top of page

Trykksår

Trykksår kalles også for dekubitalsår eller dekubitus (ordet dekubitus kommer fra det latinske ordet decumbere, å legge seg flat). Trykksår er dessverre en ganske hyppig tilstand. Ved ulike helseinstitusjoner kan forekomsten ligge mellom 10-20%!

Trykksår utgjør et såpass stort helseproblem globalt at det har fått en egen dag verden over (Pressure Ulcer Prevention Day).

 

Kapitler 

Hovedprinsipper

Her kan du lese noe av det viktigste en skal tenke på i forbindelse med trykksår.

Hvordan oppstår trykksår ?

Her kan du lese mer om hvordan et trykksår oppstår.

Risikoinndeling av pasienter

 

Klassifisering av trykksår

 

Forebygging av trykksår

 

Please reload

Hjelpemidler til avlastning

 

Behandling av trykksår

 

FAQ trykksår

 

Please reload

bottom of page