Spesialbandasjer

Av og til trenger vi en bandasje med helt spesielle egenskaper for å få et ønsket resultat i et sår. Når det er sjenerende lukt fra et sår kan for eksempel en kullbandasje hjelpe. Om man har et sår som ikke viser tegn til tilheling kan man prøve å aktivere såret med en metalloproteinasehemmer eller et kollagen produkt. 

Det kommer stadig nye bandasjer som inneholder aktive stoffer som faller under kategorien                          "spesialbandasjer". Mange av disse produktene har ikke mye dokumentasjon hver for seg og de er nisjeprodukter.

Bandasjene i denne kategorien forbeholdes spesielle situasjoner og skal ikke brukes som standard bandasjer.

Kullbandasjer

Kullbandasjer benyttes først og fremst for å nøytralisere dårlig lukt fra sårene. Når et sår lukter skyldes det som regel økt mengde dødt vev og økt forekomst av bakterier i det nekrotiske vev. Debridement av såret med hensikt om å fjerne mest mulig av det døde vevet vil ofte hjelpe med å dempe lukten.

 

I situasjoner hvor en ikke klarer å få tilstrekkelig kontroll over lukt ved rensing av såret alene kan en kullbandasje være nyttig.

Kullet i seg selv gjør ikke noe spesielt i såret, den bare binder de stoffene som genererer dårlig lukt

Curea® P1 Duo Active

Superabsorberende bandasje med unike egenskaper. Den kan legges på såret med begge sider, avhengig av hvilken virkning en ønsker. Om man legger den hvite siden mot såret gir det bedre lukt reduskjon. Om man legger den gråe (kull siden) mot såret gir den en bedre antibakteriell effekt.

Carboflex®

Dette er en ganske myk kullfiberbandasje (består av en kombinasjon av alginat og hydrofiber med et kullag)