Annonse

manukafill_banner_300x250_1.png

Produkter til sår med økt bakteriell belastning

I situasjoner hvor en mistenker en økt forekomst av bakterier i såret eller sågar manifest infeksjon velger en oftest en bandasje som har antibakteriell effekt. Legg merke til at dette ikke er det samme som antibiotika!  Det er kontraindisert å bruke antibiotika i kroniske sår på grunn av høy fare for resistensutvikling.

Følgende grupper med antibakteriell virkning brukes i sårbandasjer

Polyhexanid (også kjent under navn Polyhexamethylen Biguanid -PHMB, eller Polyaminopropyl Biguanid - PAPB)

Octenilin

Super oksidert vann

Jodprodukter

Sølvprodukter

Honningprodukter

Eddikprodukter og andre produkter med lav pH

Dialkylcarbamoyl Chloride

Bismut tribromophenat

Natrium Fusidat (Fucidin)

Skyllemidler med antibakteriell virkning

Prontosan®

Polyhexamethylen Biguanid

 

Finnes som skyllemiddel eller i geleform som primærbandasje

Cosmocyl CQ

Polyaminopryl Biguanid

Octenilin®

Relativt nytt skyllemiddel som har noe dokumentert virkning mot biofilm

 

Inneholder ethylhexyl glycerin som surfactant

Inneholder octenidin HCL som har antibakteriell virkning

Veriforte™ Med

Super oksidert vann

Puracyn®

Super oksidert vann

Primocyn®

Super oksidert vann

Optima Hudvask

Hudvask med lav pH (ph4).

Inneholder eddiksyre og andre organiske syrer

 

Antibakteriell effekt og luktdempenede virkning. Bør gjentas daglig for best effekt.

Please reload

Antimikrobielle bandasjer uten sølv

KERLIX® AMD

Kompresser tilsatt  0,5% polyhexamethylen biguanid - PHMB

KERLIX® AMD

Kompresser tilsatt  0,5% polyhexamethylen biguanid - PHMB

Suprasorb P® X

Inneholder PHMB

CelluDress® PHMB

Polyester/viskose fleece impregnert med PHMB

TELFA®

Absorberende pad impregnert med PHMB

Sorbact® Produkter

Inneholder det antimikrobielle stoffet dialkylcarbamoyl chloride (DACC). Bandasjene er hydrofobe og har den egenskapen at de binder bakterier til seg.

 

Bredt produktutvalg fra gel, netting, samt diverse absorberende bandasjer

XEROFORM®

Vaselin impregnert netting med 3% bismut tribromophenat

 

Gode lukthemmende egenskaper

Fucidin® Salvenetting

OBS! Anbefales ikke til behandling av kroniske sår da fucidin er et antibiotikum og en er bekymret for resistensutvikling

Please reload

Antimikrobielle bandasjer med sølv

Sølvbandasjer er en ikke enhetlig gruppe. Det kan være skumbandasjer, hydrofiber bandasjer, alginater, gel eller paster som frigir sølv i såret.

Det finnes også forskjellige sølvforbindelser som brukes i disse produktene. De mest vanlige er sølv-sulfadiazin, sølvnitrat og mer moderne varianter som avgir frie sølv ioner. Sølvnitrat er mindre brukt i dag.

Sølv har en antibakteriell effekt mot mange typer bakterier og brukes som regel i sår hvor det er tegn til økt bakteriell belastning. På generelt grunnlag anbefaler en i dag at en ikke skal bruke et sølv preparat lenger enn 3-4 uker. Det diskuteres om noen bakterier eventuelt kan utvikle resistens mot sølv ved langtids eksponering.

Enkelte sølvbandasjer må fuktes før bruk. Produsentene anbefaler at de fuktes med vanlig springvann eller sterilt vann og ikke saltholdig vann. Salt vil kunne binde seg til sølv ionene og redusere dets virkning. En kan argumentere med at det også finnes salter i sårvæsken som siver ut og disse vil vel også binde seg til sølv ionene? Uansett, om produsenten anbefaler bruk av vanlig vann er det lurt å følge anbefalingene.

 

Klikk på bildet nedenfor for å komme til konsensus anbefalinger for bruk av sølvprodukter utgitt av Wounds international (bare på engelsk)

Paste/gel med sølv

Askina Calgitrol® Paste

Finnes i små tuber og i 250 g beholder

Askina Calgitrol® Paste

Finnes nå også i 250g beholder

Flamazine®

Sølv-Sulfadiazin

 

Først og fremst brukt ved brannskader. Bruken av sølv-sulfadiazin i kroniske sår er omdiskutert og anbefales ikke lenger. Det finnes andre sølvpreparater som er bedre egnet til bruk i kroniske sår.

Please reload

Sårkontaktlag med sølv

Physiotulle® Ag ​

Polyesterlag med hydrokolloidfibre, vaselin gel og sulfadiazin sølv

ACTICOAT® FLEX 3

Rayon polyester med nanokrysttalisert sølv

Skiftefrekvens opptil 3 døgn

ACTICOAT® FLEX 7

Tillater en skiftefrekvens på opptil 7 døgn

ACTICOAT®

Skiftefrekvens på opptil 3 døgn

ACTICOAT® 7

Tillater en skiftefrekvens på opptil 7 døgn

Atrauman® Ag

Polyamid fiber med sølvholdig salve

KerraContact® Ag

 

Please reload

Fiberbandasjer med sølv

Aquacel® Ag

Hydrofiber bandasje med 1,2% ionisert sølv

Aquacel® Ag Extra

 

 

(har bedre styrke) nesten 40% bedre absorpsjonsevne enn Aquacel® Ag

Aquacel® Ag + Extra

Denne hydrofiber bandasjen inneholder både sølv og et stoff som bryter overflatespenningen, begge bidrar til den antibakterielle effekten. Har bedre styrke og absorberer 40% bedre enn Aquacel® Ag

Aquacel® Ag Burn

Spesialdesignet til bruk på brannskader, kan ligge i opptil 21 dager (eller inntil det er klinisk indisert).

Durafiber® Ag

Laget av celleulose fibre tilsatt sølv ioner

Please reload

Alginater med sølv

Biatain® Ag

Sølvholdig kalsium-alginat bandasje

Algisite® Ag

Sølvholdig kalsium-alginat bandasje

Melgisorb® Ag

Sølvholdig kalsium-alginat bandasje

Suprasorb® A+ Ag

Sølvholdig kalsium- alginat bandasje

Sorbsan®  Silver

 

Sølvholdig kalsium-alginat bandasje

Sorbalgon®  Ag

Sølvholdig kalsium-alginat bandasje

Tegaderm® Alginate Ag

Sølvholdig kalsium-alginat bandasje

Algicell®  Ag

Sølvholdig kalsium-alginat bandasje

Urosorb® Silver ​

Sølvholdig kalsium-alginat bandasje

Please reload

Skumbandasjer med sølv

Allevyn® Ag

Finnes med og uten limekant, i mange forskjellige fasonger og størrelser

Aquacel® Ag Foam

AQUACEL® Foam består av polyurethanskum og sårkontaktlag av Hydrofiber® teknologi med sølvioner. Bred antimikrobiell effekt.

Bandasjen fås med og uten kleber, og brukes som primærbandasje for lett til moderat væskende sår. Den er også kontruert for å jobbe sammen med AQUACEL® primær bandasjene. De like egenskapene i bandasjene gjør at absorbsjonen blir mer optimal enn ved bruk av andre sekundære skumbandasjer. 

Bandasjen finnes både med og uten sølv. 

Biatain® Ag

Finnes med og uten limekant

Mepilex® Ag

 

Polymem® WIC Silver

Polyuretanskum som brukes til dypere sår. Trenger en sekundærbandasje over.

Inneholder også surfactant og glyserin som bidrar til rensing av såret.

Polymem® Silver

Polyuretanskum til sår mindre enn 1 cm dyp. Inneholder også surfactant og glyserin som bidrar til rensing av såret.

Polymem® MAX Silver

Polyuretanskum som brukes til sår med mye sekresjon sår. Inneholder også surfactant og glyserin som bidrar til rensing av såret.

Please reload

Kullbandasjer med sølv

Vliwaktiv® Ag

Bandasje med aktivt kull og sølv. Kan ikke klippes

ACTISORB® SILVER 220

Bandasje med aktivt kull og sølv. Kan ikke klippes.

Please reload

Jodprodukter

Jod er et stoff som er viktig for flere metabolske prosesser i vår kropp, for eksempel trenger man jod for produksjon av skjoldbruskkjertel hormon. Ved jodmangel får en hypotyreodisme (lavt stoffskifte).

 

Jod forekommer naturlig i sjøvann, fisk, skjell, tang og alger, men også i grønnsaker som er dyrket i jod rik jord.

 

Jod er et av våre mest potente antibakterielle midler og har vært brukt som antiseptisk middel i snart to hundre år. Det er ikke kjent hvordan det dreper bakterier men en ser at jod penetrerer raskt gjennom bakterienes cellevegg. Hittil har en ikke kunne påvise sikker resistens utvikling av bakterier mot jod til tross for dens utstrakte bruk.

Når det gjelder effekt av jod på biofilm så finnes det noe vitenskapelig dokumentasjon på at jod klarer å penetrere biofilmen og på den måten dreper iallfall en del av bakteriene i en biofilm. Det er for tidlig å kunne si noe mer konklusivt på nåværende tidspunkt og vi må avvente resultatene av videre forskning.

Indikasjoner for bruk av jod-holdige produkter i sår er der hvor en mistenker en økt bakterielle belastning eller infeksjon av såret. Indikasjonene ligner altså de for sølvholdige sårprodukter og honningprodukter. Jod er imidlertid enda mer effektivt i sin antibakterielle virkning og vil kunne erstatte antibiotika i noen situasjoner.

Elementær jod hadde imidlertid ulempen at det kunne føre til hudirritasjon, ubehag (svie) ved påførsel og fare for varig misfarging. Dessuten var elementær jod toksisk for sårvev ved lengre behandling. Jod gikk så av moten inntil for cirka 15 år siden hvor en utviklet «snillere» varianter av jod til bruk i sårbehandling. Jod har nå en renessanse som antiseptisk middel og brukes i økende grad i sårbehandling men også som forebyggende middel ved kirurgiske prosedyrer.

Moderne jodprodukter finnes i hovedsak i to varianter:

 

  • Povidon-jod: en kombinasjon av polyvinylpyrrolidone (også kjent som povidon) og elementær jod.  Povidon jod ble egentlig allerede utviklet på 60 tallet og det er i dag den mest brukte jodformen i sårprodukter.

  • Cadexomer-jod: en kombinasjon av jod og et polysakkarid (sukkerform)

 

Det har vært noe diskusjon angående sikkerhet ved bruk av jodprodukter hos pasienter med skjoldbruskkjertelsykdom. Ved langvarig bruk eller ved bruk i store sår kan jodprodukter muligens gi en mild form for hypertyreose. Men ved mindre sår bør denne faren være minimal. Om pasienten har nedsatt nyrefunksjon bør en også være forsiktig ved langvarig bruk eller ved bruk i store sårflater.  Men det er på ingen måte slik at det er absolutt kontraindisert til  bruk i et mindre sår hos en pasient med moderat nedsatt nyrefunksjon. En bør likevel tenke om en virkelig må bruke et jodholdig produkt eller om kanskje et annet antibakterielt produkt kan være like effektivt.

Figur 1 Om pasienten med dette såret for eksempel har en Kreatinin rundt 130 og GFR 40 ville man ikke være særlig betenkt med å bruke jodholdige sårprodukter siden sårflaten er relativt liten. Men ved større sårflater eller enda dårlige nyrefunksjon bør en være tilbakeholden med jod produkter.

Produktalternativer

Inadine®

Ikke heftende bandasje impregnert med 10% povidon-jod. Farge indikator viser når bandasjeskift er nødvendig

​Braunovidon® Salvegaze

 

Sårkontaktlag, netting impregnert med 10% povidon-jod

​Iso-Betadine®

 

Kompress impregenert med 10% povidon-jod

​Iodoflex®

 

Netting med cadexomer-jod

Povitulle®

 

Ikke heftende netting impregnert med 10% povidon-jod.

​Iodosorb® Iodosorb®Pulver

 

Cadexomer-jod paste

Cadexomer-jod pulver som kan strøs i sår. Pulveret går etter hvert i oppløsning og skylles ut ved sårskift.

​Braunol® Gel

10% povidon-jod gel

​Betadine® Gel

 

10% povidon-jod gel

Please reload

Figur 2 En god oversiktsartikkel over jodprodukter er laget av wounds international. Klikk på bildet ovenfor for å åpne en pdf- versjon av artikkelen ( kun på engelsk)

Honningprodukter

Honning har vært brukt til sårbehandling i flere tusen år. Den høye konsentrasjonen av sukker i honningen er i hovedsak det som utgjør den antibakterielle effekten. 95-99% av honning er sukker (mest fruktose og glukose). Sukkeret binder til seg vann fra såret og mangel på «fritt» vann hemmer mikrobenes vekst. Når honning kommer i kontakt med sårvæsken blir hydrogen peroxid produsert via en enzymatisk reaksjon (oksidering av glukose). Hydrogen peroxid har også en antimikrobiell effekt.

Selv om honning smaker søtt har den egentlig en sur pH og avhengig av honningtype ligger pHen mellom 3,2 og 4,5. Den lave pHen bidrar til den antibakterielle effekten.

Honning fra visse planter ser ut til å ha en høyere antibakteriell effekt enn andre honningtyper. Honning som er laget av pollen fra Manuka trærne (Leptospermum scoparium) i New Zealand skal ha høyere konsentrasjoner av antibakterielle stoffer enn mange andre honning typer. Av den grunn har det vært mye fokus på manuka.

 

Det fuktige miljøet honning gir til såret og det høye sukkerinnholdet bidrar også til å løse opp nekrotisk vev.

 

Kan en ikke bare bruke honningen fra matbutikken eller fra birøkteren i lyngheiene på Vestlandet til sårbehandling? Verden over er det mange som bruker helt vanlig honning i sårbehandling og den har samme effekt som «medisinsk» honning. I mange land er det imidlertid strengt regulert hva en som medisinsk personell har lov å bruke i sårbehandling. Også honningprodukter må bli formelt godkjent før en kan bruke det i sårbehandling. Strengt sett skal sårbehandlere derfor kun bruke honningprodukter som er godkjent for sårbehandling.

 

Medisinsk honning er et sterilisert produkt. Vanlig honning som kan kjøpes til matlaging kan imidlertid inneholde en rekke mikroorganismer. Det høres kanskje paradoksalt ut, hvordan kan mikrobene overleve i honning når det høye sukkerinnholdet egentlig har en antimikrobiell effekt? Kontaminasjonen kan komme fra tarmfloraen fra biene eller deres larver, fra pollen men også sekundært fra behandling av honning etter høsting (støv, beholdere, kontakt med hud osv). De fleste bakterier kan ikke formere seg i honning men bakterier og andre mikroorganismer som kan kapsle seg inn i såkalte sporer kan overleve i honning. En rekke bakterier (bla. bacillus-, clostridum-, enterobacter-, e-coli og pseudomonas stammer) samt forskjellige gjær- og sopptyper klarer å overlever som sporer i honning. I Norge er det for eksempel en vanlig anbefaling at en ikke skal gi honning til barn under 1 år, det er fordi honning kan inneholder sporer av Clostridium botulinum. 

 

Fordi en ikke kan forutsi nøyaktig om honningen i butikken eller fra private birøktere kan inneholde sporer av potensielt patogene bakterier kan vi som helsearbeidere ikke anbefale bruk av vanlig honning i sårbehandling. Samtidig må en kunne si at faren for en farlig infeksjon forårsaket av vanlig honning ansees som svært liten. Om en pasient velger på eget initiativ å bruke vanlig honning i såret sitt så kan en akseptere det. En bør likevel anbefale pasienten å kjøpe medisinsk honning på apoteket.

Medisinsk honning i sårbehandling har gradvis fått mer oppmerksomhet også i Norge. Noe sårbehandlere sverger på bruk av honning i de fleste tilfeller, mens andre bruker det kun i utvalgte tilfeller.

Indikasjonen er først og fremst sår hvor en mistenker økt bakteriell belastning. Stort sett er indikasjonsområdet det samme som for bruk av et sølvprodukt og honning kan absolutt vurderes som et alternativ til sølv. Honning kan også hjelpe på sår som lukter noe.

Bruk av honningprodukter i sårbehandling har høy pasientakseptans og mange pasienter synes det er fint å kunne bruke et «naturprodukt».

Spesielt i de første dagene vil en se økt sekresjon fra sårene når en bruker honning. Dette skyldes det høye sukkerinnholdet som trekker væske ut av såret. For de som ikke har mye erfaring med bruk av honning i sår kan det virke negativt da en ofte ser en god del maserasjon i oppstartfasen. Men som regel roer det seg ila av en uke.

Fordi honning ikke absorberer noe særlig væske og fordi honningen faktisk øker sekresjonen vesentlig synes vi at den ikke egner seg til væskende sår som for eksempel venøse leggsår med mye sekresjon.

Honningproduktene kommer i mange varianter, i gelform, som salve, som kontaktlag på en netting og som alginat mettet med honning.

Produktalternativer

Medihoney® Antibacterial Honey Tulle Dressing

Sårkontaktlag (netting) impregnert med Manuka honning

Actilite®

 

Sårkontaktlag av viskose impregnert med 99% Manuka honning og 1% Manuka olje

Melladerm® Plus Tulle

 

Sårkontaktlag av polyester netting impregnert med honning

L-Mesitran® Net

 

Sårkontaktlag som er i mesh form, består av hydrogel med 20% Manuka honning

Medihoney® Antibacterial Honey Gel Sheet

Sårkontaktlag med alginat og honning

Activon® Tulle

Sårkontaktlag av viskose impregnert med 100% Manuka honning (litt tykkere enn Actilite)

Manukadress-IG / Manukadress® -IG MAX

Sårkontaktlag impregnert med 100% Manuka honning / Inneholder dobbelt så mye honning.

Medihoney® Antibacterial Medical Honey

100% Manuka honning

Medihoney® Antibacterial Wound Gel

Inneholder Manuka honning blandet med voks og oljer for en bedre viskositet.

Activon®

100% medisinsk Manuka honning

L- Mesitran® Ointment

48% Manuka honning, lanolin, solsikkeolje, tran med mer.

L- Mesitran® Ointment Soft

40% Manuka honning, lanolin med mer.

ManukaDress-T®

100% Manuka Honning

Melladerm® Plus

Honning hydrogel

Medihoney® Antibacterial Honey Apinate Dressing

Kalsium-alginat bandasje impregnert med Manuka honning

Algivon®/Algivon® Plus

Alginat bandasje impregnert med 100% Manuka honning /Forsterket alginat slik at den lar seg lettere fjerne enn vanlig Algivon

Medihoney® HCS

Hydrogel blandet med 63% honning, inneholder en polymer med god absorpsjon. 

 

Trenger ikke en sekundærbandasje. Finnes med og uten limekant.