top of page

Spesialbandasjer

Av og til trenger vi en bandasje med helt spesielle egenskaper for å få et ønsket resultat i et sår. Når det er sjenerende lukt fra et sår kan for eksempel en kullbandasje hjelpe. Om man har et sår som ikke viser tegn til tilheling kan man prøve å aktivere såret med en metalloproteinasehemmer eller et kollagen produkt. 

Det kommer stadig nye bandasjer som inneholder aktive stoffer som faller under kategorien                          "spesialbandasjer". Mange av disse produktene har ikke mye dokumentasjon hver for seg og de er nisjeprodukter.

Bandasjene i denne kategorien forbeholdes spesielle situasjoner og skal ikke brukes som standard bandasjer.

Kullbandasjer

Kullbandasjer benyttes først og fremst for å nøytralisere dårlig lukt fra sårene. Når et sår lukter skyldes det som regel økt mengde dødt vev og økt forekomst av bakterier i det nekrotiske vev. Debridement av såret med hensikt om å fjerne mest mulig av det døde vevet vil ofte hjelpe med å dempe lukten.

 

I situasjoner hvor en ikke klarer å få tilstrekkelig kontroll over lukt ved rensing av såret alene kan en kullbandasje være nyttig.

Kullet i seg selv gjør ikke noe spesielt i såret, den bare binder de stoffene som genererer dårlig lukt

curea duo active.PNG
Curea® P1 Duo Active
Carboflex.PNG
Carboflex®
Askina carbosorb.PNG
Askina Carbosorb®
Carbonet.PNG
Carbonet®
Vliwaktiv.PNG
Vliwaktiv®
Vliwaktiv ag.PNG
Vliwaktiv® Ag
actisorb silver.PNG
Actisorb® Silver 220

Metallproteinasehemmere

Ved mange kroniske sår har man kunne påvist at noen naturlige enzymer finnes i såpass høye konsentrasjoner at de virker mot sin hensikt og faktisk hemmer sårheling.  Dette gjelder særlig proteasegruppen MMP (matrix metalloproteinaser). Ved å tilføre såret stoffer som kan dempe disse metalloproteinasene forventer man at sårtilheling kan initieres. Dette er spesialprodukter og bruken av disse forbeholdes først og fremst spesialistavdelinger. Foreløpig finnes det ikke noe konsensus om hvilken sår og når man skal bruke metalloproteinasehemmere. Stort sett bruker man metalloproteinasehemmere i sår som ikke vil gro som forventet selv om de andre forholdene ( debridement, adekvat sirkulasjon, kompresjonsbehandling, avlastning) foreligger.

Klikk på bildet nedenfor for å komme til en oversiktsartikkel laget av wounds international om rollen av metalloproteinaser i sår.

promogran.PNG
Promogran®
promogran prisma.PNG
Promogran® Prisma
cadesorb.PNG
Cadesorb®
tegaderm matrix.PNG
Tegaderm® Matrix
dermax.PNG
Dermax®
urgocell.PNG
Urgocell® Start

Hyaluronsyreprodukter

Det er for tiden mye fokus på denne produktgruppen innen sårbehandling og i fremtiden kommer vi til å høre stadig mer om sårprodukter som inneholder hyaluronsyre eller dens derivater.

 

Hyaluronsyre er et stoff som finnes i de fleste typer bindevev i kroppen. Det finnes også i leddvæske og i væsken i øyet.

 

Når det gjelder sårheling mener man at hyaluronsyre kan sende signaler til celler i såret som stimulerer til tilheling men alle virkningsprosessene er ikke nøyaktig kjent enda. Spesielt i den siste fasen av sårhelingen, epiteliaseringsfasen (når huden vokser over såret) ser det ut som at hyaluronsyre påskynder tilhelingen.

 

Det ser ut til at hyaluronsyre bandasjer/ gel produkter kan gi penere arr i sluttfasen av tilheling.

 

Hyaluronsyre produkter til sårheling finnes som gel eller tørre bandasjer som forvandler seg i gel ved kontakt med sårvæske.

Hyalufill.PNG
Hyalufill®- R / Hyalufill® -F
hyalogran.PNG
Hyalogran®
Hyalosafe.PNG
Hyalosafe®
Hyalo 4 skin.PNG
Hyalo 4 Skin

Extracellulær matrix proteiner

Hyaluronsyre nevnt i forrige avsnitt er en av stoffene som er viktig for nettverket mellom cellene ( den såkalte ekstracellulære matrix). Imidlertid finnes det selvsagt mange andre stoffer som også spiller en viktig rolle her og etter hvert som prosessene som foregår i helingsfasen av sår blir bedre kjent vil vi nok se nye produkter som utvikles. Noen typer proteiner- såkalte amelogenin proteiner – kan tilføres såret og fungere som en slags stillas som cellene kan feste seg til under tilheling. Klikk på bildet nedenfor for å komem til en artikkel i pdf form om en multisenter evaluering av produktet Xelma® fra Mölnlycke. 

xelma.PNG
Xelma®

Hemoglobin produkter

Hemoglobin er proteinet i blodet som transporterer oksygen til cellene. Teorien med hemoglobin produkter som appliseres direkte i sår er at oksygen fra luften kan formidles direkte til overflaten av såret.  Hemoglobinet som brukes i produktet er laget av griseblod slik at pasienter med noen kulturelle bakgrunner  (for eksempel islamsk tro) ikke vil ta imot slik behandling. Det er viktig at pasienten informeres om at det er et blodprodukt fra gris før man bruker det.

Vi har testet produktet på en serie med pasienter med varierende resultater. Til dels opplevde vi svært gode resultatet på kroniske sår som ikke ville tilhele med andre bandasjer. Vi har derimot også hatt sår som ikke har respondert i det hele tatt på behandling med hemoglobin. Vår konklusjon er at det er vanskelig å forutsi hvilken sår som responderer på denne behandling men ifølge våre erfaringer kan det være verdt et forsøk i sår som ikke responderer på annen behandling.

Siden det er et blodprodukt kan dysen på sprayhodet lett tette seg igjen. Det er viktig at den skylles av med vanlig springvann mellom hver bruk. Det følger med flere sprayhoder i pakken.

Klikk på bildet nedenfor for å komme til en case rapport om Granulox® pdf form (kun på engelsk). 

granulox spray.PNG
Granulox® Spray

Video 1 Informasjonsvideo om Granulox® fra produsenten.

Kollagen produkter

Kollagen er et protein som finnes overalt i kroppen. En viktig oppgave til kollagen er å gi struktur til vevet, det fungerer i prinsipp som et stillas hvor cellene kan feste seg.

Når man legger kollagen i et sår er teorien at cellene (spesielt fibroblastene) som vokser i sårkanten lettere kan fylle sårhulen fordi de har noe å holde seg fast i (forenklet forklart).

Kollagenprodukter brukes i forskjellige områder innen medisin, også til for eksempel hemostase (stopping av blødninger) under kirurgiske prosedyrer eller ved tannbehandlinger. Det er ikke noe nytt. Kollagenprodukter har vært kommersielt tilgjengelig i over 50 år og det utvikles nye kollagenprodukter hvert år.

Noen produkter inneholder kun kollagen. Andre er tilsatt sølv for antibakterielle egenskaper. En av kollagenproduktene  er tilsatt en vekst faktor – IGF (insulin-like growth factor) som skal spesielt stimulere epitelialisering.

Kollagenet lages som regel fra dyriske produkter, oftest fra ku (bovin), hest (equin) eller svin (porcin). I den siste tiden er det kommet kollagen produkter laget av torskeskinn. Spesielt i Norge hvor folk flest har et nærmest medfødt forhold til fisk er pasientene meget positivt innstilt på å prøve dette fiskeprodukt.

Når kollagen mattene (eller kollagen matrix som det egentlig heter) legges i såret går det i oppløsning og resultatet blir et gulaktig slim. Kollagenet kan som regel ligge i opptil 7 dager og fornyes etter det. Ved sår som har større sekresjon må det påføres oftere. Vi mener imidlertid at sår med mye sekresjon ikke egner seg for kollagen produkter inntil såret er kommet i en mer rolig fase.

Kollagen selges som plater som ligner på isopor i konsistens, som gel eller som pulver.  Kerecis® som er et produkt fra torskeskinn ser ut som det det er, nemlig tørket fiskeskinn.

Merk at det er enorme forskjeller i pris mellom de forskjellige kollagenproduktene. Dette skyldes helt klart forskjeller i produksjon og kvaliteten til det ferdige kollagen produkt. Kollagen er ikke likt kollagen. Det er stor forskjell på hvordan produktene påvirkes i produksjon. Det er et ganske uoversiktlig område og vi kan ikke si at det ene produktet er adskillig bedre enn det andre. Noen av produktene har vært på markedet lengre enn andre og har dermed også bedre dokumentasjon.

Vi har gode erfaringer med bruk av kollagenprodukter i såret og synes at kollagen fungerer best når såret er allerede kommet i en god granuleringsfase. Brukt på rett måte er disse produktene ikke dyrere enn andre produkter tatt i betraktning at sårheling som regel akselereres vesentlig.

Noen produktalternativer (antall produkter kommer til å øke i tiden fremover)

cutimed epiona.PNG
Cutimed Epiona
Oasis.PNG
Oasis®
promogran.PNG
Promogran®
promogran prisma.PNG
Promogran Prisma®
boipad.PNG
Biopad™
biostep.PNG
Biostep®
biostep ag.PNG
Biostep Ag®
colactive plus.PNG
Colactive® Plus
puracol plus.PNG
Puracol® PLUS
puracol plus ag.PNG
Puracol® PLUS AG
fibracol plus.PNG
Fibracol® Plus
collasorb.PNG
CollaSorb®
Dermacol.PNG
DermaCol® ​
DermaCol ag.PNG
DermaCol/Ag®
C pro.PNG
C Pro 3D®
suprasorb c.PNG
Suprasorb® C
endoform.PNG
EndoForm ®
TripleHelix.PNG
Triple Helix®
Medifil.PNG
Medifill™II
skintemp.PNG
SkinTemp™II
kerecis.PNG
Kerecis™
Neuskin.PNG
Neuskin ®-F
Kolspon.PNG
Kolspon®
Helisorb.PNG
Helisorb®
Cellerate.PNG
Cellerate® RX
Wound-dress.PNG
Woun´Dres®
Stimulen.PNG
Stimulen™
Collawound.PNG
Collawound®

Hydropolymer gel bandasjer

Bandasjen som er lagt inn under denne kategorien er en aktiv bandasje som gir en boost til sårtilhelingen og som setter i gang autolytisk debridering. Væske fra sårsengen suges opp av hydropolymerbasert gelmatriks. Gjennom osmose flyter det væske fra vevet inn i såret. Den nye sårvæsken fører med seg enzymer til såret som bidrar til å fjerne fibrin. Fordi osmose fremmer autolytisk debridering, forberedes sårsengen for heling. En økt tilførsel av næringsstoffer, enzymer og vekstfaktorer skaper optimale forutsetninger for danning av nytt vev. 

Cutimed Hydrocontroll redigert.PNG
Cutimed® HydroControl®
bottom of page