvnitrat er mindre brukt i dag.

Sølv har en antibakteriell effekt mot mange typer bakterier og brukes som regel i sår hvor det er tegn til økt bakteriell belastning. På generelt grunnlag anbefaler en i dag at en ikke skal bruke et sølv preparat lenger enn 3-4 uker. Det diskuteres om noen bakterier eventuelt kan utvikle resistens mot sølv ved langtids eksponering.

Enkelte sølvbandasjer må fuktes før bruk. Produsentene anbefaler at de fuktes med vanlig springvann eller sterilt vann og ikke saltholdig vann. Salt vil kunne binde seg til sølv ionene og redusere dets virkning. En kan argumentere med at det også finnes salter i sårvæsken som siver ut og disse vil vel også binde seg til sølv ionene? Uansett, om produsenten anbefaler bruk av vanlig vann er det lurt å følge anbefalingene.

 

Klikk på bildet nedenfor for å komme til konsensus anbefalinger for bruk av sølvprodukter utgitt av Wounds international (bare på engelsk)

Paste/gel med sølv

askina calgitrol pastew.PNG
Askina Calgitrol® Paste
flamazine.PNG
Flamazine

Sårkontaktlag med sølv

physiotulle ag.PNG
Physiotulle® Ag ​
acticoat flex 3.PNG
ACTICOAT® FLEX 3
acticoat flex 7.PNG
ACTICOAT® FLEX 7
acticoat.PNG
ACTICOAT®
acticoat 7.PNG
ACTICOAT® 7
atraumann ag.PNG
Atrauman® Ag
kerracontact ag.PNG
KerraContact® Ag

Hydrofiberbandasjer/alginater med sølv

aquacel ag.PNG
Aquacel® Ag

Trykk på bilde for å komme til nettside med informasjon
aquacel ag extra.PNG
Aquacel® Ag Extra

Trykk på bilde for å komme til nettside med informasjon
aquacel ag x extea.PNG
Aquacel® Ag + Extra

Trykk på bilde for å komme til nettside med informasjon
aquacel ag burn.PNG
Aquacel® Ag Burn

Trykk på bilde for å komme til nettside med informasjon
thumbnail_142504_Suprasorb_Liquacel_AG_LEFT.jpg
Suprasorb® Liquacel Ag

Trykk på bilde for å komme til nettside med informasjon
thumbnail_33927_Suprasorb_A+Ag_Pro_LEFT.jpg
Suprasorb® A+ Ag

Trykk på bilde for å komme til nettside med informasjon
durafiber ag.PNG
Durafiber® Ag

Skumbandasjer med sølv

biatain ag.PNG
Biatain® Ag
algisite ag.PNG
Algisite® Ag
melgisorb ag.PNG
Melgisorb® Ag
sorbsan silver.PNG
Sorbsan®  Silver
sorbalgon ag.PNG
Sorbalgon®  Ag
tegaderm alginate ag.PNG
Tegaderm® Alginate Ag
algicell ag.PNG
Algicell®  Ag
urgosorb silver.PNG
Urgosorb® Silver ​
polymem wic silver.PNG
Polymem® WIC Silver

Trykk på bilde for å komme til nettside med informasjon
polymem silver.PNG
Polymem® Silver

Trykk på bilde for å komme til nettside med informasjon
polymem max silver.PNG
Polymem® MAX Silver

Trykk på bilde for å komme til nettside med informasjon
aquacel ag foam.PNG
Aquacel® Ag Foam

Trykk på bilde for å komme til nettside med informasjon
Allevyn ag.PNG
Allevyn® Ag
biatain ag.PNG
Biatain® Ag
19320181827Molnlycke-Mepilex-Ag-Antimicrobial-Foam-Dressing---Value-Pack-L.png
Mepilex® Ag

Kullbandasjer med sølv

vliwaktiv ag.PNG
Vliwaktiv® Ag

Trykk på bilde for å komme til nettside med informasjon
actisorb silver.PNG
ACTISORB® SILVER 220

Jodprodukter

Jod er et stoff som er viktig for flere metabolske prosesser i vår kropp, for eksempel trenger man jod for produksjon av skjoldbruskkjertel hormon. Ved jodmangel får en hypotyreodisme (lavt stoffskifte).

 

Jod forekommer naturlig i sjøvann, fisk, skjell, tang og alger, men også i grønnsaker som er dyrket i jod rik jord.

 

Jod er et av våre mest potente antibakterielle midler og har vært brukt som antiseptisk middel i snart to hundre år. Det er ikke kjent hvordan det dreper bakterier men en ser at jod penetrerer raskt gjennom bakterienes cellevegg. Hittil har en ikke kunne påvise sikker resistens utvikling av bakterier mot jod til tross for dens utstrakte bruk.

Når det gjelder effekt av jod på biofilm så finnes det noe vitenskapelig dokumentasjon på at jod klarer å penetrere biofilmen og på den måten dreper iallfall en del av bakteriene i en biofilm. Det er for tidlig å kunne si noe mer konklusivt på nåværende tidspunkt og vi må avvente resultatene av videre forskning.

Indikasjoner for bruk av jod-holdige produkter i sår er der hvor en mistenker en økt bakterielle belastning eller infeksjon av såret. Indikasjonene ligner altså de for sølvholdige sårprodukter og honningprodukter. Jod er imidlertid enda mer effektivt i sin antibakterielle virkning og vil kunne erstatte antibiotika i noen situasjoner.

Elementær jod hadde imidlertid ulempen at det kunne føre til hudirritasjon, ubehag (svie) ved påførsel og fare for varig misfarging. Dessuten var elementær jod toksisk for sårvev ved lengre behandling. Jod gikk så av moten inntil for cirka 15 år siden hvor en utviklet «snillere» varianter av jod til bruk i sårbehandling. Jod har nå en renessanse som antiseptisk middel og brukes i økende grad i sårbehandling men også som forebyggende middel ved kirurgiske prosedyrer.

Moderne jodprodukter finnes i hovedsak i to varianter:

 

  • Povidon-jod: en kombinasjon av polyvinylpyrrolidone (også kjent som povidon) og elementær jod.  Povidon jod ble egentlig allerede utviklet på 60 tallet og det er i dag den mest brukte jodformen i sårprodukter.

  • Cadexomer-jod: en kombinasjon av jod og et polysakkarid (sukkerform)

 

Det har vært noe diskusjon angående sikkerhet ved bruk av jodprodukter hos pasienter med skjoldbruskkjertelsykdom. Ved langvarig bruk eller ved bruk i store sår kan jodprodukter muligens gi en mild form for hypertyreose. Men ved mindre sår bør denne faren være minimal. Om pasienten har nedsatt nyrefunksjon bør en også være forsiktig ved langvarig bruk eller ved bruk i store sårflater.  Men det er på ingen måte slik at det er absolutt kontraindisert til  bruk i et mindre sår hos en pasient med moderat nedsatt nyrefunksjon. En bør likevel tenke om en virkelig må bruke et jodholdig produkt eller om kanskje et annet antibakterielt produkt kan være like effektivt.

Figur 1 Om pasienten med dette såret for eksempel har en Kreatinin rundt 130 og GFR 40 ville man ikke være særlig betenkt med å bruke jodholdige sårprodukter siden sårflaten er relativt liten. Men ved større sårflater eller enda dårlige nyrefunksjon bør en være tilbakeholden med jod produkter.

Produktalternativer

inadine.PNG
Inadine®
braunovidon netting.PNG
​Braunovidon® Salvegaze
braunovidon gel.PNG
​​Braunovidon ® Gel
iso-betadine.PNG
​Iso-Betadine®
iso-betadine gel.PNG
Betadine® Gel
iodoflex.PNG
​Iodoflex®
iodosorb.PNG
​Iodosorb® Iodosorb®Pulver
povitulle.PNG
Povitulle®

Figur 2 En god oversiktsartikkel over jodprodukter er laget av wounds international. Klikk på bildet ovenfor for å åpne en pdf- versjon av artikkelen ( kun på engelsk)

Honningprodukter

Honning har vært brukt til sårbehandling i flere tusen år. Den høye konsentrasjonen av sukker i honningen er i hovedsak det som utgjør den antibakterielle effekten. 95-99% av honning er sukker (mest fruktose og glukose). Sukkeret binder til seg vann fra såret og mangel på «fritt» vann hemmer mikrobenes vekst. Når honning kommer i kontakt med sårvæsken blir hydrogen peroxid produsert via en enzymatisk reaksjon (oksidering av glukose). Hydrogen peroxid har også en antimikrobiell effekt.

Selv om honning smaker søtt har den egentlig en sur pH og avhengig av honningtype ligger pHen mellom 3,2 og 4,5. Den lave pHen bidrar til den antibakterielle effekten.

Honning fra visse planter ser ut til å ha en høyere antibakteriell effekt enn andre honningtyper. Honning som er laget av pollen fra Manuka trærne (Leptospermum scoparium) i New Zealand skal ha høyere konsentrasjoner av antibakterielle stoffer enn mange andre honning typer. Av den grunn har det vært mye fokus på manuka.

 

Det fuktige miljøet honning gir til såret og det høye sukkerinnholdet bidrar også til å løse opp nekrotisk vev.

 

Kan en ikke bare bruke honningen fra matbutikken eller fra birøkteren i lyngheiene på Vestlandet til sårbehandling? Verden over er det mange som bruker helt vanlig honning i sårbehandling og den har samme effekt som «medisinsk» honning. I mange land er det imidlertid strengt regulert hva en som medisinsk personell har lov å bruke i sårbehandling. Også honningprodukter må bli formelt godkjent før en kan bruke det i sårbehandling. Strengt sett skal sårbehandlere derfor kun bruke honningprodukter som er godkjent for sårbehandling.

 

Medisinsk honning er et sterilisert produkt. Vanlig honning som kan kjøpes til matlaging kan imidlertid inneholde en rekke mikroorganismer. Det høres kanskje paradoksalt ut, hvordan kan mikrobene overleve i honning når det høye sukkerinnholdet egentlig har en antimikrobiell effekt? Kontaminasjonen kan komme fra tarmfloraen fra biene eller deres larver, fra pollen men også sekundært fra behandling av honning etter høsting (støv, beholdere, kontakt med hud osv). De fleste bakterier kan ikke formere seg i honning men bakterier og andre mikroorganismer som kan kapsle seg inn i såkalte sporer kan overleve i honning. En rekke bakterier (bla. bacillus-, clostridum-, enterobacter-, e-coli og pseudomonas stammer) samt forskjellige gjær- og sopptyper klarer å overlever som sporer i honning. I Norge er det for eksempel en vanlig anbefaling at en ikke skal gi honning til barn under 1 år, det er fordi honning kan inneholder sporer av Clostridium botulinum. 

 

Fordi en ikke kan forutsi nøyaktig om honningen i butikken eller fra private birøktere kan inneholde sporer av potensielt patogene bakterier kan vi som helsearbeidere ikke anbefale bruk av vanlig honning i sårbehandling. Samtidig må en kunne si at faren for en farlig infeksjon forårsaket av vanlig honning ansees som svært liten. Om en pasient velger på eget initiativ å bruke vanlig honning i såret sitt så kan en akseptere det. En bør likevel anbefale pasienten å kjøpe medisinsk honning på apoteket.

Medisinsk honning i sårbehandling har gradvis fått mer oppmerksomhet også i Norge. Noe sårbehandlere sverger på bruk av honning i de fleste tilfeller, mens andre bruker det kun i utvalgte tilfeller.

Indikasjonen er først og fremst sår hvor en mistenker økt bakteriell belastning. Stort sett er indikasjonsområdet det samme som for bruk av et sølvprodukt og honning kan absolutt vurderes som et alternativ til sølv. Honning kan også hjelpe på sår som lukter noe.

Bruk av honningprodukter i sårbehandling har høy pasientakseptans og mange pasienter synes det er fint å kunne bruke et «naturprodukt».

Spesielt i de første dagene vil en se økt sekresjon fra sårene når en bruker honning. Dette skyldes det høye sukkerinnholdet som trekker væske ut av såret. For de som ikke har mye erfaring med bruk av honning i sår kan det virke negativt da en ofte ser en god del maserasjon i oppstartfasen. Men som regel roer det seg ila av en uke.

Fordi honning ikke absorberer noe særlig væske og fordi honningen faktisk øker sekresjonen vesentlig synes vi at den ikke egner seg til væskende sår som for eksempel venøse leggsår med mye sekresjon.

Honningproduktene kommer i mange varianter, i gelform, som salve, som kontaktlag på en netting og som alginat mettet med honning.

Produktalternativer

manukadress T.PNG
ManukaDress-T®
manukadress IG.PNG
Manukadress-IG®/Manukadress® -IG MAX
medihoney alpinate dressing rett.PNG
MEDIHONEY® Antibacterial Honey Apinate Dressing
medihoney tulle dressing.PNG
MEDIHONEY® Antibacterial Honey Tulle Dressing
medihoney HCS.PNG
MEDIHONEY® HCS
medihoney wound gel.PNG
MEDIHONEY® Antibacterial Wound Gel
medihoney tube.PNG
MEDIHONEY® Antibacterial Medical Honey
Medihoney gel sheet.PNG
MEDIHONEY® Antibacterial Honey Gel Sheet
actilite.PNG
Actilite®
Activon tulle.PNG
Activon® Tulle
Algivon.PNG
 Algivon®/Algivon® Plus
l-mesitran oinment.PNG
L- Mesitran® Ointment
l-mesitran soft.PNG
L- Mesitran® Ointment Soft
l-mesitran.PNG
L-Mesitran® Net
melladerm plus.PNG
Melladerm® PLUS
melladerm plus tulle.PNG
Melladerm® Plus Tulle
Melloxy.PNG
Melloxy®
Surgihoney.PNG
Surgihoney®
Partnermed logo.jpg
CONVATEC PRIMARY_LOGO_STACKED_WITH_STRAPLINE_RGB.jpg
Logo.PNG
bottom of page