Spesialbandasjer

Av og til trenger vi en bandasje med helt spesielle egenskaper for å få et ønsket resultat i et sår. Når det er sjenerende lukt fra et sår kan for eksempel en kullbandasje hjelpe. Om man har et sår som ikke viser tegn til tilheling kan man prøve å aktivere såret med en metalloproteinasehemmer eller et kollagen produkt. 

Det kommer stadig nye bandasjer som inneholder aktive stoffer som faller under kategorien                          "spesialbandasjer". Mange av disse produktene har ikke mye dokumentasjon hver for seg og de er nisjeprodukter.

Bandasjene i denne kategorien forbeholdes spesielle situasjoner og skal ikke brukes som standard bandasjer.

Kullbandasjer

Kullbandasjer benyttes først og fremst for å nøytralisere dårlig lukt fra sårene. Når et sår lukter skyldes det som regel økt mengde dødt vev og økt forekomst av bakterier i det nekrotiske vev. Debridement av såret med hensikt om å fjerne mest mulig av det døde vevet vil ofte hjelpe med å dempe lukten.

 

I situasjoner hvor en ikke klarer å få tilstrekkelig kontroll over lukt ved rensing av såret alene kan en kullbandasje være nyttig.

Kullet i seg selv gjør ikke noe spesielt i såret, den bare binder de stoffene som genererer dårlig lukt

Curea® P1 Duo Active

Superabsorberende bandasje med unike egenskaper. Den kan legges på såret med begge sider, avhengig av hvilken virkning en ønsker. Om man legger den hvite siden mot såret gir det bedre lukt reduskjon. Om man legger den gråe (kull siden) mot såret gir den en bedre antibakteriell effekt.

Carboflex®

Dette er en ganske myk kullfiberbandasje (består av en kombinasjon av alginat og hydrofiber med et kullag)

Askina Carbosorb®

Myk kullfiberbandasje som kan klippes til for å tilpasse såret. 

Carbonet®

3-lags ikke heftende bandasje som har et absorberende mellomlag og kullfiber ytterlag. Egnet til lett-moderat væskende sår

Vliwaktiv®

Sterk absorberende bandasje med absorberende kjerne av kull og cellulose fibre

Vliwaktiv® Ag

Bandasje med aktiv kull og sølv. Kan ikke klippes

Actisorb® Silver 220

Bandasje med aktiv kull og sølv. Kan ikke klippes.

Please reload

Metallproteinasehemmere

Ved mange kroniske sår har man kunne påvist at noen naturlige enzymer finnes i såpass høye konsentrasjoner at de virker mot sin hensikt og faktisk hemmer sårheling.  Dette gjelder særlig proteasegruppen MMP (matrix metalloproteinaser). Ved å tilføre såret stoffer som kan dempe disse metalloproteinasene forventer man at sårtilheling kan initieres. Dette er spesialprodukter og bruken av disse forbeholdes først og fremst spesialistavdelinger. Foreløpig finnes det ikke noe konsensus om hvilken sår og når man skal bruke metalloproteinasehemmere. Stort sett bruker man metalloproteinasehemmere i sår som ikke vil gro som forventet selv om de andre forholdene ( debridement, adekvat sirkulasjon, kompresjonsbehandling, avlastning) foreligger.

Klikk på bildet nedenfor for å komme til en oversiktsartikkel laget av wounds international om rollen av metalloproteinaser i sår.

Promogran®

Består av steril , frysetørket 55% kollagen og 45% oxidert cellulose. Når det kommer i kontakt med sårbunnen danner det en myk gel som er biologisk nedbrytbar.

Promogran® Prisma

Som Promogran® men inneholder også sølv.

 

Klikk på bildet for å komme til en artikkel om Promogran fra wounds international journal(engelsk)

Cadesorb®

Steril, hvit paste basert på stivelse. Den regulerer pH i såret og har dermed innvirkning på protease aktivitet.

 

Klikk på bildet for å komme til en pdf(norsk) fra Smith & Nephew om produktet

Tegaderm® Matrix

Acetat -Netting tilsatt pH- senkende stoff som dermed har innvirkning på protease aktivitet.

 

Trykk på bildet for å komme til 3 M Norge sin nettsiden om Tegaderm Matrix

Dermax®

Består av en acetat netting impregnert med  polyhydrert ionogen ( PHI-5).

 

Klikk på bildet for å komme til produsentens nettside. 

Urgocell® Start

Polyurethan skumbandasje med MMP regulerende egenskaper.

Please reload

Hyaluronsyreprodukter

Det er for tiden mye fokus på denne produktgruppen innen sårbehandling og i fremtiden kommer vi til å høre stadig mer om sårprodukter som inneholder hyaluronsyre eller dens derivater.

 

Hyaluronsyre er et stoff som finnes i de fleste typer bindevev i kroppen. Det finnes også i leddvæske og i væsken i øyet.

 

Når det gjelder sårheling mener man at hyaluronsyre kan sende signaler til celler i såret som stimulerer til tilheling men alle virkningsprosessene er ikke nøyaktig kjent enda. Spesielt i den siste fasen av sårhelingen, epiteliaseringsfasen (når huden vokser over såret) ser det ut som at hyaluronsyre påskynder tilhelingen.

 

Det ser ut til at hyaluronsyre bandasjer/ gel produkter kan gi penere arr i sluttfasen av tilheling.

 

Hyaluronsyre produkter til sårheling finnes som gel eller tørre bandasjer som forvandler seg i gel ved kontakt med sårvæske.