top of page

Trykksår

Trykksår kalles også for dekubitalsår eller dekubitus (ordet dekubitus kommer fra det latinske ordet decumbere, å legge seg flat). Trykksår er dessverre en ganske hyppig tilstand. Ved ulike helseinstitusjoner kan forekomsten ligge mellom 10-20%!

Trykksår utgjør et såpass stort helseproblem globalt at det har fått en egen dag verden over (Pressure Ulcer Prevention Day).

 

Kapitler 

trykksår.PNG
Hovedprinsipper

Her kan du lese noe av det viktigste en skal tenke på i forbindelse med trykksår

trykksår 2.PNG
Hvordan oppstår trykksår?

Her kan du lese mer om hva som er årsaken til at et trykksår oppstår. 

trykksår 3.PNG
Risikoinndeling av pasienter

Lær å oppdage hvilke pasienter som er risikoutsatt for å utvikle en trykkskade

trykksår sacrum.PNG
Klassifisering av trykksår

Hvordan klassifisere et trykksår? Les mer om dette her!

forebygging.PNG
Forebygging av trykksår

Det er viktig at alle som arbeider i helse og omsorgstjenesten har kunnskap om forebygging av trykksår. Trykk på knappen under for å lære mer om dette. 

hjelpemidler.PNG
Hjelpemidler til avlastning

Hvilke hjelpemidler er tilgjengelig?

behandling.PNG
Behandling av trykksår

Hvordan skal de ulike gradene av trykksår behandles?

FAQ trykksår.PNG
Hyppig stilte spørsmål (FAQ)

Her svarer vi på de vanligste spørsmålene helsepersonell stiller i forbindelse med behandling og forebygging av trykkskader

3M ogo middle.png
bottom of page