Trykksår

Trykksår kalles også for dekubitalsår eller dekubitus (ordet dekubitus kommer fra det latinske ordet decumbere, å legge seg flat). Trykksår er dessverre en ganske hyppig tilstand. Ved ulike helseinstitusjoner kan forekomsten ligge mellom 10-20%!

Trykksår utgjør et såpass stort helseproblem globalt at det har fått en egen dag verden over (Pressure Ulcer Prevention Day).

 

Kapitler 

Hovedprinsipper

Her kan du lese noe av det viktigste en skal tenke på i forbindelse med trykksår

Hvordan oppstår trykksår?

Her kan du lese mer om hvordan et trykksår oppstår

Risikoinndeling av pasienter

Lær å oppdage hvilke pasienter som er risikoutsatt for å utvikle en trykkskade

Klassifisering av trykksår

Hvordan klassifisere en trykksade

Forebygging av trykksår

Hvordan kan du tilrettelegge for forebygging av trykkskader

Hjelpemidler til avlastning

Hvilke hjelpemidler er tilgjengelig?

Behandling av trykksår

Hvordan behandler en ulike grader av trykkskade?

Hyppig stilte spørsmål (FAQ)

Her svarer vi på de vanligste spørsmålene helsepersonell stiller i forbindelse med behandling og forebygging av trykkskader